Hindy Zoltán
Hindy Zoltán

2023. december 7. Csütörtök

Hindy Zoltán, nagy- és kishindi

jogász, ügyvéd, politikus

Születési adatok

1880. május 17.

Budapest

Halálozási adatok

1951. május 8.

Budapest


Család

Nagyapja: Hindy Iván (1800–1875) jogász, ügyvéd, táblabíró. Sz: Hindy Géza (1850–1895) MÁV-tisztviselő, Ziska Ilona. Nagybátyja: Hindy Kálmán (1841–1913) miniszteri osztálytanácsos, árvaszéki ülnök. Testvére: Hindy Iván (1890–1946) honvéd tábornok.

Iskola

Középiskoláit Budapesten végezte, a budapesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1903), ügyvédi vizsgát tett (1905).

Életút

A budapest-vidéki pénzügyigazgatóság számtisztje és a budapesti kataszteri helyszínelési felügyelőség titkára (1903–1917), a Nemzeti Munkapárt, majd a ’48-as Alkotmánypárt országgyűlési képviselője (Esztergom, 1917–1918). Budapesten ügyvédi irodát nyitott, elsősorban büntető- és sajtójogi perekkel foglalkozott (1918–1928); közben a Tanácsköztársaság alatt letartóztatták (1919. ápr.–júl.). Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) jogügyi igazgatója (1928–1932), vezérigazgató-helyettese (1932–1935), a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) vezérigazgatója (1935-től). A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán a társadalombiztosítási jog és gyakorlat meghívott előadó tanára (1943–1944). A két világháború közötti korszak egyik neves ügyvédjeként elsősorban bűnügyi védelmeket látott el. Ő volt a védő – többek között – az Erzsébetvárosi Körben elkövetett bombamerénylet ügyében (1923), a frankhamisítási perekben (1926), ill. Szekfű Gyulát is védte több sajtóperében. Jogászként elsősorban sajtójoggal és biztosítási joggal foglalkozott, jelentős eredményeket ért el a magyarországi katolikus sajtó támogatásában és fejlesztésében. A Magyar Kúria ügyvédi tanácsa és az Országos Szabadoktatási Tanács tagja. Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület és az Egyetemek Kórházegyesületei jogtanácsosa. Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben – testvérével közös sírban – nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Joghallgató korától aktív szerepet játszott a katolikus mozgalmakban: a Corda Fratres nemzetközi katolikus diákszövetség (= a katolikus egyetemi hallgatók és egyetemet végzett diákok nemzetközi szövetsége) alapító tagja (1898-tól), központi irodájának főtitkára (1900–1913), t. magyarországi elnöke. Részt vett a szervezet párizsi (1900), liège-i (1905), marseille-i (1906), bordeaux-i (1907), hágai (1909), római (1911) és ithacai (USA) kongresszusán (1913). Az Országos Katholikus Szövetség igazgatója, a Katholikus Köröket összefogó Középponti Katholikus Kör igazgatója és t. elnöke. A katolikus írók és hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete alelnöke, a Pátria Magyar Írók, Hírlapírók és Művészek Klubja elnöke (1932-től).

Emlékezet

Az Egyetemi Lapok főszerkesztője és kiadója (1902) főmunkatársa (1904) és szerkesztője (1907–1908 és 1909–1913). A Szövetségi Értesítő és a Katholikus Közlöny c. lapok szerkesztője (1911–1915). Az Alkotmány, az Új Lap és a Nemzeti Újság munkatársa.

Főbb művei

F. m.: H. Z. képviselőjelölt programbeszéde. – H. Z. beszéde a közszolgálati alkalmazottak háborús segítéséről szóló törvényjavaslathoz. Külön-külön és egybekötve is. (Pécs, 1917)
Prohászka Ottokár. (Magyar Katholikus Almanach, 1928)
Igyekezzünk magyarul írni! Egy kis kontárkodás. (Búvár, 1938)
Részletek a magyar sajtójogból. (Az Országos Magyar Sajtókamara Könyvtára. 5. Bp., 1941)
Jogorvoslatok a társadalombiztosítás körében. (Munkaügyi Szemle, 1941)
Jogászhivatás. H. Z. előadása az Országos Nemzeti Klubban, 1942. márc. 7-én. (Az Országos Nemzeti Klub kiadványai. 58. Bp., 1942)
Miért vagyunk biztosítva a MABI-nál? – A MABI orvosi szolgálata. H. Z. rádióelőadásai. (Bp., 1942 és A MABI orvosi szolgálata. Bp., 1942)
Társadalombiztosítási tájékoztató. MABI kézikönyv a legújabb jogszabályok alapján. Szerk. Fábry Lászlóval, Paraicz Lászlóval. (Bp., 1943)
A MABI a második év végén. – A MABI közgyűlése. – A MABI tervei 1944-re. (MABI Tudósító, 1943)
A korszellem. H. Z. előadása a Középponti Katholikus Körben. (A Középponti Katholikus Kör kiadványai. 1. Bp., 1943)
A MABI székháza. Többekkel. (Bp., 1944).

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
Három évtized története életrajzokban. Szerk. Gellért Imre és Madarász Elemér. (Bp., 1932)
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője