Hersiczky Lajos
Hersiczky Lajos

2021. október 18. Hétfő

Hersiczky Lajos

honvéd tábornok, vezérőrnagy

Születési adatok

1920. június 2.

Kisbér, Komárom vármegye

Halálozási adatok

2002. április 14.

Budapest


Család

Felsőfokú Építőipari Iskolát (1948), hat hónapos századparancsnoki tanfolyamot (1949), leningrádi Kaganovics Katonai Szállítási Akadémiát (1954), Vorosilov Katonai Akadémiát végzett (1963).

Iskola

Különböző csapategységekben alezredesi rangban szolgált (1949–1955), majd a MÁV Katonai Főosztályának referense, helyettes vezetője és a vasúti katonai részleg vezetője (ezredesi rangban, 1955–1956). A forradalom idején főosztályvezetővé nevezték ki, hozzátartozott a vasúti közlekedés és a vasúti légvédelem (1956. okt.–nov.), később tagja volt a Maléter Pál vezetett tököli tárgyalóküldöttségnek (Szerov tábornok őt is letartóztatta, 1956. nov. 3-án és a Szovjetunióba [Ungvárra] vitette, 1956. nov. 9-én). A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium (KPM) katonai főosztályvezetője (1956–1957); közben ezredessé léptették elő (1955-től). A Magyar Néphadsereg (MN) műszaki csapatainak parancsnoka (1957–1970); vezérőrnagyi rangfokozatban (1962. márc. 31.-étől). A Rendszerszervezési, Vezetésgépesítési és Automatizálási Intézet parancsnoka (1970–1972), nyugállományba helyezték (1972). C. egy. tanár.

Életút

Jelentős szerepet játszott a Magyar Néphadsereg (MN) 1956 utáni újjászervezésében. Kutatóként elsősorban az MN harckészültségének és hadrafoghatóságának biztosításával, a műszaki csapatok anyagi fejlesztésével foglalkozott. Kidolgozta a műszaki szakharcászat magyarországi alapjait és a szakfeladatok értékelésének hadműveleti és kiképzési normatíváit. Nevéhez fűződik az árvízvédelem hazai katonai szerveinek kialakítása, valamint ezen szervek alkalmazási elveinek és szabályainak megalkotása. Lupkovics György kutatásai derítették ki a tököli tárgyalóküldöttség névsorát, s azt, hogy Hersiczky Lajos is tagja volt a delegációnak. A dokumentumok szerint Hersiczky a fogságban kiállt az új rendszer mellett, s e korai „hűségesküje” magyarázta későbbi karrierjét. Pro Militum Artibus Díj (2000).

Főbb művei

F. m.: A honvédség szerepe az árvízvédelemben. (Vízgazdálkodás, 1965)
A honvédség szerepe az árvízvédekezésben. (A Tisza-völgyi árvíz. A Vízgazdálkodás különszáma. Szerk. László Ferenc. Bp., 1970).

Irodalom

Irod.: Lupkovics György: A tököli tárgyalóküldöttség kísérete. KGB-s dokumentumok az 1956. nov. 3-án Maléter Pál vezette küldöttség kíséretének kihallgatásáról. H. L. vallomásával. (Betekintő, 2009)
Kurcz Béla: A tököli küldöttségről vall a KGB archívuma. 1956: új összefüggések. K. B. interjúja Lupkovics Györggyel. (168 Óra, 2009. nov. 17.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013