Heiner Lajos
Heiner Lajos

2021. október 26. Kedd

Heiner Lajos, id.

orvos, bőrgyógyász

Születési adatok

1889. július 9.

Felsőszakony, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1943. március 23.

Szeged

Temetési adatok

1943. március 26.

Szeged

Evangélikus Temető


Család

Evangélikus családból származott. Sz: Heiner Lajos, Bárdossy Karolina. Testvére: Heiner Géza evangélikus lelkész, v. Nagy Istvánné Heiner Vilma, Heiner Margit és Menthy Ferencné Heiner Zsófia. F: Csíkos Mária. Fia: Heiner Lajos, ifj. (1932–1996) orvos, neurológus, kandidátus.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1915), a nemibetegségek kór- és gyógytana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1926).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bőrklinika gyakornoka (1914), egy. tanársegéde (1914–1919); közben az I. vh.-ban csapatorvosként szolgált és a tiroli venereás tábori kórház vezetője (1914–1918), az összeomlás után Kolozsvárott magánpraxist folytatott (1919–1921). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Bőr- és Nemibeteg Klinika egy. adjunktusa (1921–1943) és magántanára (1926–1943); közben a Klinika mb. vezetője (1922–1923). A szegedi Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap (OTBA) bőrgyógyász főorvosa (1926–1943). Szerológiával, a nemi betegségek, elsősorban a gonorrhea és a szifilisz kóroktanával foglalkozott. Alapvető jelentőségű monográfiát írt a gonorrhea kórtanáról, felismeréséről, megelőzéséről és kezelési lehetőségeiről. Szegeden élt és tevékenykedett, a helyi Evangélikus Temetőben – fiával közös sírban – nyugszik.

Emlékezet

Magyar nyelvű szakdolgozatai elsősorban a Gyógyászatban (1916–1931), az Erdélyi Orvosi Lapokban (1921–1925), az Orvosi Hetilapban (1924–1927), a Budapesti Orvosi Ujságban (1925–1931) és a Bőrgyógyászati Szemlében jelentek meg (1926–1930).

Főbb művei

F. m.: A Novatropin jó hatása hátsó gonorrhoea kezelésénél. (Erdélyi Orvosi Lapok, 1922)
A syphilis kezelése bismolnollal. (Gyógyászat, 1923)
A Wassermann és Sachs–Georgi reactiók értékelése a szülészetben. (Orvosi Hetilap, 1924
németül: Zentralblatt für Gynäkologie, 1924)
Tapasztalataim a Bismosalvan-nal. (Erdélyi Orvosi Lapok, 1925)
Serologiai reactiók 60 fok mellett inaktivált vérsavókkal. – Adatok a bőr sugárérzékenységéhez xeroderma pigmentosumnál. (Orvosi Hetilap, 1925)
A gonorrhoea kórtana és gyógyítása. Orvostanhallgatók és szigorló orvosok részére. Monográfia. (Szeged, 1925)
Gonorrhoea kezelése ezüstglykosida-készítménnyel. (Budapesti Orvosi Ujság, 1925)
Complementkötés gonorrhoeánál. (Orvosi Hetilap, 1926)
Psoriasis négy nemzedéken. (Erdélyi Orvosi Lapok, 1926)
Adatok a psoriasis örökléséhez. (Bőrgyógyászati Szemle, 1926)
Adatok a Fox–Fordyce-betegséghez. (Dolgozatok Rigler Gusztáv negyedszázados tanári működésének emlékére. Szeged, 1926)
Van-e gyakorlati haszna a Wassermann-reactio továbbértékelésének? – A kísérleti állatsyphilis újabb eredményei. (Orvosi Hetilap, 1927)
A syphilis gyógyítása bizmuttal. Monográfia. (Szeged, 1928)
A Wassermann-reactio jelentősége a syphilis kórtanában és gyógyításában. (Budapesti Orvosi Ujság, 1932).

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
Ballagi I.: H. L. (Bőrgyógyászati Urológiai Venerológiai Szemle, 1943)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. (Szeged, 1997)
Tóth Tamás: Csongrád megyében nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008). *Lexikonok eltérő születési adata: júl. 30.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013