Háznagy András
Háznagy András

2021. május 17. Hétfő

Háznagy András

gyógyszerész

Névváltozatok

Hofbauer

Születési adatok

1913. március 22.

Kiszombor, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1987. november 7.

Szeged


Család

Sz: Hofbauer Andor (†1947) gyógyszerész, a kiszombori Isteni Gondviselés Gyógyszertár tulajdonosa, Karl Aranka. F: 1944-től Romvári Olga gyógyszerész, gyógyszertárvezető. Fia: Háznagy András (1949–) gyógyszerész, gyógyszertárvezető és Háznagy Tamás (1954–) erdőmérnök; leánya: Háznagy Ágnes (1951–) orvos.

Iskola

Szegeden éretts. (1931), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen gyógyszerész okl. (1938), gyógyszerészdoktori okl. szerzett (1942), farmakognóziai szakgyógyszerész vizsgát tett (1973); a kémiai tudományok kandidátusa (1979). MLEE-t végzett (1966).

Életút

Makón és Szeged gyógyszerész gyakornok (1935–1937), Kiszomborban gyógyszerész (1937–1940). A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Gyógyszertára gyakornoka (1940–1942), a kolozsvári Napochemia és Mikron Laboratóriumok kutatóvegyésze (1942–1944), a II. vh.-ban egy tábori kórház gyógyszerészeként szolgált, szovjet hadifogságban volt (1944–1948). Kiszomborban gyógyszerészsegéd (1948–1950), Makón beosztott gyógyszerész (1950–1957). A SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógynövény- és Drogismereti Intézete egy. tanársegéde (1957–1962), egy. adjunktusa (1962–1979) és a Tanszék mb. vezetője (1976–1978). C. egy. docens (1984-től). Firmakognóziával, növényi eredetű gyógyszerek és drogok hatásvizsgálatával foglalkozott. Jelentős szerepet játszott a magyarországi kenderfajták gyógyszerkémiai hatásvizsgálatának feltárásában, számos új kromatográfiás eljárást dolgozott ki, elsősorban a gyermekgyógyászatban alkalmazott gyógyszerek vizsgálatára. Részt vett az V. és a VI. Magyar Gyógyszerkönyv farmakognóziai fejezeteinek szerkesztésében.

Emlékezet

Szegeden (Mérey utca 8.) élt és tevékenykedett, a helyi evangélikus temetőben nyugszik.

Elismerés

Societas Pharmaceutica Hungarica Emlékérem (1986).

Szerkesztés

Az Acta Pharmaceutica szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Adatok az Urtica dioica és az Urtica urens vércukorszintet befolyásoló hatásához. Részben egy. doktori értek. is. (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1943)
Növényi hatóanyagok kivonásának modern módszerei. (Gyógyszerészet, 1960)
Adatok a szembe cseppentett scopolamin oldatból felszívódó scopolamin mennyiségére. Dóczy Lászlóval, Novák Istvánnal. (Szemészet, 1961 és Gyógyszerészet, 1962)
A farmakognózia értelme és tárgya. (Gyógyszerészet, 1962)
Adatok a magyarországi és az indiai kender Beam-klórérték és UV-spektrofotometriás vizsgálatához. Novák Istvánnal, Szendrei Kálmánnal. (Acta Pharmaceutica, 1962)
A vékonyréteg-kromatográfia és jelentősége a farmakognóziában. Szendrei Kálmánnal, Tóth Lászlóval. (Gyógyszerészet, 1965)
The Antifungal Compounds of Cynanchum vincetoxicum L. Pers. 1–2. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1965–1966)
Az iridoidok jelentősége a természetes anyagok körében. 1–2. (Gyógyszerészet, 1968)
Újabb vizsgálati eredmények a Plantaginis foliummal kapcsolatban. (Herba Hungarica, 1970)
Ignatius Philippus Semmelweis: De vita plantarum. Semmelweis Ignác orvosdoktori értekezése. (Orvostörténeti Közlemények, 1970)
A természetes anyagok gyógyászati felhasználása századunkban. 1–2. (Gyógyszerészet, 1972)
Gyógynövény- és drogismeret. I–II. köt. Egy. jegyz. Többekkel. (Szeged, 1972–1974)
Isolierung und NMR Untersuchung mittels Verschiebungsreagens von Loliolid aus Plantago lanceolata. Tóth G.-vel. (Pharmazie, 1976)
A Plantago lanceolata L. növénykémiai vizsgálata. Bula E.-vel. (Herba Hungarica, 1976)
A fitoterápia problémái. – Félmikromódszer a Frangulae cortex glikofrangulin A+B tartalmának spektrofotometriás meghatározására. (Gyógyszerészet, 1977)
A Chinae succirubrae cortex két major alkaloidpárjának közvetlen spektrofotometriás mérése. (Acta Pharmaceutica, 1977)
Gyógyhatású anyagok farmakognóziai értékelése. Kand. értek. (Szeged, 1977)
Über die Inhaltsstoffe des wässerigen Extraktes von Ononis spinosa L. Többekkel. (Archiv der Pharmazie, 1978)
In memoriam Békésy Miklós. (Acta Pharmaceutica, 1981)
Semmelweis orvosdoktori disszertációjáról. (Semmelweis Ignác emlékezete. I–II. köt. Szerk. Gazda István, Szállási Árpád. Bp., 2001).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1987. nov. 20.)
H. A. (Szegedi Egyetem, 1987. 16.)
H. A. (Acta Pharmaceutica, 1988)
H. A. (Gyógyszerészet, 1988)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. II. köt. (Szeged, 1997)
Szmodits László: Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. (Bp., 2003)
Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013