Havas Ernő
Havas Ernő

2021. október 18. Hétfő

Havas Ernő

filozófus, könyvkiadó

Születési adatok

1914. január 13.

Ratosnya, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1983. július 7.

Balatonföldvár


Család

F: Benke Valéria (1920–2009) politikus. Fia: Havas István (1948–); leánya: Havas Zsuzsanna (1950–) és Havas Éva (1955–).

Iskola

A párizsi Conservatoire National des Arts et Métiers-n textilmérnöki okl. szerzett (1935), a filozófiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

Budapesten textilgyári gépmester, technikus és szervező (1935–1941), a II. vh.-ban munkaszolgálatos (1941–1944). A Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete titkára (1945–1947) és lapja, a Műszaki Értelmiség szerkesztője (1945–1948), az MKP, ill. az MDP Pártfőiskola ny. r. tanára (1946–1952), ill. egy. tanára és igazgatóhelyettese (1946–1953). A Társadalmi Szemle felelős szerkesztője (1954–1956), a Gondolat Könyvkiadó alapító igazgatója (1957–1971). Filozófusként elsősorban polgári ideológiák és irányzatok bírálatával, általános elméleti kérdésekkel foglalkozott, a Pártfőiskola első jegyzeteinek és egyéb oktatási segédanyagainak szerzője és szerkesztője. Lényegesen jelentősebb könyvkiadói tevékenysége, kiadóigazgatóként számos népszerű tudományos könyvet gondozott. A Gondolat Kiadó a Szikra Kiadóból vált ki (1957-ben), majd egyesült a Bibliotheca (= Művelt Nép) Könyvkiadóval (1959-ben). Havas Ernő volt a kiadó első igazgatója, elképzelése az volt, hogy a modern társadalom- és természettudományok legújabb eredményeit népszerű és közérthető formában minél szélesebb körben ismertté tegye. Szakított a dogmatikus, nehezen olvasható, elméleti és ideológiai művekkel, helyettük igen sok, nagy példányszámban kiadott, igényes papírra nyomtatott, népszerű sorozatot indított. Mint tekintélyes ideológiai vezető jó kapcsolatot ápolt a magyar tudományos elit képviselőivel, akik közül igen sokat meggyőzött arról, hogy tudománynépszerűsítő könyveket gondozzanak: írjanak, fordítsanak vagy szerkesszenek, esetleg a megjelent műveket nívós kísérőtanulmánnyal lássák el. Igazgatói tevékenysége alatt több mint kétezer könyvet adott ki.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: A párt. (Oktatási füzetek. 1. Bp., 1947)
Társadalmi formák fejlődése, osztályok és pártok Magyarországon. (Szemináriumi füzetek. 1–3. kiad. Bp., 1947)
Kapitalizmus – szocializmus. (Szemináriumi füzetek. Bp., 1948)
Az ember élete. Ált. isk. tankönyv. Gleimann Annával, Mérei Ferenccel. A képeket Győry Miklós rajzolta. (Bp., 1948
2. kiad. 1949)
A dialektikus materializmusról. H. E. előadása a Természettudományos Előadóképző Pártiskolán. (Pécs, 1950)
Burzsoá filozófiai irányzatok az amerikai imperializmus szolgálatában. (Társadalmi Szemle, 1950)
Az alap és felépítmény néhány kérdése a magyar népi demokráciában. (Filozófiai Évkönyv, 1952)
A fejlődés, mint a mennyiségi változások átcsapása gyökeres minőségi változásokba. (Az MDP kiadványa. Bp., 1954)
Filozófiai tudományunk helyzete és feladatai. (Társadalmi Szemle, 1954)
A szocialista iparosításról. (Társadalmi Szemle, 1955)
kiadott vagy szerkesztett könyvsorozatai: Stúdium Könyvek (1957–1981)
Élet és Tudomány Kiskönyvtára (1958–1964)
Kis Zenei Könyvtár (1958–1975)
Nemzeti Könyvtár (1958–1985)
Európai antológia (1959–1975)
Világjárók (1959–1990)
Gondolattár (1960–1976)
Családi Kiskönyvtár (1962–1963)
ford.: Lhote, Henri: Sziklafestmények a Szaharában. Ford. (Bp., 1977).

Irodalom

Irod.: A Gondolat Könyvkiadónál. Beszélgetés H. E.-vel. (Élet és Irodalom, 1971)
Boldizsár Iván: H. E. jelenléte. (Élet és Irodalom, 1983). *MÉL eltérő halálozási hely: Budapest!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013