Halasi Béla
Halasi Béla

2024. július 20. Szombat

Halasi Béla

jogász, közgazdász, gazdaságpolitikus

Névváltozatok

Halasi Albert

Születési adatok

1887. október 26.

Kisvárda, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1965. december 2.

Chicago, USA


Iskola

A budapesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1911), ügyvédi vizsgát tett (1914).

Életút

Tanulmányai befejezése után Budapesten ügyvédjelölt (1911–1914), majd ügyvédi irodájának vezetője (1914–1918). A Társadalomtudományi Társaság Szabadiskolájának előadója, Szabó Ervin közeli munkatársa (halála után ő írta nekrológját a Szociálpolitikai Szemlében). A Tanácsköztársaság bukása után Heidelbergben (1919–1926), Berlinben telepedett le (1926–1933), majd Brüsszelben élt (1933–1939). A heidelbergi Weltwirtschaftliche Korrespondenz c. gazdasági lap szerkesztője (1920–1926), a berlini Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung professzora (1926–1933), a brüsszeli Bureau d’Études Sociales tudományos titkára (1933–1939). Kivándorolt az USA-ba (1939). A Yale Egyetem és a New School for Social Research, majd a II. vh. után a chicagói Roosevelt Egyetem professzora. A Huszadik Század munkatársaként, nemzetközi rovatvezetőjeként jelentős szerepet játszott a lap profiljának kialakításában (1911–1918). A Károlyi-kormány alatt, a Külügyminisztérium osztálytanácsosa (1918), majd közreműködött a béketárgyalások gazdasági kérdéseinek előkészítésében és a magyar álláspont kidolgozásában (1919). Kutató közgazdászként elsősorban gazdaságfilozófiával és -szociológiával, a háború utáni gazdaság fejlődési problémáival, a világgazdaság új kihívásaival, az általa nemzetközi gazdasági intervencionizmusnak nevezett jelenséggel foglalkozott. Angol nyelvű dolgozatait Halasi Albert néven jegyezte.

Főbb művei

F. m.: Az angol mezőgazdaság hanyatlása. – A demokrata Anglia és a vétó-bill. (Huszadik Század, 1911)
Az új Kína. – A balkáni helyzet. – Külföldi aktualitások. A hadi kiadások. A balkáni háború. (Huszadik Század, 1913)
A tőkés termelés. (Szabadgondolat, 1913)
A könyvkivonati illetékesség megszűnése. (Bp., 1914)
A magyar általános polgári törvénykönyv javaslata. Vélemény és bírálat, különös tekintettel a kereskedelem érdekeire. 1. A kötelmi jog. Általános részt. (Bp., 1914)
Háború és kereskedelem. (Huszadik Század, 1914)
A közszabadság Angliában és a háború. – Svájc és a háború. – A háború egyházjoga. (Huszadik Század, 1916)
A lánckereskedelmi rendelet magyarázata. (Háborús gazdasági füzetek. 3. Bp., 1917)
Az orosz külpolitika irányai. – Birtokreform és választójog. (Huszadik Század, 1917)
Szabó Ervin. (Szociálpolitikai Szemle, 1918)
Handelspolitik. (Berlin, 1930)
De l’interventionnisme a l’économie dirigée. (Revue des Sciences Économiques, 1932)
Die Goldwahrung. Grundzüge der Wahrungstheorie. (Berlin, 1933)
The Problem of Full Employment. – Survey of Recent American Literature on Postwar Economic Security. (International Postwar Problems. New York, 1943).

Irodalom

Irod.: Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. (Bp., 1992)
Amerikai magyarok arcképcsarnok. Szerk. Tanka László. (Bp., 2003).

Megjegyzések

Gulyás: Halasi Albert és Halasi Béla néven is szerepelteti!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője