Heiner Lajos
Heiner Lajos

2021. szeptember 23. Csütörtök

Heiner Lajos, ifj.

orvos, neurológus, pszichiáter

Születési adatok

1932. február 9.

Szeged

Halálozási adatok

1996. december 13.

Szeged


Család

Sz: Heiner Lajos, id. (1889–1943) orvos, bőrgyógyász, Csíkos Mária. Nős, két gyermekük született.

Iskola

A szegedi Móra Ferenc Gimnáziumban éretts. (1951), a SZOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1957), neurológus (1961), pszichiáter szakorvosi vizsgát tett (1963), az orvostudományok kandidátusa (1972).

Életút

A SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika gyakornoka (1957–1962), egy. tanársegéde (1962–1969), egy. adjunktusa (1969–1973), egy. docense (1973–1977), egy. tanára (1977. júl. 1.–1992. dec. 31.), emeritusz professzora (1993–1996). A prágai Élettani Intézet vendégkutatója (1962), a strasbourgi Biokémiai Intézet és a Francia Nemzeti Neurokémiai Intézet ösztöndíjasa (1967–1968). A neuromuszkuláris rendszer patológiai vizsgálatával, az elektrolit háztartás rendellenességeivel foglalkozott. Alapvető munkásságot fejtett ki az ún. tónusos és tetanikus izombetegségek, a szénhidrát-anyagcsere és az izmok lipidösszetételének vizsgálata terén.

Emlékezet

Szegeden élt és tevékenykedett, a helyi Evangélikus Temetőben – apjával közös sírban – nyugszik.

Elismertség

A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága (1962-től), a Magyar Élettani Társaság (1963-tól), a Magyar Biokémiai Társaság (1969-től), a Magyar Pszichiátriai Társaság (1970-től), ill. az International Brain Research (1968–1980), a World Federation of Neurology és az International Society of Neurology tagja (1978-tól).

Elismerés

Schaffer Károly-emlékérem (1978).

Főbb művei

F. m.: ACTH-ra és mellékvesekéreg-hormonok hatására bekövetkező foszfát-anyagcsere és elektrolitváltozások sclerosis multiplexben. Huszák Istvánnal, Széchenyi Ferenccel. (Ideggyógyászat Szemle, 1959)
A vizelet redukciós próbáinak értékelése i. v. Tetran-kezelés kapcsán. Széchenyi Ferenccel. (Orvosi Hetilap, 1962)
Myositis ossificans localisata hemiplagia után. Lélek Imrével. (Orvosi Hetilap, 1963)
Studies of the Correlations between Function and Metabolism on the Basis of the Carbohydrate Metabolism of Tonic and Tetanic Muscles. Domonkos Jenővel, Latzkovics Lászlóval. (Recent Development of Neurobiology in Hungary. Bp., 1967)
A myopathiákról. – Időskori myasthenia eseteink. Katona Jánossal, Somló Zoltánnal. (Ideggyógyászati Szemle, 1967)
Decomposition of Phospholipids during Wallerian Degeneration. Domonkos Jenővel. (Journal of Neurochemistry, 1968)
Adatok az eltérő biológiai működésű izmok kórvegytanához. Kand. értek. (Szeged, 1970)
Lipid Composition of Tonic and Tetanic Muscles. Domonkos Jenővel. (Acta Physiologica, 1970)
Changes of Plasmalogens of Tonic and Tetanic Muscles in Experimental Neuromuscular Alterations. Többekkel. (Excerpta Medica, 1974)
A neurológiai vizsgálata. Összeáll. Egy. jegyz. (Szeged, 1978)
Denervált izmok biokémiai vizsgálata. (Ideggyógyászati Szemle, 1979)
A neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai rehabilitáció. Egy. jegyz. Szilárd Jánossal, Szűcs Attilával. (Szeged, 1980)
A serum kretinfoszfokináz és isoenzimjeinek meghatározása különböző izombetegségekben. László Arankával. (Orvosi Hetilap, 1980. 3.)
Changes in the Contrectile Proteins of Skeletal Muscles Induced by Steroid Myopathy. Többekkel. (Acta Physiologica, 1980)
Agyideg-károsodások malignus lymphoma első tüneteként. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1982. 46.)
Az ideggyógyászat oktatása Szegeden. – Ideggyógyászati gyakorlatok a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. (Felsőoktatási Szemle, 1988)
Az orvosegyetemi államvizsgáról. (Felsőoktatási Szemle, 1989)
Általános neurológia. Egy. jegyz. Somogyi Istvánnal. (Szeged, 1991)
Lebenysérülések pszichiátriai vetületei. Gyuris Jenővel, Janka Zoltánnal. – Neurológiai kórképek és kóroki tényezők. Gyuris Jenővel, Szász Annával. (Organikus pszichiátria az orvosi gyakorlatban. Szerk. Gyuris Jenő, Szilárd János. Gyula, 1991)
Részleges neurológia. Egy. jegyz. Somogyi Istvánnal. (Szeged, 1992).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Péter László: A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. (Szeged, 1989)
Elhunyt H. L. (Délmagyarország, 1996. dec. 28.)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1996. (Szeged, 1997)
Leel-Össy Lóránt: A magyar neurológusok és neuropathológusok almanachja. 1800–2000. (Debrecen, 2001)
Tóth Tamás: Csongrád megyében nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008). *Lexikonok eltérő halálozási adata: dec. 6.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013