Hints Elek id.
Hints Elek id.

2024. április 20. Szombat

Hints Elek id., farkaslaki

orvos, sebész

Születési adatok

1861. április 10.

Marosvásárhely

Halálozási adatok

1919. október 25.

Marosvásárhely


Család

Nagybátyja: Bolyai János (1802–1860) matematikus. Sz: Hints Dániel (1834–1874) takarékpénztári tisztviselő, pókakeresztúri Székely Mária (1834–1911). F: egerpataki Márk Anna. Testvére: Hints Zoltán (1871–1935) gyógyszerész, ill. Lengyel Mártonné Hints Ilona, Gorove Jánosné Hints Emma és Molnár Endréné Hints Mária. Fia: Hints Elek, ifj. (1893–1966) orvos, szülész-nőgyógyász, orvostörténész; leánya: Kövendi Nagy Elemérné Hints Anette.

Iskola

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban éretts. (1880), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvostudori okl. (1885) és műtősebész okl. szerzett (1888); tanulmányai idején három pályadíjat is nyert. A bécsi tudományegyetemen szemész okl. is szerzett (1894).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bonctani Intézetében Brand József tanársegéde (1888–1894); közben Bécsben képezte tovább magát. Hazatérése után a marosvásárhelyi Országos Kórház másodorvosa (1894–1902), sebészeti és szemészeti főorvosa (1902–1913), a Kórház igazgatója és a Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa (1913–1919). A végtagok sebészetével és az izomműködés mechanizmusával foglalkozott, úttörő jelentőségű kutatásokat végzett az ízületi segélyszalagok szakadásának és a végtagok helyi érzéstelenítésének vizsgálata terén. Dollinger Gyulával ő képviselte Magyarországot a bázeli nemzetközi sebészeti kongresszuson (ott tartott előadása a sebészeti érzéstelenítésről igen nagy visszhangot váltott ki, 1909-ben). A magyarországi alkoholellenes mozgalom úttörőjeként kezdeményezte Auguste-Henri Forel (1848–1931) svájci tudós meghívását, aki előadást tartott az alkoholizmus ártalmairól (Marosvásárhelyen, 1910-ben). A Bolyai család rokonaként kezdeményezte Bolyai Farkas és Bolyai János exhumálását, ill. közös sírba helyezését (1911. jún. 7-én). Jelentős szerepet játszott a pavilonrendszerű marosvásárhelyi Országos Kórház tervezésében, javaslatot dolgozott ki egy modern, komplex kórház és egészségügyi intézmény felállítására. Tervezetét a helyi szenátus egyhangúan elfogadta (1914. máj. 7-én, az alapkő letételére 1914. okt.-ében került sor; a kivitelezésre az I. vh. miatt nem kerülhetett sor). Az összeomlás után már szó sem lehetett egy új, modern kórház felépítéséről. A kórházért folytatott reménytelen harc aláásta egészségét, szívszélhűdésben hunyt el. Marosvásárhelyen, feleségével közös síremlékben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: A XI-ik agyidegről. 1–2. Két táblával. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1885–1886)
A vagus járulékos idegének körzeti elterjedése területéről. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1888)
Javaslat a marosvásárhelyi Országos Kórházzal kapcsolatban felállítandó másodrendű bábaképző intézet tárgyában, különös tekintettel Csík-, Kis-Küküllő-, Maros-Torda és Udvarhely megye bába-ügyére. (Marosvásárhely, 1894)
Az ízületek segítő szalagjainak isolált szakadásáról a ligamentum genu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. Monographiai tanulmány. (Magyar Orvosi Archivum, 1900
és külön: Bp., 1900)
Az izomműködés által okozott vállízületi ficzamodások mechanismusáról. Monographiai tanulmány. (Az Orvosi Hetilap tudományos közleményei, 1901
és külön: Bp., 1901)
Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficzamokhoz. (Orvosi Hetilap, 1902)
A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. (A Magyar Sebésztársaság Budapesten tartott 1907. évi első nagygyűlésének munkálatai. Bp., 1907)
Endoneurale Analysierung der Extremitäten. Monográfia. (Brüsszel, 1909).

Irodalom

Irod.: Czakó József: Id. H. E. (Orvosi Szemle [Marosvásárhely], 1920)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője