Harsányi Kálmán
Harsányi Kálmán

2024. június 22. Szombat

Harsányi Kálmán

vegyészmérnök

Születési adatok

1927. augusztus 25.

Budapest

Halálozási adatok

2005. március 7.

Budapest


Család

Sz: Harsányi Miksa ügyvéd, a bp.-i IV. sz. ÜMK tagja, Frank Józsa. F: 1950-től Simon Emília könyvelő. 1954-től külön éltek. Fia: Harsányi Gábor, Harsányi Miklós; leánya: Harsányi Zsófia.

Iskola

A József Nádor Műszaki Egyetem (JNME) Gépész- és Vegyészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Osztályán végzett (1949), a BME-n doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (1959).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Szerves Kémiai Tanszék tanársegéde (1949–1954), egy. adjunktusa (1954–1960). A Chinoin Gyár Kutatólaboratóriumának vezetője (1960–1977); ill. kutatólaboratóriumainak főosztályvezetője (1963–1970), a Kőbányai Gyógyszerárugyár–Richter Gedeon Rt. kutatólaboratóriumának vezetője (1977–1992); közben a Közoktatásügyi Minisztérium főelőadója (1951–1960). A BME félállású egy. adjunktusa (1960–1961). C. egy. tanár (1989-től). Az FKgP tagja (1945–1947), a MEFESZ központi vezetőségének tagja (1948–1949).

Emlékezet

Alkaloidkémiával, morfinszármazékok kutatásával foglalkozott, elsősorban a narkotin oxidatív lebontásával nyerhető kotarnin, s az izokinolin gyűrűs bázisos aminokarbinolok kémiájának vizsgálata terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Meghatározó szerepet játszott a gyomor- és bélfekélyellenes szerek, egyes antidepresszáns szerek (pl. Libexin, Sensit) kifejlesztésében. Több mint 160 magyar és külföldi szabadalom szerzője.

Elismertség

Az MTA Szerveskémiai és Heterociklusos Munkabizottsága tagja.

Elismerés

Kiváló Feltaláló (négy ízben), Zemplén Géza-díj (1992), Gábor Dénes-díj (1996).

Főbb művei

F. m.: Foszforsavészterek felhasználása fenolos hidroxil alkilezésére tercier nitrogént tartalmazó vegyületekben. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1952)
Szerves kémiai hallgatópreparátumok gyűjteménye. Egy. jegyz. (Bp., 1956)
Strukturelle Probleme von Kotarninderivaten. 2–4. Beke Dénessel, Kőrösi Jenővel. (Acta Chimica, 1957)
Egy új izokinolin gyűrűzárási reakció. Kand. és egy. doktori értek. is. (Bp., 1958)
Eine neue Isochinolin-Ringschlussreaktion. 1–5. Beke Dénessel, Korbonits Dezsővel. (Acta Chimica, 1958–1959)
Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához. Beke Dénessel, Korbonits Dezsővel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963–1966)
Gyógyszeripari alapfolyamatok. 1–2. (Bp., 1965–1966)
A 3-(2,2-difenil-etil)-5-(2-piperidino-etil)-1,2,4-oxadiazol [Libexin] szolvolízisének mechanizmusa. Pandula Egonnal, Rácz Istvánnal. – Új eljárás 7-(2-hidroxi-3-)-metil-2-hidroxietil propilteofilin-nikotinát előállítására. Korbonits Dezsővel, Szebeni Rudolffal. (Acta Pharmaceutica, 1968)
Difenil-propil-amin származékok. 1–7. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1968–1974)
Kotarnon reakciója ammóniával. Holly Sándorral, Korbonits Dezsővel. Magyar Kémiai Folyóirat, 1971)
Teofilinszármazékok. 1–3. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat–Acta Pharmaceutica, 1973–1974)
4-S-szubsztituált 2,6-dinitro-anilinok. Héja Gergellyel, Pálosi Endrével. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1974)
Antiarritmiás hatású bázikus észterek. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1974
németül: Basische Ester mit antiarrhythmischer Wirkung. Héja Gergellyel, Korbonits Dezsővel. Acta Chimica, 1975)
Gyógyszerkutatási eredményeink az 1,2,4-oxadiazol vegyületek körében. (Magyar Kémikusok Lapja, 1976)
A TE-176 [Chinoin] bétareceptor-bénító, antiarritmiás, antianginás és kardiovaszkuláris hatásai. Többekkel. – Új adrenerg bétareceptor-bénító aromás oxibutanolamin-származékok és a Trasicor összehasonlító farmakológiai vizsgálata. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1977)
Reactions Accompanied by Acyl Splitting in N-Carbamolsuccinimide Derivatives. Többekkel. (Acta Chimica, 1977)
Pirimido[6,1-a]-izokinolinok előállítása formaldehiddel. Holly Sándorral, Kiss Pállal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1984)
4-benzyl-1,4-thiomorpholine-2,3-dion-2-oxime and 0-substituted Derivatives. An Interesting New Ring Contraction. Szabadkai I.-vel, ifj. Szántay Csabával. (ACH Models Chemistry, 1994)
A hazai gyógyszer- és gyógyszeralapanyag-kutatásról. (Magyar Kémikusok Lapja, 2001).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 2006)
Újpest lexikon. (Újpest, 2002)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője