Herzog József
Herzog József

2021. október 24. Vasárnap

Herzog József

levéltáros, történész

Születési adatok

1880. október 26.

Budapest

Halálozási adatok

1941. december 29.

Budapest


Család

Német családból származott. Sz: Herzog Ferenc (Franz) törzsorvos, Schaider Mária. Testvére: Herzog Ferenc (1879–1952) orvos, belgyógyász.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1905), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.).

Életút

A Magyar Országos Levéltár (MOL) segédtisztje, levéltári őre (1906–1922), főlevéltárnoka (1922–1934), főigazgatója (1934–1941), egyúttal a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Tanácsának ügyvezető alelnöke (1935–1941). A hiteleshelyi levéltárak országos főfelügyelője (1940–1941). A Bécsi Magyar Történeti Intézet tagjaként levéltári kutatásokat folytatott Bécsben (több alkalommal, 1924–1927). A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének alelnöke (1935–1941). Újkori és kora újkori magyar gazdaságtörténettel és levéltártörténettel, ill. -elmélettel foglalkozott. Feldolgozta a magyar kamarai levéltár történetét, összeállította a nádori levéltár iratainak jegyzékét. Levéltári működésének idején készült el a MOL új épülete, vezető szerepet játszott az intézet iratanyagának az átköltöztetésében (1923-ban). Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem megszűnése (1934) után kezdeményezte a hasonló feladatokat vállaló MNM Tanácsának megalakulását (1935-től). Levéltári főigazgatósága alatt került át az MNM anyaga a MOL gyűjteményébe, az ezzel kapcsolatos szervező- és feldolgozómunkák irányítója. ő létesítette a nagy értékű iratfénykép-gyűjteményt, kezdte meg az erdélyi kormányhatósági levéltárak felállítását, dolgozta ki a levéltári országos főfelügyelet rendszerét.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőbe temették, síremlékét felszámolták!

Főbb művei

F. m.: A tarcali királyi uradalmi és kincstári szőlő keletkezése. (Levéltári Közlemények, 1923)
A magyar kincstár háborús hitelműveletei Grassalkovich kamaraelnöksége idején. (Századok, 1924)
A m. kir. hitelfőpénztár megszervezése és működése Mária Terézia korában. (Századok, 1925)
Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554–1781. évi iratainak jegyzéke. (Bp., 1928)
A magyar kamarai levéltár története. 1–3. (Levéltári Közlemények, 1928–1931)
Magyar levéltári terminológia. (Levéltári Közlemények, 1932)
A magyar provinciális tábla. II. József telekkönyvi kísérlete. (Károlyi Árpád Emlékkönyv. Bp., 1933)
Skóciai Szent Margit származásának kérdése. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1939. ápr. 24.)
A Kápolnai-család hamis okleveleiről. (Turul, 1940).

Irodalom

Irod.: Wellmann Imre: H. J. (Századok, 1941)
Szekfű Gyula: Egy magyar levéltárnok. (Sz. Gy.: Állam és nemzet. Bp., 1942)
Sinkovics István: H. J. (Levéltári Közlemények, 1942–1945).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013