Haraszty Árpád
Haraszty Árpád

2024. július 25. Csütörtök

Haraszty Árpád

biológus, botanikus

Névváltozatok

Haraszthy Árpád

Születési adatok

1907. március 15.

Békés, Békés vármegye

Halálozási adatok

1987. szeptember 1.

Debrecen

Temetési adatok

1987. szeptember 14.

Debrecen


Család

Sz: Haraszty Sándor középiskolai tanár, a békési gimnázium r. tanára, Varga Sarolta. F: Péteri Nikolája, a VKM tisztviselője, a Múzeumi Központ előadója, majd a Színháztörténeti Múzeum muzeológusa. Leánya: Haraszty Éva (1946–), Haraszty Judit (1950–) és Haraszty Klára (1953–).

Iskola

Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte, a békési református főgimnáziumban éretts. (1924), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1929), bölcsészdoktori okl. szerzett (1931), a biológiai tudományok kandidátusa (1956). A tihanyi Biológiai Intézet belföldi kutatóösztöndíjasa (1930–1931).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Növényélettani, ill. Növényrendszertani Intézete tanársegéde (1929–1933). A bp.-i Szent László Gimnázium (1933–1938), a Madách Imre Gimnázium (1938–1942), a Budapesti Tanárképző Intézet gyakorló gimnáziuma r. tanára (1942–1947), a bp.-i Pedagógiai Főiskola Biológiai (Növénytani) Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1947– 1955). Az ELTE Élet- és Földtudományi Kar Alkalmazott Növénytani Tanszék tanszékvezető egy. docense (1955–1957), a KLTE TTK Növénytani Tanszék egy. tanára (1957. okt. 24.–1977. dec. 31.) és a Tanszék vezetője (1957–1971); közben a Kar dékánja (1962– 1965). Tudományos pályafutásának kezdetén paleobotanikával, növényanatómiai kutatásokkal, elsősorban a magyarországi harmadidőszaki barnaszenek xilotómiai feldolgozásával foglalkozott. Később érdeklődése mikroanalitikai kérdések felé fordult, elsősorban a kender rostképzésének és rosthozam-befolyásolásának vizsgálata terén ért el jelentősebb eredményeket. Tudománypolitikai és tudományszervezési tevékenysége is értékes, számos népszerű mű, ill. az első egységes magyarországi botanikai tankönyv és egyetemi jegyzet társszerzője.

Emlékezet

Debrecenben (Múzeum utca 4.) élt és tevékenykedett, a helyi Köztemetőben, díszsírhelyen nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2003-ban). Tiszteletére a KLTE Haraszty Árpád-emlékérmet adott ki, ill. születésének 100. évfordulóján emléktábláját avatták fel (a Debreceni Egyetem Élettudományi Épülete V. szárnyának előterében, 2007. máj. 17-én).

Elismertség

Az MTA Botanikai Bizottsága tagja (1960–1966). A Magyar Biológiai Társaság választmányi tagja és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztályának vezetőségi tagja. Az Oktatási Minisztérium Biológiai Szakbizottságának elnöke (1974-től). A TIT Országos Választmányának tagja (1957–1962), Biológiai Szakosztályának elnöke (1957–1963).

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (1951), Szocialista Munkáért (arany, 1955). Apáczai Csere János-díj (1977), Gorka Sándor-díj (1983), Pro Universitate KLTE (1987).

Szerkesztés

Az Élet és Tudomány szerkesztőbizottságának tagja (1947-től). Az Acta Biologica Debrecina szerkesztője (1962–1975).

