Halász Géza
Halász Géza

2023. december 1. Péntek

Halász Géza, dabasi

orvos, politikus

Születési adatok

1816. november 26.

Alsódabas, Pest vármegye

Halálozási adatok

1888. augusztus 22.

Budapest


Család

Sz: Halász Farkas (1761–1832), Konkoly-Thege Eszter (1779–1840). F: Végh Karolina. Fia: Halász Olivér (1849–).

Iskola

Középiskolai tanulmányait a kunszentmiklósi református gimnáziumban végezte, majd a kecskeméti református főiskolán bölcseletet, a bécsi és a pesti tudományegyetemen orvosnak tanult. Pesten orvostudori okl. szerzett (1840).

Az MTA tagja (l.: 1863. jan. 13.).

Életút

Tanulmányai befejezése után Pesten telepedett le (1841), mint Pest város tisztiorvosa (1841–1873), Pest, Buda és Óbuda egyesítésekor lemondott hivataláról és nyugdíjba vonult (1873). 

A Függetlenségi Párt programjával országgyűlési képviselő (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, Ráckevei kerület, 1881–1884). 

A Függetlenségi Párt egyik meghatározó politikusa volt, ő mondta el Kossuth Lajos apja, Kossuth László fölötti emlékbeszédet (síremléke leleplezésekor, Alsódabason, 1880. jún. 13-án). Híres parlamenti beszédet mondott még a magyar csendőrség felállítása alkalmából rendezett vitán (1882. ápr.-ban). 

Járványt okozó ragályos betegségek kóroktanával, megelőzésének szempontjaival, annak biztosítási és gazdasági vonatkozásaival, valamint a súlyos járványok orvostörténetével foglalkozott. Vezető szerepet játszott a 19. sz. közepén fellépő kolera- és himlőjárványok (különösen az 1872–1873. évi kolerajárvány) elleni küzdelem megszervezésében. Számos dolgozatot írt Buda–Pest közegészségügyéről, higiénés viszonyairól. Rendszeresen részt vett a magyar orvosok és természetvizsgálók munkálataiban, feldolgozta az addigi természetvizsgálói gyűlések történetét. A Magyar Általános Biztosító t. főorvosa – a biztosítási orvostan első magyarországi képviselőjeként – módszertani és statisztikai mutatókat dolgozott ki az életbiztosítási kérdések eldöntésére. 

Emlékezet

Kossuth Lajos édesapja, Kossuth László (1763–1839) feleségével és leányaival 1838-ban költözött Alsódabasra, s ott élt haláláig, síremlékének felállítása alkalmából nagyszabású ünnepséget rendeztek Alsódabason (= Dabas), amelynek egyik szervezője Halász Géza volt. Halász Géza Budapesten hunyt el. Emlékét őrzi a Halász Géza-emlékérem, ill. róla nevezték el a dabasi Halász Géza Rendelőintézetet.

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai – többek között – az Orvosi Tárban (1839–1848), A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálataiban (1845–1878), a Gyógyászatban (1865–1873), az Akadémiai Értesítőben (1865-től) és az Államorvosban jelentek meg (1871–1873).

Főbb művei

F. m.: Helyettes elválasztás. (Orvosi Tár, 1839)
A kopogtatásról és hallgatódzásról. Orvostudori értek. (Pest, 1841)
Vázlatos előadás a pesti egyetemen orvosok kiképezésére rendeltetett kórodáról 1841–1842. iskolai évben. (Orvosi Tár, 1843)
Az eddigi magyar természetvizsgálói gyűlések történetei és hasznai. (A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, 1845)
Az első magyar általános biztosító társaság életbiztosító osztályánál az orvosi eljárásra vonatkozó utasítás, ügymenet, bizonyítványok, a hely népességi s egészségi viszonyainak statistikai összeállítása. (Pest, 1860)
Az életbiztosítás tudományos, különösen orvosi szempontból. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1864. márc. 21.
megjelent: Akadémiai Értesítő, 1864)
Az életbiztosítás. (Gyógyászat, 1865)
Emlékbeszéd Balassa János felett. (A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, 1869)
A magyar orvosok és természetvizsgálók eddigi működésének főmozzanatai. (Gyógyászat, 1869)
Tiszti főorvosi javaslat a himlő terjedése ellen. (Államorvos, 1871)
Tiszti főorvosi hivatalos jelentések a Pesten észlelt sebészeti s közegészségi viszonyokról. A pesti himlőjárványról. (A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, 1872)
A soroksári Duna-ág elzárása. Pest sz. kir. város óvóintézkedései a cholerajárvány ellen. (Államorvos, 1872)
Ismételt figyelmeztetés a védhimlő-ojtásra és egyéb, a himlő ellen alkalmazott és továbbra is alkalmazandó eljárásra. (Gyógyászat, 1872)
A cholera-járvány Pesten, 1872-ben. (Gyógyászat, 1873 és külön: Pest, 1873)
Pólya József orvostudor életrajza. (A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, 1878)
A Budapesten uralgott járványos betegségek történelme, különös tekintettel a cholerára. Egy térképpel, két rajzolati táblával, s több végül és a szövegben látható táblázattal. Halász Gejza néven. (Budapest és környéke leírása. Bp., 1879)
H. G., a ráczkevei kerület képviselőjének az országgyűlésen 1882. máj. 20-án tartott beszéde a bosnyák politikáról. (Bp., 1882).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Budapesti Hírlap, 1888. aug. 22.)
H. G. Arczképével. (Vasárnapi Ujság, 1888. 38.)
Lax László: H. G., a biztosítási orvostan első magyarországi képviselője. (Orvosi Hetilap, 1963. 20.)
Kerekes László: In memoriam H. G. (Orvostörténeti Közlemények, 1979)
Kerekes László: H. G. emlékezetére. (Orvosi Hetilap, 1980. 10.)
Horváth Imre: H. G., az életbiztosítási orvostan első magyar képviselője, epidemiológus. (Orvosi Hetilap, 1998. 52.)
Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. 1772–1849. I. köt. (Bp., 1998)
Vértes László: dabasi Halász Géza-emlékérem. (Orvosi Hetilap, 2001. 50.).

Megjegyzések

MÉL téves születési adat: nov. 16.! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője