Heiner Lajos
Heiner Lajos

2024. július 16. Kedd

Heiner Lajos, id.

orvos, bőrgyógyász

Születési adatok

1889. július 9.

Felsőszakony, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1943. március 23.

Szeged

Temetési adatok

1943. március 26.

Szeged

Evangélikus Temető


Család

Evangélikus családból származott. Sz: Heiner Lajos, Bárdossy Karolina. Testvére: Heiner Géza evangélikus lelkész, v. Nagy Istvánné Heiner Vilma, Heiner Margit és Menthy Ferencné Heiner Zsófia. F: Csíkos Mária. Fia: Heiner Lajos, ifj. (1932–1996) orvos, neurológus, kandidátus.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1915), a nemibetegségek kór- és gyógytana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1926).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bőrklinika gyakornoka (1914), egy. tanársegéde (1914–1919); közben az I. vh.-ban csapatorvosként szolgált és a tiroli venereás tábori kórház vezetője (1914–1918), az összeomlás után Kolozsvárott magánpraxist folytatott (1919–1921). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Bőr- és Nemibeteg Klinika egy. adjunktusa (1921–1943) és magántanára (1926–1943); közben a Klinika mb. vezetője (1922–1923). A szegedi Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap (OTBA) bőrgyógyász főorvosa (1926–1943). Szerológiával, a nemi betegségek, elsősorban a gonorrhea és a szifilisz kóroktanával foglalkozott. Alapvető jelentőségű monográfiát írt a gonorrhea kórtanáról, felismeréséről, megelőzéséről és kezelési lehetőségeiről. Szegeden élt és tevékenykedett, a helyi Evangélikus Temetőben – fiával közös sírban – nyugszik.

Emlékezet

Magyar nyelvű szakdolgozatai elsősorban a Gyógyászatban (1916–1931), az Erdélyi Orvosi Lapokban (1921–1925), az Orvosi Hetilapban (1924–1927), a Budapesti Orvosi Ujságban (1925–1931) és a Bőrgyógyászati Szemlében jelentek meg (1926–1930).

Főbb művei

F. m.: A Novatropin jó hatása hátsó gonorrhoea kezelésénél. (Erdélyi Orvosi Lapok, 1922)
A syphilis kezelése bismolnollal. (Gyógyászat, 1923)
A Wassermann és Sachs–Georgi reactiók értékelése a szülészetben. (Orvosi Hetilap, 1924
németül: Zentralblatt für Gynäkologie, 1924)
Tapasztalataim a Bismosalvan-nal. (Erdélyi Orvosi Lapok, 1925)
Serologiai reactiók 60 fok mellett inaktivált vérsavókkal. – Adatok a bőr sugárérzékenységéhez xeroderma pigmentosumnál. (Orvosi Hetilap, 1925)
A gonorrhoea kórtana és gyógyítása. Orvostanhallgatók és szigorló orvosok részére. Monográfia. (Szeged, 1925)
Gonorrhoea kezelése ezüstglykosida-készítménnyel. (Budapesti Orvosi Ujság, 1925)
Complementkötés gonorrhoeánál. (Orvosi Hetilap, 1926)
Psoriasis négy nemzedéken. (Erdélyi Orvosi Lapok, 1926)
Adatok a psoriasis örökléséhez. (Bőrgyógyászati Szemle, 1926)
Adatok a Fox–Fordyce-betegséghez. (Dolgozatok Rigler Gusztáv negyedszázados tanári működésének emlékére. Szeged, 1926)
Van-e gyakorlati haszna a Wassermann-reactio továbbértékelésének? – A kísérleti állatsyphilis újabb eredményei. (Orvosi Hetilap, 1927)
A syphilis gyógyítása bizmuttal. Monográfia. (Szeged, 1928)
A Wassermann-reactio jelentősége a syphilis kórtanában és gyógyításában. (Budapesti Orvosi Ujság, 1932).

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
Ballagi I.: H. L. (Bőrgyógyászati Urológiai Venerológiai Szemle, 1943)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. (Szeged, 1997)
Tóth Tamás: Csongrád megyében nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008). *Lexikonok eltérő születési adata: júl. 30.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője