Hartyányi István
Hartyányi István

2021. október 18. Hétfő

Hartyányi István

bibliográfus, könyvkiadó

Születési adatok

1914. december 10.

Vezseny, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1998. április 19.

Budapest

Temetési adatok

1998. május 7.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Hartyányi Zsigmond (1884–1933) gazdálkodó, Csorba Piroska (1895–1976). Testvére: Hartyányi Zsigmond (1917–1967) húsipari szakmunkás. F: 1938-tól Bagó Mária (1915–1991). Leánya: Hartyányi Mária Piroska (1940–) zenetanár; fia: Hartyányi Sándor (1945–) közlekedésmérnök.

Iskola

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. szerzett (1940).

Életút

A Turul Könyv- és Lapterjesztő Vállalat alapítója, majd vezetője (Szíj Rezsővel, 1940–1945), a Misztótfalusi Könyv-, Lap- és Zenekiadó Szövetkezet vezetője (1945–1948). Az államosítás után Budapesten főkönyvelőként, majd ügyintézőként (1948–1974). A Püski Kiadó nyugdíjas szerkesztője (1990-es évek), a Havi Magyar Fórum munkatársa (1993–1998). Első írásai a Magyar Életben jelentek meg (1940-től), majd tanulmányai befejezése után, Móricz Zsigmond bíztatására érdeklődése a népi írók mozgalmának története felé fordult. Alkotásainak kiadására és terjesztésére könyvkiadót alapított, amely összegyűjtötte a mozgalom dokumentumait is. Az 1940-es években sorra kiadta Erdélyi József, Hamvas Béla, Ignácz Rózsa, Kodolányi János, Németh László, Szabó Pál, Veres Péter műveit. Az államosítás után beszüntette kiadói tevékenységét, kiszorult az irodalmi közéletből. Nyugdíjas évei alatt kezdte összeállítani a népi mozgalom legjelentősebb képviselőinek munkásságát bemutató életmű-bibliográfiákat. Élete végén több igényes visszaemlékezést írt és interjút készített.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Köztemetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: írásai: Nép és könyv. (Magyar Élet, 1941)
Könyv és sajtó. (Magyar Élet, 1943)
Emlékek Móricz Zsigmondról. (Móricz Zsigmond Társaság évkönyve, 1987/92)
Tatay Sándorról. – Németh László: A minőség forradalma. – Kisebbségben. – Emlékezés Móricz Zsigmondra. (Hunnia, 1992)
Hőgye Mihály. (Hunnia, 1993)
Száz éve született Szabó Pál. – Beszélgetés a nyolcvanéves Gombos Gyulával. A riporter: H. I. (Havi Magyar Fórum, 1993)
Egy könyvkiadó emlékei. (A Szenci Molnár Társaság kiadványa. Bp., 1994)
Szíj Rezsőről. Visszaemlékezés. (A Szenci Molnár Társaság kiadványa. Bp., 1997)
bibliográfiái összeáll.: A Magyar Élet nemzetpolitikai szemle 1936–1944 repertóriuma. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1978)
A Magyar Út repertóriuma. Összeáll. (Bp., 1978)
A Tiszántúl repertóriuma. Összeáll. (Bp., 1978)
Mutató Németh László munkáihoz. Összeáll. (A Somogyi Könyvtár kiadványai. 26. Szeged, 1983)
Szíj Rezső bibliográfia. 1934–1987. Összeáll. Sz. R. Gyónás és hitvallás c. írásával. (A Csornai Szíj Rezső–Kovács Rózsa Művészeti Gyűjtemény kiadványai. 1. Csorna, 1987)
Mutató Erdélyi József munkáihoz. Összeáll. (A Csornai Szíj Rezső–Kovács Rózsa Művészeti Gyűjtemény kiadványai. 3. Csorna, 1988)
Szabó Dezső írásai. A címek és lelőhelyek mutatója. Összeáll. és az utószót írta. (Bp., 1991)
Szíj Rezső bibliográfia. 1934–1991. Összeáll. A függelékben Sz. R. írásaival. (A Szenci Molnár Társaság kiadványa. Bp., 1991)
Németh László bibliográfia. Összeáll. Kovács Zoltánnal. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. XX. századi magyar írók bibliográfiái. Bp., 1992)
Kovács Imre bibliográfia. 1934–1991. Összeáll. (A Szenci Molnár Társaság kiadványa. Bp., 1993)
Kovách Aladár bibliográfia. Összeáll. (A Szenci Molnár Társaság kiadványa. Bp., 1994)
Szíj Rezső bibliográfia. 1992–1995. Összeáll. (A Szenci Molnár Társaság kiadványa. Bp., 1996)
Szabó Dezső bibliográfia. Összeáll. Budai Balogh Sándorral. (A Szenci Molnár Társaság kiadványa. Bp., 1996)
Csurka István írásainak bibliográfiája. Az 1954 és 1996 között megjelent művek. Összeáll. Kovács Zoltánnal. (Magyar Fórum Könyvek. Bp., 1997)
Névmutató Sz. D. műveihez. (A Szenci Molnár Társaság kiadványa. Új kiad. Bp., 2001)
szerk.: Gombos Gyula: Tükörcserepek. Publicisztikai írások. Szerk., a bevezetőt írta. (Bp., 1993)
Erdélyi József: Fehér torony. Összegyűjtött versek. I–II. köt. Szerk. Medvigy Endrével. (Bp., 1995).

Irodalom

Irod.: Bibliográfia H. I. 1941–1944-ben megjelent kiadványaiból. Összeáll. H. I. (Bp., 1987)
Borbándi Gyula: Egy termékeny könyvészeti műhely. (Bécsi Napló, 1994)
„A parasztság kezébe akartam jó könyveket adni” Beszélgetés H. I.-nal, a népi írók egykori kiadójával. Lejegyezte Cs. Kovács Károly. (Jászkunság, 1995)
Unghváry Sándor: H. I. (Confessio, 1995)
Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja. (Bp., 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013