Főbb művei

F. m.: Anatómiai és élettani vizsgálatok a Phragmitesen. Egy. doktori értek. is. (Pécs, 1931)
A gyöngyösi és a rózsaszentmártoni lignitek mikroszkópos vizsgálata. 1 táblával. (Botanikai Közlemények, 1933)
A gabonaszár felépítése. (Búvár, 1939)
A növények vízfelvétele. (Természettudományi Közlöny, 1939)
Természetismeret. Az általános biológia, növénytan és állattan vázlata. Móczár Lászlóval. (Új nevelés könyvtára. 8. Bp., 1948)
Biológiai szertárak felszerelése. Móczár Lászlóval, Nagy Jenővel. (Új nevelés könyvtára. 38. Bp., 1949)
Természetismeret. Általános iskolák számára. Stohl Gáborral, Török Lászlóval. (Bp., 1949)
Természettudományos világkép. Főisk. jegyz. (Bp., 1949)
Növénytan. Középiskolák számára. Hortobágyi Tiborral, Tétényi Péterrel. (Bp., 1950
9. kiad. 1953)
Petőfibánya barnaszeneinek mikroszkópos vizsgálata. (Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei, 1953)
Növénytan. Pedagógiai főiskolák számára. Írta többekkel. Szerk. (Bp., 1953
2. jav. kiad. 1956
3. átd. kiad. 1960
4. jav. kiad. 1963
új átd. kiad. 1978)
A növények élettana. Kiss Istvánnal. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia kiadványa. Bp., 1954
2. kiad. 1955)
Adatok hazánk harmadidőszaki flórájának fejlődéstörténetéhez a fás barnakőszenek mikroszkópos vizsgálata alapján. Kand. értek. (Bp., 1956)
A biológiai ismeretterjesztés módszertani kérdései. (Élővilág, 1956)
A politechnikai képzés jelentősége Karunk oktató-nevelői munkájában. (Felsőoktatási Szemle, 1956)
Az óriásfenyők világa. (Élővilág, 1957)
Die mikroskopischen Untersuchungen der Xylite von Hidas. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Biologica, 1957)
Recherches anatomiques sur les xylites d’âge tortonien de Herend-Szentgál, Hongrie Occidentale. (Acta Botanica, 1958)
A Borod – Nagybáród – környéki fás barnakőszenek xylotómiája. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1959)
Xylotomy of the Pannonian Brown Coals at Rudabánya. (Acta Biologica, 1962)
Kísérletek a kender [Cannabis sativa L.] rostképzésének különböző műtrágya-adagolással való befolyásolására. Szabolcsné Oppel Vilmával. (Acta Biologica Debrecina, 1962)
Újabb kísérletek a kender [Cannabis sativa L.] rostképzésének befolyásolására. Szabolcsné Oppel Vilmával. (Acta Biologica Debrecina, 1963)
Szártagonkénti rosteloszlás a kender szárában különböző műtrágyakezelések mellett. (Acta Biologica Debrecina, 1964)
A készségek, képességek kialakításának és ellenőrzésének problémái a biológiaoktatásban. (Felsőoktatási Szemle, 1967)
Mikroelemek hatása a kender rostképződésére. Jakobey Istvánnal. (Acta Biologica Debrecina, 1968)
Növénytan. I–II. köt. Tanárképző főiskolai tankönyv. Írta többekkel. Szerk. Hortobágyi Tiborral. (Bp., 1968
2. kiad. 1970
3. kiad. 1973
5. kiad. 1977)
További kísérletek a kender [Cannabis sativa L.] rostképzésének különböző mikroelem-műtrágyadagolással való befolyásolására. Jakobey Istvánnal. (Acta Biologica Debrecina, 1970)
Mikroelem- műtrágyakísérletek kálium, magnézium és mangán elemekkel a kender [Cannabis sativa L.] rosthozam befolyásolására. (Acta Biologica Debrecina, 1971)
Növényszervezettan. Egységes jegyz. a természettudományi karok számára. Szerk. Sárkány Sándorral. (Bp., 1973
2. kiad. 1974
3. kiad. 1980
4. jav. kiad. 1982
12. kiad. 1995
14. kiad. 1996
17. kiad. 2001)
Experimente zur Steigerung des Faserertrages beim Hanf [Cannabis sativa L.]. (Acta Botanica, 1974)
A biológia tanítása. 1. Egységes jegyz. (Bp., 1976
2. kiad. 1977
3. kiad. 1981
6. kiad. 1991
9. kiad. 1999)
Kísérletek a kender rosthozam- fokozására. Benyújtott doktori értek. is. (Debrecen, 1977)
Mikroszkópos növényanatómia. Egy. segédkönyv. Fridvalszky Loránddal, Gracza Péterrel. (Bp., 1982)
Vízszállítás a magas fák lombkoronájába. (Természet Világa, 1983).

Irodalom

Irod.: Halmy Márta: H. Á. Bibl. (Debrecen, 1984)
Halálhír. (Népszabadság, 1987. szept. 11.)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője