Halmai Endre
Halmai Endre

2022. szeptember 25. Vasárnap

Halmai Endre

földmérő mérnök

Névváltozatok

1960-ig Hutflesz

Születési adatok

1933. november 4.

Rábafüzes, Vas vármegye

Halálozási adatok

1992. december 4.

Kressbronn am Bodensee, Baden Württemberg, Németország


Család

Sz: Hutflesz András tanár, Németh Margit. F: 1971-től Kovács Zsuzsanna vegyésztechnikus. Fia: Halmai Csongor és Halmai Botond.

Iskola

Általános iskoláit Rábafüzesen és Szentgotthárdon végezte, a soproni Széchenyi István Gimnáziumban éretts. (1952), a miskolci NME Soproni Földmérőmérnöki Kar földmérőmérnöki szakán végzett (1958), a műszaki tudomány kandidátusa (1985).

Életút

Az Állami Földmérés Vas Megyei Földmérési és Földnyilvántartási Felügyelőségének mérnöke, műszaki előadója (1958–1959). Az MTA soproni Geodéziai Kutatólaboratóriuma, ill. Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete kutatómérnöke, kísérleti mérnöke (1959–1962), tud. munkatársa (1963–1985), tud. főmunkatársa (1985–1992). Geodéziai műszerfejlesztéssel, ill. az ehhez kapcsolódó mérés- és számítástechnikai problémákkal, asztrogeodéziai mérésekkel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a nem topográfiai célú fotogrammetriai mérőkamerák vizsgálata terén, új eljárást dolgozott ki a sújtólégveszélyes bányatérségben is alkalmazható pontjelölésre, világításra és felvételkészítésre. Mérőkamerát tervezett föld alatti üregek, barlangok felméréséhez, erdők fatömegének meghatározására.

Emlékezet

Sopronban (Széchenyi tér 15.) élt és tevékenykedett, külföldi munkavállalása során hunyt el. A Soproni Evangélikus Temetőben nyugszik.

Elismertség

A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Bányászati, Földtudományi és Energetikai Szakbizottság Geodéziai és Bányamérési Munkabizottságának titkára (1983-tól). A Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Soproni Csoportjának elnöke (1990–1992). Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Bányamérő Szakcsoportjának tagja.

Főbb művei

F. m.: A nyitott sokszögvonal töréspontjának hibaábrája. (Geodézia és Kartográfia, 1965)
Die Fehlerfigur der Polygonpunkte im offenen Polygonzug. (Acta Geodetica, Geophysica et Montanistica, 1966)
A harántirányú áttörési hibák kiszámítása. (Geodézia és Kartográfia, 1969)
Műszerállványok és kompenzátorok rezgésének vizsgálata. Bartha Gáborral, Orbán Aladárral. (Geodézia és Kartográfia, 1973
angolul: Acta Geodetica, Geophysica et Montanistica, 1975)
Egy csillagászati kupola sínpályáinak kitűzése. Bummer Antallal, Szádeczky-Kardoss Gyulával. (Geodézia és Kartográfia, 1976)
Hordozható komparátor invárbetétes szintezőlécekhez. (Geodézia és Kartográfia, 1977)
Feldkomparator für Inarband-Nivellierlatten (Acta Geodetica, Geophysica et Montanistica, 1978)
Kerámiabázisos hosszkomparátor. (Finommechanika–Mikrotechnika, 1978)
Ponthálózat a közel- fotogrammetriában használt fényképezőgépek hitelesítésére. (Geodézia és Kartográfia, 1981)
Neue Stereokammer, Mess- und Rechenmethode im Untertagebau. (Acta Geodetica, Geophysica et Montanistica, 1981)
Néhány gyakorlati eredmény a fotogrammetriai bányamérés alkalmazása területén. (Geodinform, 1981)
Ponthálózat a közel-fotogrammetriában használt fényképezőgépek hitelesítésére. (Geodézia és Kartográfia, 1981)
Élőfa fatömegének meghatározása földi fotogrammetriai felvételekből. (Elektronikus adatfeldolgozás és automatizálás a geodéziában. Konferencia. Sopron, 1983. okt. 11–13. Bp., 1983)
Fejtésközeli vágatok konvergenciájának meghatározása sztereokamerával. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1984)
Fotogrammetriai mérőkamarák paraméterei, hitelesítésük és felhasználásuk mélyművelésű bányatérségekben. Monográfia és kand. értek. (Sopron, 1984)
Sztereofelvevő konvergenciamérése. A XXIV. Bányamérő Továbbképzés és Tapasztalatcsere előadásai. Pécs, 1985. máj. 30–31. Pécs, 1985)
A Stereocord G3 pontossági vizsgálata rácshálóval. Tvordy Györggyel. (Geodézia és Kartográfia, 1990).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Szádeczky-Kardoss Gyula: H. E. (Geodézia és Kartográfia, 1992)
Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? I. köt. A–H. Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője