Harkányi Béla
Harkányi Béla

2023. november 29. Szerda

Harkányi Béla, taktaharkányi

csillagász, matematikus

Névváltozatok

1895-től br.

Születési adatok

1869. április 11.

Pest

Halálozási adatok

1932. január 22.

Budapest


Család

Sz: Harkányi (1867-ig Koppély) Károly (1826–1919) politikus, monostori Vörös Emília. F: Hieronymi Blanka. Testvére: Harkányi János (1859–1938) politikus.

Iskola

A bp.-i piarista gimnáziumban éretts. (1887). A bp.-i (1887–1889), a lipcsei (1890–1891), a strassburgi (1891–1892), a párizsi egyetemen tanult (1896–1898), a Budapesten bölcsészdoktori okl. (1896), az asztronómia és az asztrofizika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1907); közben hosszabb tanulmányutat tett az USA-ban. Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).

Életút

Az ógyallai asztrofizikai obszervatórium első észlelője (1899–1902), a bp.-i tudományegyetem magántanára (1907-től), a Tanácsköztársaság alatt kinevezték az asztrofizika ny. r. tanárává (1919. máj.), de tanszékét nem foglalta el. Országgyűlési képviselő, a Főrendiház örökös tagja (1904–1918). A korszerű asztrofizika nemzetközileg elismert magyar úttörőjeként fotometriai és spektrálanalitikai vizsgálatokkal foglalkozott. Konkoly-Thege Miklós obszervátoraként nevéhez fűződik a Nova Persei észlelése, jelentősek meteor- és napfoltmegfigyelései. Az elsők között dolgozott ki módszert a csillagok hőmérsékletének színképükből történő meghatározására (az ún. Planck-formula segítségével, 1902-ben). Külföldi tapasztalatai alapján átszervezte az ógyallai obszervatórium kutatási programját, kezdeményezte a kis műszerekkel történő fényméréseket. Matematikusként kidolgozta a hullámzó vízfelületeken létrejövő fénytükrözés elméletét, magyarázatot adott a felkelő és lenyugvó Nap által létrehozott ún. aranyhíd keletkezésére.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Elismertség

A Francia és a Német Asztronómiai Társaság r. tagja.

Főbb művei

F. m.: A sarkmagasság-változások meghatározása és elméleti magyarázata. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1896)
A Nova (3, 1901) Persei photometriai megfigyelései az ógyallai obszervatóriumban. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1901)
Über die Temperaturbestimmung der Fixsterne auf spektralphotometrischen Wege. (Astronomische Nachrichten, 1901)
Hullámos felületek fénytükrözési jelenségei. (Bp., 1905
németül: Wien, 1906)
Über die Flächenhelligkeit, photometrische, photographische Grösse und Temperatur der Fixsterne. (Astronomische Nachrichten, 1910)
Darstellung der photometrischen und photographischen Grösse als Funktion der Temperatur der Sterne. (Astronomische Nachrichten, 1910)
Adalékok a csillagok fejlődésének elméletéhez. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1922. máj. 29.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1922
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1922)
Az új csillagokról. (Stella Almanach, 1926).

Irodalom

Irod.: Tass Antal: Erinnerung an Br. Béla v. Harkányi. (Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft, 1932)
Kövesligethy Radó: Béla v. Harkányi. (Astronomische Nachrichten, 1932)
Kövesligethy Radó: H. B. (Akadémiai Értesítő, 1932)
Lassovszky Károly: H. B. báró. (Csillagászati Lapok, 1938).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője