Halász Zoltán
Halász Zoltán

2024. július 14. Vasárnap

Halász Zoltán

író, szerkesztő, művelődéstörténész

Születési adatok

1914. december 31.

Budapest

Halálozási adatok

2007. március 22.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1938).

Életút

A Magyar Általános Hitelbank tisztviselője, a Magyar Hírlap újságírója (1938–1945: megszakítással). A II. vh. után a Magyar Távirati Iroda (MTI) munkatársa (1945–1947), római tudósítója (1947), a Magyar Rádió szerkesztője (1947–1949), elbocsátása után fordításokból élt (1950–1955). A Corvina Könyvkiadó (1955–1960), a The New Hungarian Quarterly szerkesztője (1960–1989). A Corvina Könyvkiadó, majd a The New Hungarian Quaterly szerkesztőjeként számos, Magyarországot, Budapestet, a magyar kultúrát és a hazai gasztronómiát bemutató magyar és idegennyelvű kiadványt írt és állított össze. A gondozásában megjelent, az országot bemutató, kiválóan megszerkesztett propaganda kiadványok, fotóalbumok, egyéb reprezentatív munkák igen fontos szerepet játszottak a rendszer 1956 utáni külföldi konszolidálásában, a Magyarországról kialakuló kedvező vélemény formálásában. Szerkesztői munkája mellett számos ismeretterjesztő (régészeti, kultúr- és művelődéstörténeti) könyvet, útikönyvet, könnyed stílusban megírt útleírást, ifjúsági történelmi regényt és életrajzot is írt. Rendkívül termékeny szerző volt, az általa jegyzett művek száma – a különböző nyelvű és különböző kiadásban megjelentett albumokkal együtt – meghaladja a hatszáz tételt! Műfordítóként az ő tolmácsolásában jelentek meg – többek között – George Mikes humoreszkjei (Hogyan legyünk szegények?, 1992), Gilbert Nürnbergi naplója (1967) és az Óz történet addig, még Magyarországon meg nem jelent folytatásai.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst), a Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1985). Szocialista Kultúráért, Krúdy Gyula–díj (1993).

Szerkesztés

Az Encyclopaedia Britannica Hungarica szerkesztője (1993–1999), a Budapest Sun c. lap szerkesztője (1994-től).

