Halász Tibor
Halász Tibor

2021. október 26. Kedd

Halász Tibor

gépészmérnök

Születési adatok

1905. november 10.

Budapest

Halálozási adatok

1975. május 14.

Budapest


Család

Sz: Halász Ernő gépészmérnök, MÁV műszaki főtanácsos, a Tanácsköztársaság idején a MÁV Gépészeti Főosztályának főosztályvezető-helyettese, majd a JNMGE-n a központi fűtések meghívott előadója (1932–1946). F: 1935-től Ferenczi Mária, gyors- és gépírónő.

Iskola

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1930), az ÉKME-n doktorált (1962); a műszaki tudományok kandidátusa (1961).

Életút

A MÁV Keleti Fűtőház (1933–1934), a Szolnoki Járműjavító Üzletvezetőség (1934), a bp.-i Ferencvárosi Fűtőház mérnöke (1934– 1941), a Miskolci Vasútigazgatóság előadója (1942–1945), a Hatvani Fűtőház mb. fűtőházvezetője (1945). A MÁV Igazgatóság, ill. a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium (KPM) I. Vasúti Főosztályának mozdony- és szénügyi előadója (1945–1947), a Vontatási Osztály üzemgazdasági csoportvezetője (1947–1951), az Üzemgazdasági és Statisztikai Osztály osztályvezető-helyettese (1951– 1966), az UVATERV főtechnológusa (1966–1969). Az ÉKME Mérnöki Kar Vontatási Tanszék, ill. Vasúti Járművek Tanszék tanszékvezető egy. docense (1954. máj. 15.–1962), c. egy. docense (1962–1966). A szolnoki Közlekedési Műszaki (KME) Egyetem előadó tanára (1954–1955). A Közlekedési Múzeum nyugdíjas muzeológusa (1966–1976). Tudományos pályafutásának kezdetén központi fűtések tervezésével foglalkozott, majd érdeklődése vasúti üzemgazdasági kérdések felé fordult. Jelentős eredményeket ért el a MÁV-nál használt féktáblázatok korszerűsítése, a fajlagos szénfogyasztás és a hőmérséklet közötti összefüggés statisztikai és műszaki feltárása, ill. a szállítási önköltség megállapításának elvi kidolgozása terén. Vasúttörténeti tevékenysége is jelentős. A magyarországi vasutak üzemgazdasági, forgalmi és közlekedésstatisztikai kérdéseit vizsgáló dolgozatainak többségét titkosították, ill. csak belső használatra szolgáló kiadványokban jelenhettek meg.

Elismertség

Az MTA Közlekedési Szakbizottsága tagja.

Elismerés

Munka Érdemérem (1953).

Főbb művei

F. m.: A statisztikai mutatószámok helyes megválasztása a vasúti tervmunka céljaira. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
A vasúti közlekedés gazdaságtana és tervezése. Vass Lászlóval. (Vasúti technikumok tankönyvei. Bp., 1954
2. kiad. 1958
3. átd. kiad. 1961)
Vontatási és műhelyi szolgálat. Szentgyörgyi Károllyal. (Vasúti technikumok tankönyvei. Bp., 1954
Új kiad. 1957, 1958)
Vontatási ismeretek. Ádám Istvánnal, Petrovits Istvánnal. (Vasúti technikumok tankönyvei. 1–2. kiad. Bp., 1954
4. kiad. 1956
5. kiad. 1961
6. kiad. 1963
8. kiad. 1964)
Vasúti statisztika. Írta és összeáll. (Bp., 1955)
A vasúti szállítási önköltség alakulásának tanulsága. (Közlekedési Közlöny, 1955)
Vasúti üzemgazdasági és tervgazdasági ismeretek. MÁV továbbképző szaktanfolyami jegyz. (Bp., 1956)
A vasútvillamosítás hatása a szükséges üzemi járműállagra. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1957)
A statisztikai viszonyszámok ábrázolása. (Statisztikai Szemle, 1957)
Vasúti vontatási szolgálat. (Vasúti Szakkönyvtár. 16. Bp., 1957)
Vontatási szolgálat. 1–5. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
Gőzmozdonyok szénfogyasztását befolyásoló külső okok vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1958)
A vasúti gőzvontatás energetikai fejlődése a felszabadulás óta. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1960)
Vasúti járművek tervszerű fenntartási rendszerének elvi szempontjai. – A gőzmozdonyok teljesítési mértékegységének megválasztása a fajlagos szénfogyasztás vizsgálatához. (Közlekedéstudományi Szemle, 1961)
Vasúti vontatott járművek. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1962–1963)
Különböző közlekedési üzemek termelékenységének összehasonlítására alkalmas mutatószámok. (Közlekedéstudományi Szemle, 1963)
Diesel-vontatási telepek és azok üzeme. Trencséni Zsigmonddal, Petrovits Istvánnal. Az ÉKME Közlekedési Üzemmérnöki Kar szakmérnöki tagozata jegyzete. (Bp., 1964
2. kiad. 1969)
Korszerű vasúti vontatójárművek kihasználtságának hatása a vontatási önköltségre. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1966)
Vasúti vontatott járművek. 2. Vasúti járművek üzeme. Egy. tankönyv. (Bp., 1967)
A tolatási munka ráfordításai a változott műszaki, üzemi és gazdasági körülmények között. (Közlekedéstudományi Szemle, 1968)
A vasúti közlekedés minőségi jellemzőinek értékelése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1969)
Vasúti vontatott járművek műszaki színvonala. – Régi vasúti statisztikák. (Közlekedéstudományi Szemle, 1970)
A közforgalmú személyszállítás fejlődése Magyarországon. (Közlekedéstudományi Szemle, 1971)
Az áruszállítás fejlődése Magyarországon. (Közlekedéstudományi Szemle, 1972)
A gőzmozdonyok fejlődése és jelentősége a magyar vasutaknál. – A vasút műszaki és gazdasági fejlődése 1870-től 1970-ig. (Közlekedéstudományi Szemle, 1973).

Irodalom

Irod.: Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. 1951–1971. Sajtó alá rend. Lévai Zoltán. (Bp., 1972).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013