Herczeg János
Herczeg János

2021. május 17. Hétfő

Herczeg János

politikus

Születési adatok

1922. június 17.

Csitár, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1997. február 27.

Csitár


Család

Sz: Herczeg József, Kissimon Ilona földművesek. F: 1943-tól Boda Ilona. Leánya: Herczeg Julianna (1944–) tanárnő és Herczeg Klára (1953–) adminisztrátor.

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumban éretts. (1941).

Életút

Tanulmányai befejezése után egyéni gazdálkodó (1941-től). A Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) tagja, Nógrád vármegyei titkára (1938–1943), kapcsolatba került a népi írók mozgalmával. A II. vh. után az FKgP tagja (1945–1948), a párt Nógrád vármegyei titkára (1946–1948), a Magyar Parasztszövetség tagja (1946-tól). A kommunista hatalomátvétel után a Parasztírók Szövetsége tagjaként a Barázdák Népe c. illegális lap szerkesztője és terjesztője, amiért letartóztatták, s államellenes szervezkedés vádjával nyolc év szigorított börtönre ítélték (1953. márc. 20.), a forradalom és szabadságharc alatt szabadult (1956. nov. 1.). A Kádár-korszakban a Mizserfai Szénbányák Vállalat bányásza (1957–1961), a Budapesti 1. sz. Mélyépítő Vállalat munkatársa (1961–1964), gépkocsivezetője (1964–1980), a balassagyarmati sütőüzem vezetője (1980–1983). Az FKGP tagja, a párt egyik újjászervezője, az országos intézőbizottság tagja (1989), a belső viták miatt átlépett a KDNP-be (1989). A KDNP országos intézőbizottságának tagja (1989-től), a párt országgyűlési képviselője (Nógrád megyei területi lista, 1990–1994).

Irodalom

Irod.: H. J. (Az 1990-ben megválasztott országgyűlés almanachja. Bp., 1992)
Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013