Főbb művei

F. m.: szépirodalmi, ismeretterjesztő művei és útikönyvei: Sztankovits János sztahanovista marós élete és munkamódszere. (A munka hősei. Bp., 1950)
Patyomkin cirkáló. Történeti elbeszélés. (Bp., 1955)
Budapest felfedezése. (Az Élet és Tudomány Kiskönyvtára. 3. Bp., 1959)
Budapest–Pilis–Vértes–Gerecse. Útikönyv. (Magyarország írásban és képben. 17. Bp., 1959
2. átd. kiad. 1966)
Ur városától Trójáig. Gerő Sándor rajzaival. (Búvár Könyvek. 22. Bp., 1961)
Históriák a magyar régészet történetéből. Szűcs Pál rajzaival. (Búvár Könyvek. 47. Bp., 1964)
Romvárosok a sivatagban. Stein Aurél belső-ázsiai utazásai. 24 táblával. (Bp., 1966
2. kiad. 1986)
A szenvedély arca. Művészeti tanulmányok. (Bp., 1968)
Bonfini tanár úr. Ifjúsági regény. (Bp., 1971)
Mit kell tudni Budapestről? Esti Bélával, Fekete Gáborral. (Mit kell tudni? Bp., 1973)
Gasztronómiai kalandozások Európában. (Utazások a múltban és a jelenben. Bp., 1974
2. bőv. kiad. 1980
Bestseller. 3. kiad. 1997)
Képeslapok Amerikából. Útleírás. 16 táblával. (Bp., 1974)
Keresztül-kasul Kanadán. Útleírás. (Világjárók. Bp., 1975)
Budavári farsang. Regény. (Bp., 1976)
Így élt Pasteur. (Így élt… Bp., 1976
2. kiad. 1981
szlovákul: Bratislava, 1982)
Magyarország. Útikönyv. (Bp., 1978, németül, angolul, franciául és oroszul is)
A kancellár esténként a császárnál teázik. Történelmi regény Metternichről. (Bp., 1980)
Mesélő szakácskönyv. Ill. Viczián Pál. 16 táblával. (Bp., 1985)
A csokoládékirály. Regény. (Bp., 1985)
A Pulszkyak. Tényregény. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1987)
A Matterhorn nem ér az égig. Svájci utazások Dáviddal. (Bp., 1989)
Királynők – királynék. (Bp., 1990)
Gundel. 1894–1994. Láng Györggyel. Ill. Gottl Egon, fotó Gyarmati László, Szelényi Károly. (Bp., 1993
2. kiad. 2001
angolul és németül is)
Herzl. Életrajz. (Bp., 1994)
Fővári Állat- és Növénykert. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Bp., 1996
angolul és németül is)
„Ujjé, a ligetben…” Városligeti kalauz. (Bp., 1996
angolul is)
Utazások Casanovával. Paolo Galettinek, a hesseni választófejedelem tanácsosának úti jelentése alapján írta. Gyulai Líviusz illusztrációival. (Bp., 2000)
Ínyencek könyve. (Bp., 2002)
Étel és irodalom. Történelmi mesék és receptek. (Bp., 2003)
Utazás Kulináriába, avagy kultúrtörténeti kalandozás az ízek világában számtalan különleges recepttel. (Bp., 2007)
magyar és idegennyelvű albumjai: Ungarn. Ein aktueller Reiseführer durch das Ungarn von gestern und heute. Szerk. (Bp., 1956)
Magyar tájak, magyar emberek. Összeáll. 32 táblával. (Bp., 1956
angolul: 1957
németül: 1957
franciául: 1958
2. angol kiad. 1958
2. német kiad. 1958)
Das Buch vom Ungarnwein. Ill. Győry Miklós. (Bp., 1958
franciául: Voyage autour des vins hongrois. 1958)
Sztálinváros. Szerk. (Bp., 1958
angol, német, francia és orosz nyelven is)
Budapesti zsebkalauz. Összeáll. Agics Istvánnal, Koós Tamással. (Bp., 1959)
Magyarország. Kézikönyv. Szerk. (A Magyarok Világszövetsége kiadványa. 1–2. kiad. Bp., 1960
3. kiad. 1961
angolul, franciául, németül, oroszul és finn nyelven is)
Budapest. Fotóalbum. Szöveg H. Z., képszerkesztő Filo. (Bp., 1962)
Das Buch vom ungarischen Paprika. Ill. Győry Miklós. (Bp., 1963
2. kiad. 1970)
Budapesti zsebkalauz. Ill. Kondor Lajos. (Bp., 1965
2. jav. kiad. 1968
angolul, franciául, lengyelül, németül és oroszul)
Cultural Life in Hungary. Szerk. (franciául, németül és oroszul is)
Handbook of Hungarian Foreign Trade. Összeáll. (Bp., 1967
franciául, németül és oroszul is)
Travels in Hungary. Fotóalbum. (Bp., 1975
franciául, németül és oroszul is)
Magyarország. Fotóalbum. Fotó: Balla Demeter. (Bp., 1980
2. kiad. 1982
angolul, franciául, olaszul és oroszul is)
Könyv a magyar borról. Ill. Urai Erika. (Bp., 1981
németül: Das neue Buch vom Ungarnwein. (Bp., 1981
angolul, franciául és oroszul is)
Kis magyar paprikakönyv. Elek Lívia rajzaival. (Bp., 1987
angolul, franciául, németül és oroszul is)
Balatoni ízek. Hemző Károly fotóival, a recepteket Lajos Mari írta. (Magyarországi ízek. Bp., 1988
2. kiad. 2003
angolul, franciául és németül is)
Borkönyv. Székely Ildikóval. (Agrotéka. Bp., 1989
angolul, franciául és németül is)
Sopron és környéke. Hemző Károly fotóival, a recepteket Lajos Mari írta. (Magyarországi ízek. Bp., 1989
angolul, franciául és németül is)
Hortobágy és környéke. Hemző Károly fotóival, a recepteket Lajos Mari írta. (Magyarországi ízek. Bp., 1990
, angolul, franciául és németül is)
A száz leghíresebb magyar recept. 24 táblával. (Bp., 1991, angolul és németül is)
350 világhírű recept. (Bp., 1991
2. kiad. 2000)
Magyarország ízei. Hemző Károllyal, Lajos Marival. (Bp., 1994)
ford.: Meyer, Hershel: Amerika a pusztulás útján? Ford. (Bp., 1950)
Kahn, Albert Eugen: A besúgó. Dokumentumregény. Ford. (Bp., 1960
2. kiad. 1962)
Gilbert, Gustave Mark: Nürnbergi napló. Ford. (Bp., 1967
2. kiad. 1995)
Gabori, George: Amikor elszabadult a gonosz. Visszaemlékezés. Ford. (Bp., 1990)
Vizinczey Stephen: Érett asszonyok dicsérete. Regény. Ford. (Bp., 1990)
Baum, L. Frank: Kalandok a birodalomban. Ford. (Bp., 1991)
Mikes, George: Hogyan legyünk szegények? Humoreszkek. (Bp., 1992
2. átd. kiad. 2009)
Baum, L. Frank: Ozma, Óz hercegnője. Ford. (Bp., 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője