Hibbey Levente
Hibbey Levente

2021. október 17. Vasárnap

Hibbey Levente

gépészmérnök

Születési adatok

1921. április 30.

Budapest

Halálozási adatok

1989. augusztus 24.

Budapest

Temetési adatok

1989. szeptember 12.

Budapest

Farkasrét


Család

Régi evangélikus családból származott. Sz: Hibbey Gusztáv (†1945. ápr. 1. Föllen, Ausztria) erdőmérnök, honvédtiszt, mérnök-ezredes, Venglárcsik Gizella. Testvére: Lelkes Róbertné Hibbey Ildikó, Ullrich Józsefné Hibbey Gizella; ill. Hibbey Csaba. F: Kunfalvy Mária, a Budapesti Orvosi Műszergyár számlaellenőre.

Iskola

A bp.-i Fáy András Reálgimnáziumban éretts. (1939), a Bolyai János Műszaki Akadémián végzett (1942). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) mérnöki okl. (1949) és gépészmérnöki okl. szerzett (1951), a műszaki tudományok kandidátusa (1975).

Életút

A II. vh.-ban ún. békeállományú századnál beosztott tiszt (1942–1944; 1944. dec. 16-án egységével átállt a szovjet csapatokhoz, ahol századparancsnokként szolgált). A II. Ukrán Front kötelékében harcoló I. magyar vasútépítő ezred, ill. hadosztály műszaki parancsnoka (1944. dec.–1945. jún.), majd az 1. honvéd műszaki hadosztálytörzsben a vasúti és hídépítő alakulatok műszaki irányítója (1945. okt. 15.–1946. okt. 4.). A Honvédelmi Minisztérium (HM) rendeletével a budapesti műszaki egyetemre vezényelték (1946), tanulmányi ideje alatt századossá léptették elő (1947). Az Állami Műszaki Tervező Iroda. (ÁMTI) Különleges Tervezési Osztályának vezetője (1949–1951), leszerelése után a Hőenergiagazdasági és Tervező Vállalat (HŐTERV) tervezőmérnöke (1951–1953), a Hőséma Osztály (1953–1955), az Export Osztály vezetője (1953–1965) és a HŐTERV tervező főtechnológusa (1955–1965). Az átszervezés után az Energiagazdálkodási Intézet (EGI) Nemzetközi és Tudományos Kapcsolatok Főosztályának vezetője (1965–1966), az Olaj–Gáz Önálló Osztály műszaki vezetője és az EGI Szegedi Kirendeltségének vezetője (1966-tól), egyúttal a Mezőgazdasági Osztály igazgatója (1970–1971). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). A II. vh. után az 1. honvéd műszaki hadosztálynál, a magyar közlekedési vonalak és hidak építését és helyreállítását irányította. A BME-n részt vett az ún. többtámaszú, rugalmas alátámasztású tartók elméletének kidolgozásában, majd érdeklődése műszaki hőtani, energetikai, energiagazdaságossági és -technológiai kérdések felé fordult. Jelentős eredményeket ért el az energia- és az anyaggazdálkodás összefüggéseinek vizsgálata terén, az energiagazdálkodás terén elsők között állított fel munkaképességi (= exergia) diagramokat. Továbbá az elsők között kísérelte meg az energetikai fejlődés jellegének és hatékonyságának egzakt, matematikai leírását. Elgondolásai alapján valósult meg a sanghaji, a hanoi és a jászvásárhelyi (= Iasi) erőmű, valamint szovjet kazántelepeket és kénsavgyári hulladékhő-hasznosító erőművet is tervezett. Vezető szerepet játszott a magyarországi komplex energiagazdálkodás céljainak megfelelően kialakított fejlesztési koncepció kidolgozásában. Az ő energetikai elképzelései alapján tervezték a Tiszamenti Vegyiművek (TVK) RB erőművét, amelynek üzembehelyezését is irányította. Segner János András-díj, Szikla Géza-díj.

Főbb művei

F. m.: Munkaképesség – entrópia diagrammok. (Magyar Energiagazdaság, 1952)
Energetikai beruházások gazdasági értékelése. Sáfrán I.-vel. – Turbinák üzemeltetése csökkentett – rontott– vákuummal. (Magyar Energiagazdaság, 1955)
A munkaképesség. (Magyar Energiagazdaság, 1956)
Erőműtervezési ismeretek. Francia nyelven. (Hanoi, 1959/60)
Energetikai export-tervezés. (HŐTERV Füzetek, 1964)
Az energiagazdálkodásról. Papp Istvánnal. – Az energetikai létesítésekről. – A hő értékelése. (Energia és Atomtechnika, 1966)
Irreverzibilis folyamatok. A BME Mérnöktovábbképző Intézete jegyzete. (Bp., 1967)
Az újrahevítéses folyamatok elemzéséről. (Energia és Atomtechnika, 1967)
A természeti események, változások leírása. (Energia és Atomtechnika, 1969)
A munkaképesség-függvények, különös tekintettel a gyakorlati – energiagazdálkodási – alkalmazásokra. Kand. értek. (Bp., 1974)
Mátrixelemes képzőmátrixok alkalmazása. (BME KAMM Füzetek, 1976)
Speciális mátrixok karakterisztikus polinomjai. (BME KAMM Füzetek, 1977)
Képzőmátrixok alkalmazása egyenletrendszerek megoldására. (BME KAMM Füzetek, 1978)
Képzőmátrixos módszerek és technika. 1–2. (BME KAMM Füzetek, 1979).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság, 1989. szept. 8.–Magyar Nemzet, 1989. szept. 9.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013