Hajts Lajos
Hajts Lajos

2021. október 18. Hétfő

Hajts Lajos, ifj.

térképész, honvéd tábornok

Születési adatok

1866. október 27.

Igló, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1933. december 1.

Budapest

Temetési adatok

1933. december 4.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Felvidéki evangélikus családból származott. Sz: Hajts Lajos, id. (1835–1911) a gr. Csáky-uradalmak főkönyvelője. Testvére: Hajts Béla (1872–1926) tanító, turista, ill. Kálix Sándorné Hajts Etelka, Kilianek Ferencné Hajts Jolán és Pekár Károlyné Hajts Margit. F: Kleinódy Tini [= Antónia] (†1940).

Iskola

Elemi iskoláit Iglón végezte, a hainburgi cs. és kir. utász hadapródiskolában (1885), majd a budapesti felsőbb tiszti tanfolyamon (1892) és Bécsben térképész tanfolyamot végzett (1892).

Életút

A lőcsei 33. honvéd gyalogezredben (1885–1888), a kassai összpontosított kerületi utászosztagban szolgált (1888–1891); hadnagyi (1888) és főhadnagyi rangfokozatban (1892). A bécsi Katonai Földrajzi Intézetbe vezényelték (1892–1895), a Ludovika Akadémián a térképészet r. tanára (1895–1919); közben századossá léptették elő (1898). Az I. vh.-ban alezredesi rangban, az ún. Szurmay-hadtestben különleges térképészeti feladatokat látott el (1915–1916), az összeomlás után a bécsi Katonai Földrajzi Intézet felszámolását vezető magyar bizottság elnöke (1918–1919), a tanácskormány ezredesi rangban nyugdíjazta (1919. márc., de munkáját Bécsben folytatta 1919. nov.-ig). A Tanácsköztársaság bukása után a bécsi Katonai Földrajzi Intézet utódjaként megalakult Magyar Katonai Térképészeti Csoport, ill. Állami Térképészeti Intézet alapító vezetője (1919–1925); közben vezérőrnaggyá léptették elő (1923. szept. 1-jén). A trianoni döntés után az ún. likvidációs tárgyalásokon (= a Monarchia térképeinek utódállamok közötti szétosztásán) a magyar küldöttség vezetője (1920-as évek eleje). Később az Intézet munkatársai, Hajts Lajos vezetése alatt hajtották végre az elhíresült frankhamisítást, amelynek célja a Trianon után nehéz helyzetbe került magyar állam megsegítése volt. Felelőssége kiderülése után tisztéről felmentették (1925. jan. 1.) és rövid börtönbüntetést kapott (1926. máj. 26-án). Tábornoki rangjáról le kellett mondania (1927; visszakapta: 1930. febr. 26-án). A magyarországi katonai térképészet úttörőjeként, a két vh. között vezető szerepet játszott az ország katonai felmérésének kidolgozásában, az ún. sztereoszkópiai mérések bevezetésében. Az Állami Térképészeti Intézet vezetőjeként irányította tovább az ország háromszögelési munkálatait, részletes szintezési felméréseit. Számos népszerű térképészeti szakkönyv és segédkönyv szerzője.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik; katonai törzslapját a Hadtörténeti Levéltár őrzi. Síremlékét Majba Vilmos evangélikus lelkész avatta fel (1934. dec. 8-án), olajportréja a Kőbányai Evangélikus Kultúrkörben volt. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2003-ban). A Magyar Katonai Térképészeti Csoport 1919. febr. 4-én alakult meg (első igazgatója Hajts Lajos volt). Febr. 4.-e Magyarországon a katonai térképészet napja (2009-től), a Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe.

Főbb művei

F. m.: A katonai országos felmérés alapvonalai. (Bp., 1904)
A sztereofotogrammetria alapvonásai. (Bp., 1908)
Újabb haladás a sztereoszkópiai mérés terén. (Természettudományi Közlöny, 1909)
Tereptan, terepábrázolás és térképfelhasználás. A Ludovika Akadémia és a hadapródiskolák számára elfogadott tankönyv. (Bp., 1913
2. bőv. kiad. 1916)
A térképolvasás gyakorlati kézikönyve. A katonai térképek tartalma és használata. Jelkulcs a katonai térképek számára. 1 táblával. (Bp., 1921
2. kiad. 1922)
Topográfiai térképeink. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1923).

Irodalom

Irod.: Medvey Aurél: Meghalt H. L. tábornok. (Térképészeti Közlöny, 1933)
Lendvay Károly: H. L. síremlékének leleplezése. (Térképészeti Közlöny, 1935)
Bartha István–Förster Rezső: A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899–1941. (Bp., 1941)
Balla János–Hrenkó Pál: A magyar katonai térképészet története. (Bp., 1991)
Raum Frigyes–Lukács Tibor: Magyar földmérők arcképcsarnoka. I–III. köt. (Bp., 2001)
Székely Domokos: Megemlékezés H. L. tábornokról, a Honvéd Térképészeti Intézet egykori parancsnokáról. (Geodézia és Kartográfia, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013