Herpay Gábor
Herpay Gábor

2021. október 26. Kedd

Herpay Gábor, nemes

levéltáros, történész, genealógus

Születési adatok

1885. október 5.

Szabadszállás, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1946. augusztus 15.

Debrecen


Család

Régi református nemesi családból származott. Sz: Herpay János szabadszállási kisbirtokos. F: kondilói Szász Matild. Fia: Herpay Zsombor (1913–) orvos, bőrgyógyász, mikológus és Herpay Tibor; leánya: Herpay Boriska.

Iskola

A Debreceni Református Főgimnáziumban éretts. (1906), a Debreceni Református Teológiai Akadémián református lelkészi vizsgát tett (I. 1910; II. 1911), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1917).

Életút

A Debreceni Református Főgimnázium segédtanára (1910–1912). Debrecen város levéltárosa (1912–1916), Hajdú vármegye főlevéltárosa (1916–1944). Debrecen és Hajdú vármegye főispánja, majd alispánja (1944–1946). Debrecen szabad királyi város és a hajdúvárosok történetével, ill. Hajdú vármegye helytörténetével, a debreceni polgári családok történetével, genealógiájával foglalkozott. Debrecenben élt és tevékenykedett, ott is hunyt el. Emlékét őrzi a városban a Herpay Gábor utca.

Főbb művei

F. m.: Debrecen szabad királyi városi rangra emelésének története. Összeáll. Koncz Ákossal. (Debrecen, 1915)
Debrecen szabad királyi város levéltára, diplomagyűjteményének regesztái. Összeáll. (Debrecen, 1916)
Nemes családok Debrecenben. Összeáll. (Debrecen, 1925)
Nemes családok Hajdúvármegyében. Összeáll. (Debrecen, 1926)
A Debreczeni Református Ispotály története. 1529–1929. Monográfia. (A Tiszántúli Református Egyházkerület kiadványa. Debrecen, 1929)
Debrecenbe beköltözött polgárok. Matricula civium. 1715–1867. Összeáll. (Debrecen, 1936)
Földes község története. Monográfia. Írta és a Kállay László alapítványából nyert támogatással kiadta H. G. (Debrecen, 1936)
Nemes családok Hajdúvármegyében. Összeáll. Hasonmás kiad. (A Históriaantik Könyvesház kiadványai. Bp., 2011)
Nemes családok Debrecenben. Összeáll. (A Históriaantik Könyvesház kiadványai. Bp., 2011 és A Nemzeti Örökség Kiadó kiadványai. Bp., 2012)
szerk.: Sinai Miklós: A magyar- és erdélyországi reformáció története 1564-ig. Latin nyelven írta Sinai Miklós, sajtó alá rend. és magyarra ford. H. G. A bevezetést írta, és a fordítást revideálta S. Szabó József. (Debrecen, 1911)
Otrokocsi Foris Ferenc: Fenevad dühöngése Magyarországon a Jézus Krisztusról bizonyságtevők ellen s azoknak… várt szabadulása. Ford., sajtó alá rend. H. G., az előszót írta Csikesz Sándor. (Az Országos Református Lelkészegyesület Könyvkiadói Alapjának kiadványai. 3. Magyar reformáció könyvtára. 1. Bp., 1933).

Irodalom

Irod.: Föglein Antal: H. G.: Nemes családok Hajdúvármegyében. (Levéltári Közlemények, 1926)
Iványi Béla: H. G.: Nemes családok Hajdúvármegyében. (Századok, 1926)
Zoltai Lajos: H. G.: Földes község története. (A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1936)
Ila Bálint: In memoriam H. G. (Levéltári Közlemények, 1946)
Zoványi György: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. (3. jav. és bőv. kiad. Bp., 1977)
Petheő Judit: H. G. főlevéltárnok emlékére. (Múzeumi Kurír, 1998)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013