Halász András
Halász András

2024. május 18. Szombat

Halász András

vegyészmérnök

Születési adatok

1923. március 7.

Borsa, Máramaros vármegye

Halálozási adatok

1978. november 15.

Veszprém

Temetési adatok

1978. november 21.

Veszprém


Család

Sz: Halász András (1890–1975) Kossuth-díjas bányamérnök, Lackner Ilona. F: 1951-től Magyar Mária. Leánya: Halász Ágnes és Halász Zsófia.

Iskola

Elemi iskoláit Budapesten végezte, a gödöllői Premontrei Gimnáziumban éretts. (1941), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. szerzett (1945), a kémiai tudományok kandidátusa (1969). Az MLEE-n végzett (1963).

Életút

A JNMGE, ill. a BME Vegyészmérnöki Kar Szervetlen Kémiai Tanszék tanársegéde (1946–1949), egy. adjunktusa (1950). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Tanszék alapító egy. adjunktusa (1950–1970), egy. docense (1971–1978). A Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) külső tud. munkatársa. Az Állami Műszaki Főiskola előadó tanára. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965).

Analitikai kémiával, elsősorban a magyarországi szénféleségek és szénfeldolgozási melléktermékek ritkafémtartalmával foglalkozott. Magyarországon elsőként sikerült hazai nyersanyagokból germániumot laboratóriumi mértekben előállítania. Később kutatásait kiterjesztette gallium kinyerésére, majd érdeklődése kiterjedt a molibdén hetero- és izo-polisavjainak analitikai problémáira. Jelentős eredményeket ért el továbbá egy új reagens csoport, a fluoronok, valamint az ebbe a csoportba tartozó vegyületek vizsgálata terén. A meginduló vegyipari technikumok számára több tankönyvet, feladatgyűjteményt egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett (Fabuss Bélával).

Emlékezet

Veszprémben (Nárcisz utca 16.) élt és tevékenykedett, a veszprémi Vámosi úti Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Laboratóriumi gyakorlatok. Egy. jegyz. Benkő Istvánnal. (Veszprém, 1952)
Kémia. Ipari technikumok számára. I–II. köt. Fabuss Bélával, Füleki Györggyel. (Bp., 1953
15. kiad. 1963)
Hazai feketekőszenek és kokszok mikroszkópos vizsgálata. Fabuss Bélánéval. (A NEVIKI 5 éve. Közlemények az Intézet 1949–1954. évi kutatási eredményeiről. Bp., 1955)
A mecseki feketekőszén- fajták kőzettani vizsgálata. Fabuss Bélánéval. (A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, 1956)
Fluoron származékok gyakorlati alkalmazása. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1957)
Germániumtartalmú nyersanyagok dúsítása és finomítása extrakcióval. Horváth Alberttel, Jánosi Antallal. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1958)
Jódsav előállítása, dehidratálása és módosulatai. Jánosi Antallal, Lábdy Kálmánnal. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1960)
Szenek galliumtartalmának kinyerése. Jánosi Antallal. (Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei, 1961)
Germánium mikromeghatározása hidrogén-peroxidot és fluor-hidrogént tartalmazó oldatokban. Pungor Ernővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
A molibdén izopolisavainak spektrofotometriás vizsgálata. Pungor Ernővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1968)
Új analitikai eljárások a molibdén izo- és hetero-polisavak tulajdonságainak vizsgálata alapján. Kand. értek. (Veszprém, 1968)
Amidazofen és kininszulfát spektrofotometriás meghatározása tablettában. Keserű Péterrel. (Acta Pharmaceutica, 1969)
Adatok a foszfor, az arzén, a szilícium és a germánium molibdénnel alkotott heteropolisavainak tulajdonságaihoz és analitikai alkalmazásához. 1–4. Polyák Klárával, Pungor Ernővel. – Molibdén spektrofotometriás meghatározása fenil-fluoronnal. Polyák Klárával, Pungor Ernővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1970)
Kálium spektrofotometriás és termometriás gyors meghatározása műtrágyákban. Polyák Klárával, R. Szórád Judittal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1974)
A láng nélküli atomabszorpciós spektrofotometria. Polyák Klárával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1976)
Thermometrische Titrationen mit Natriumhypobromit Masslösung. Rusz-Szórád Judittal. (Acta Chimica, 1979)
Higany meghatározása extrakciós dúsítás után, eletrotermikus atomizálással. Gegus Ernővel, Polyák Klárával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1982)
kéziratban: NEVIKI kutatóintézeti jelentések: Titántetraklorid előállítása. Többekkel. (1952)
Germánium előállítása szénhamuból. Többekkel. (1953)
Germánium- és gallium-oxid gyártástechnológiájának kidolgozása szénfeldolgozási melléktermékekből. Többekkel. (1955).

Irodalom

Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Gegus Ernő: H. A. (Magyar Kémikusok Lapja, 1979).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője