Harsányi László
Harsányi László

2021. március 7. Vasárnap

Harsányi László

igazságügyi orvos

Születési adatok

1926. október 21.

Budapest

Halálozási adatok

1992. március 15.

Pécs

Temetési adatok

1992. március 25.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Harsányi Dezső gépészmérnök, a Ganz-gyár munkatársa, a Ganz Daru- és Kazángyár főkonstruktőre, Kollár Anna. F: 1954-től Kamarás Ilona orvos, gyermekgyógyász. Fia: Harsányi László (1955–) orvos, sebész, kandidátus, leánya: Jilling Tamásné Harsányi Krisztina.

Iskola

A Budapesti Evangélikus Gimnáziumban éretts. (1945), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1951), igazságügyi orvostanból (1955), kórbonctanból és -szövettanból szakorvosi vizsgát tett (1957), az orvostudományok kandidátusa (1966).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Anatómiai Intézet gyakornoka (1946–1949), Igazságügyi Orvostani Intézete gyakornoka (1949–1955), egy. tanársegéde (1956–1964), egy. adjunktusa (1964–1968), egy. docense (1968?–1977). A POTE Igazságügyi Orvostani Intézete intézetigazgató egy. tanára (1977. júl. 1.–1992. márc. 25.); közben a POTE rektorhelyettese (1985–1991), mb. rektora (1991. márc. 19.–1991. máj. 14.). A BOTE Fogorvostudományi Karán az igazságügyi fogorvostan előadója (1964–1965). A Budapesti és a Pest megyei Bíróság igazságügyi orvosszakértője (1956-tól), egyúttal az Országos Rendőrfőkapitányság, ill. a Belügyminisztérium (BM) Technikai Osztály Bűnügyi Laboratóriumának orvosszakértője (1957-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). Az igazságügyi orvostan különböző ágaival, történeti antropológiával, elsősorban oszteológiai kutatásokkal foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a csontvázrészekből történő vércsoport-meghatározás különböző módszereinek magyarországi bevezetésében, valamint a combcsontnyak vizsgálata alapján a csontok öregedési folyamatának megállapítása terén. A rendszerváltás idején nevéhez fűződik a Nagy Imre mártír miniszterelnök és mártírtársai kihantolását előkészítő tanulmány terve (1989. márc. 16.), részletesen kitérve az exhumálással kapcsolatos teendőkre, a testek harminc év utáni állapotára és az azonosítás problémáira (a kihantolás 1989. márc. 29-én kezdődött, az újratemetésre 1989. júl. 16-án került sor.). Pécsett élt és tevékenykedett, Pécsett is hunyt el, a bp.-i Rákoskeresztúri Evangélikus Temetőben nyugszik.

Emlékezet

A Nemzetközi Törvényszéki Orvosi Akadémia (1961-től), a Német Törvényszéki és Társadalmi Orvostársaság tagja (1964-től). A Csehszlovák ás a Lengyel Igazságügyi Orvosi Társaság tb. tagja.

Főbb művei

F. m.: Az arteria és vena epigastrica inferior topographiája a haspunctio szempontjából. (Orvosi Hetilap, 1951. 40.)
A quantitatív szénmonoxid haemoglobin meghatározásról és annak jelentőségéről. (Orvosi Hetilap, 1952. 52.)
Újabb szempontok a világítógáz-mérgezések nyomozásánál. Somogyi Endrével, Tamáska Loránddal. (Rendőrségi Szemle, 1953)
Többmagvú sympathicus ganglionsejt embernél. (Magyar Belorvosi Archivum, 1954 és Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1954)
Vízi halottak vizsgálatának főbb szempontjai. (Rendőrségi Szemle, 1955)
A csontvázleletek életkorának meghatározási módszereiről és azok alkalmazhatóságáról. Nemeskéri Jánossal. (MTA Biológiai Csoportjának Közleményei, 1957)
A nyirokérrendszer jelentősége égett egyének veseműködésében. Rényi-Vámos Ferenccel. (Magyar Belorvosi Archivum, 1959)
The Population of Zalavár in the Middle Ages. Acsády Györggyel, Nemeskéri Jánossal. (Acta Archaeologica, 1962)
Légemboliás halálesetek therápiás és diagnosztikus célból végzett hasi levegőbefúvásokkal kapcsolatban. Faber Viktorral. (Orvosi Hetilap, 1962. 17.)
A kórtörténet, mint okirat. Szuchovszky Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1963)
Bűncselekményre gyanús vízbefúlás esete az orvosszakértői gyakorlatból. – Személyazonosítás csontvázlelet vizsgálata alapján. Földes Vilmossal, Nemeskéri Jánossal. (Belügyi Szemle, 1963)
Alkoholos motiváció és befolyásoltság öngyilkosoknál. Kenyeres Imrével, Szuchovszky Gyulával. (Népegészségügy, 1964)
Újszülöttkori erőszakos halálesetek megítélése. Földes Vilmossal, Szabó Árpáddal. (Belügyi Szemle, 1964)
Gyalogosok sérelmére történt gépkocsibalesetek orvosszakértői vizsgálata. Földes Vilmossal. – Tömeges közlekedési balesetek orvosszakértői vizsgálatának feladatai. Földes Vilmossal. (Belügyi Szemle, 1965)
A műtéti kockázat kérdései az orvosszakértői gyakorlatban. Szuchovszky Gyulával. (Magyar Sebészet, 1965)
A csontváz orvosszakértői vizsgálatának egyes kérdései. Kand. értek. (Bp., 1965)
Vitás műtéti halálesetek orvosszakértői véleményezése. Földes Vilmossal, Szuchovszky Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1966. 31.)
Fejezetek az igazságügyi fogorvostan köréből. Egy. jegyz. Szuchovszky Gyulával. (Bp., 1968)
Orvosszakértői személyazonosítás. Monográfia. Földes Vilmossal. (Bp., 1968)
A koponya és nyaki gerinc közlekedési baleseti sérülései a baleseti mechanizmus szemszögéből. Földes Vilmossal, Szabó Árpáddal. – Vércsoport-meghatározás lehetősége – hajból. Gerencsér Györggyel. – Öngyilkosságok Budapesten az 1961–1970. években. Kenyeres Imrével, Szuchovszky Gyulával. (Belügyi Szemle, 1971)
Igazságügyi fogorvostan. Egy. jegyz. Szuchovszky Gyulával. (Bp., 1971)
A nem meghatározása mikroszkópos vizsgálattal. Kovács Margittal, Sellyei Mihállyal. (Belügyi Szemle, 1972)
Öngyilkossági halálozás Budapesten, 1961–1970 közötti tízéves időszakban. 1–2. Kenyeres Imrével, Szuchovszky Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1973. 35–36.)
Adatok a csontszöveti fehérjék vizsgálatához. (Anthropológiai Közlemények, 1974)
Budapesti öngyilkosok vizsgálata. Többekkel. (A Népességtudományi Kutató Intézet Közleményei. 44. Bp., 1976)
Csontvázleletek vizsgálata scanning elektronmikroszkóppal. Guth Péterrel. (Belügyi Szemle, 1977)
Újabb szempontok a vér alkoholtartalmának megállapításánál és véleményezésénél. Farkas Gyulával. (Magyar Jog, 1978)
A cserbenhagyó személygépkocsijának azonosítása bőrmaradványok vizsgálatánál. Guth Péterrel. (Belügyi Szemle, 1979)
Elektronsugaras mikroanalízis az orvosszakértői gyakorlatban. Guth Péterrel. Trombitás Károllyal. (Belügyi Szemle, 1984)
Baranya megye 1983. és 1984. évi öngyilkosainak vizsgálata. Jegesy Andrással. (Társadalmi beilleszkedési zavarok. III. köt. Szerk. Kolozsi Béla, Münnich Iván. Bp., 1985)
Már 12 éve halott volt… Fehér Gyulánéval, Kovács Lajossal. (Belügyi Szemle, 1986)
Kuruzslás, alternatív medicina és az igazságügyi orvosszakértő. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1990)
A laterális arcközép egyszerű törésének repozíciója. Fábián Bélával, Vörös Sándorral. (Fogorvosi Szemle, 1990)
Bevonuló fiatalok fogazati állapota – 15 év tükrében. Vass É. Zsuzsannával. (Fogorvosi Szemle, 1991)
Baranya megyében öngyilkosság következtében meghaltak komplex vizsgálata. Angyal Miklóssal, Jegesy Andreával. (Végeken, 1994)
Az öngyilkosság következtében meghaltak megelőző egészségi állapota. Angyal Miklóssal, Jegesy Andreával. (Népegészségügy, 1994)
Alkoholizmus és öngyilkosság. Angyal Miklóssal, Jegesy Andreával. (Szenvedélybetegségek, 1995).

Irodalom

Irod.: Varga Tibor: H. L. (Anthropológiai Közlemények, 1992)
A BOTE-n végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013