Hajós Sámuel
Hajós Sámuel

2022. szeptember 25. Vasárnap

Hajós Sámuel

mérnök, hidrológus

Névváltozatok

1898-ig Hirschfeld

Születési adatok

1856.

Tapolca, Zala vármegye

Halálozási adatok

1927. február 8.

Budapest


Iskola

A bp.-i József Műegyetemen mérnöki okl. szerzett (1882).

Életút

Budapest székesfővárosi felmérés gyakornoka, majd a tokaji és a vásárosnaményi folyammérnöki hivatal mérnökgyakornoka (1880–1882), cs. és kir. segédmérnöke (1882–1886). Az Országos Vízépítési Igazgatóság Vízrajzi Osztályának mérnöke, főmérnöke (1886–1915), osztályvezető főmérnöke (1915–1919), műszaki tanácsosi (1900-tól), majd osztálytanácsosi rangban (1915-től). A magyar kormány kiküldötteként hosszabb tanulmányúton járt Párizsban (1889). A vízsebesség és a víztömegmérés fejlesztésének magyarországi úttörője. Számos találmány fűződik nevéhez, különösen értékes pl. vízmérő szárnya és a szárnyak egyenletének megállapítására alkalmazott tárazó berendezése, ill. hidrosztatikai szerelvényrajzolója. Hydrometria (1906) c. könyve a magyarországi vízépítő-mérnöki irodalom egyik alapvető munkája. Magyarországon elsők között bízták meg a jeges Dunán összetorlódott jégtorlaszok robbantással történő eltávolításával (1902–1903).

Elismerés

A Magyar Mérnök- és Építész Egylet (MMÉE) Aranyérme (Hydrometria c. művéért, 1907).

Szerkesztés

Az Annales des Ponts et Chaussées c. nemzetközi folyóirat munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Még egyszer a Tisza folyó vízemésztéséről. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1892)
A Vízrajzi Osztály a Vízépítészeti Kiállításon. – A Vízrajzi Osztály Woltmann-szárnybemérő állomása és a szárny újabb alakja. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1896)
Jaugeages en Hongrie. (Annales des Ponts et Chaussées, 1898)
Két újabb vízmérő műszer. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1900)
L’état actuel des jaugeages en Hongrie. (Bp., 1900)
Beiträge zur Frage über die Umlaufswerte woltmannscher Flügel. (Bp., 1901)
A vízsebességmérő szárnyak forrásegyenletéről. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1901)
Hydrometria. Vízépítés kiváló tekintettel hazai viszonyainkra. (Bp., 1906)
A víztömegmérés pontosságáról. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1902)
A hidrosztatikai szelvényrajzoló. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1905)
Az 1909. évi szigai jégtorlódás megbontása. (Vízügyi Közlemények, 1912)
A dunai jégtorlódásokról. 1–2. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1912)
A Körös-völgy jelenlegi helyzete az árvíz szempontjából. (Bp., 1915)
Portland-cement kénsavtartalmú vízben. (Vízügyi Közlemények, 1917).

Irodalom

Irod.: Jégrobbantások a Dunán. (Huszadik Század, 1903)
Halálhír. (Budapesti Hírlap, 1927. febr. 9.)
Zuber Ferenc: H. S. (A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1927)
Meghalt H. S. (Magyarság, 1927)
Tapolcai életrajzi lexikon. Gyűjtötte és összeáll. Kertész Károly. (Tapolca, 2000). *MÉL téves születési hely: Mágócs és év: 1853!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője