Hallama Erzsébet
Hallama Erzsébet

2024. július 20. Szombat

Hallama Erzsébet

író, újságíró

Születési adatok

1937. január 5.

Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1991. június 3.

Pécs


Iskola

Az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán újságíró okl. (1956), az ELTE BTK-n magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1964).

Életút

Az Esti Pécsi Napló és az Észak-Magyarország újságírója (1959–1962). A Dunántúli Napló főmunkatársa (1962-1982), főszerkesztő-helyettese (1976–1982), szabadfoglalkozású író (1982-1987), a Jelenkor főszerkesztője (1987–1988). Újságírói pályája mellett foglalkozott szépirodalommal. Első írásai szociográfiai dolgozatok voltak; riportokat, városszociológiai publicisztikát, elemző-feltáró műveket később is szívesen írt. Novelláiban (Odaát Arizonában, 1974) női sorsokat mutat be, különös gondossággal megírt hangulatai Katherine Mansfield elbeszéléseit idézik. Első meséskötetének (Cikcakk, 1971) sikere újabb gyermekkönyvek írására sarkalta. A magyar népmesék világát tanulmányozva megteremtette Hisziapiszit, aki a világ egyetlen madárhang-kereskedésében él, s a tündérekkel és manókkal benépesített világában különleges kalandokat él át (Hisziapiszi és a többiek, 1982; Hisziapiszi utazásai, 1983; Hisziapiszi nyomoz, 1987). Meséi – jóllehet kevéssé ismertek – fantáziadús, rendkívül különös történetek, átszőve meghökkentő és váratlan fordulatokkal, a magyar gyermek-szépirodalom legszebb hagyományait követve. Az 1980-as években számos, elsősorban Pécshez kötődő tudóssal készített interjút (a Jelenkor számára, folytatva a Bertha Bulcsú által elkezdett portré-sorozatot. Interjúinak zöme megjelent a „Fele játék – fele gyötrelem” c. kötetben, 1986). írt még néhány ifjúsági művet, egy útleírást és egy filmforgatókönyvet is.

Emlékezet

Pécsett élt és tevékenykedett, ott is hunyt el. Életében meg nem jelent, hátrahagyott írásait Gálos Orsolya szerkesztette kötetbe (Találkozás a delfinnel címmel, 1997).

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1978). Janus Pannonius-díj (1985), a Művészeti Alap Irodalmi Díja (1987), József Attila-díj (1989).

Főbb művei

F. m.: A majsi Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet. 1949–1969. Fotó: Erb János. (Pécs, 1969)
Cikcakk. Meseregény. Ill. Gaál Éva. (Bp., 1971)
Odaát Arizonában. Novellák. (Bp., 1974)
Üvegvár. Regény. (Bp., 1975)
Mongóliai napló. Útleírás. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1977)
Kőművesidill. (Baranyai tükör. Szerk. Kurucz Pál, Mitzki Ervin. Pécs, 1981)
Hisziapiszi és a többiek. Mesék. Heinzelmann Emma rajzaival. (Bp., 1982)
Hisziapiszi utazásai. Meseregény. Engel Tevan István rajzaival. (Bp., 1983)
Egyvárosú ország. (A városépítésről. Szerk. Preisich Gábor. Bp., 1984)
Békés környék. Kisregény. (Rakéta regénytár. Bp., 1986)
„Fele játék – fele gyötrelem.” Tudósportrék. Interjúk. (Pannónia Könyvek. 1–2. kiad. Pécs, 1986)
A vendégelefánt. Gyermekregény. Engel Tevan István rajzaival. (Bp., 1986)
A nyugalom napja. Elbeszélések. (Bp., 1986)
Hisziapiszi nyomoz. Meseregény. (Bp., 1987)
A bábu. Kisregény. (Rakéta regénytár. Bp., 1989)
A növekvő város. Beszélgetés Gellér B. Istvánnal. (Mozgó Világ, 1989)
A vízfej-szindróma. (Félmúlt. Társadalomrajzok. Szerk. Gondos Ernő. Bp., 1990)
Létszámfelettiek. Forgatókönyv. (Bp., 1991)
Találkozás a delfinnel. Tárcák, karcolatok, publicisztikák. Szerk., az utószót írta Gálos Orsolya. (Pannónia Könyvek. Pécs, 1997).

Irodalom

Irod.: Gáspár Erzsébet: Hisziapiszi és a többiek. (Gyermekünk, 1982)
Papp István: Üveggömb az aszfalton. H. E. meséiről. (Jelenkor, 1986)
Vekerdi László: „Fele játék – fele gyötrelem”. H. E. tudósportréi. (Jelenkor, 1987)
Budai Katalin: A harag napjától a nyugalom napjáig. (Jelenkor, 1987)
Tokai András: Békés környék. (Kritika, 1987)
Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? (Bp.– Debrecen, 1988
2. jav. kiad. 1991)
Csókás László: Leányregény felnőtteknek. (Új Írás, 1989)
Szendi Zoltán: Bábu vagy áldozat? (Jelenkor, 1989)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1991. jún. 4.)
Pákolitz István: Búcsúzó. H. E. emlékére. (Bp., 1991).

Megjegyzések

ÚMIL: téves halálozási adat: jún. 1.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője