Hints Elek id.
Hints Elek id.

2021. október 26. Kedd

Hints Elek id., farkaslaki

orvos, sebész

Születési adatok

1861. április 10.

Marosvásárhely

Halálozási adatok

1919. október 25.

Marosvásárhely


Család

Nagybátyja: Bolyai János (1802–1860) matematikus. Sz: Hints Dániel (1834–1874) takarékpénztári tisztviselő, pókakeresztúri Székely Mária (1834–1911). F: egerpataki Márk Anna. Testvére: Hints Zoltán (1871–1935) gyógyszerész, ill. Lengyel Mártonné Hints Ilona, Gorove Jánosné Hints Emma és Molnár Endréné Hints Mária. Fia: Hints Elek, ifj. (1893–1966) orvos, szülész-nőgyógyász, orvostörténész; leánya: Kövendi Nagy Elemérné Hints Anette.

Iskola

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban éretts. (1880), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvostudori okl. (1885) és műtősebész okl. szerzett (1888); tanulmányai idején három pályadíjat is nyert. A bécsi tudományegyetemen szemész okl. is szerzett (1894).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bonctani Intézetében Brand József tanársegéde (1888–1894); közben Bécsben képezte tovább magát. Hazatérése után a marosvásárhelyi Országos Kórház másodorvosa (1894–1902), sebészeti és szemészeti főorvosa (1902–1913), a Kórház igazgatója és a Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa (1913–1919). A végtagok sebészetével és az izomműködés mechanizmusával foglalkozott, úttörő jelentőségű kutatásokat végzett az ízületi segélyszalagok szakadásának és a végtagok helyi érzéstelenítésének vizsgálata terén. Dollinger Gyulával ő képviselte Magyarországot a bázeli nemzetközi sebészeti kongresszuson (ott tartott előadása a sebészeti érzéstelenítésről igen nagy visszhangot váltott ki, 1909-ben). A magyarországi alkoholellenes mozgalom úttörőjeként kezdeményezte Auguste-Henri Forel (1848–1931) svájci tudós meghívását, aki előadást tartott az alkoholizmus ártalmairól (Marosvásárhelyen, 1910-ben). A Bolyai család rokonaként kezdeményezte Bolyai Farkas és Bolyai János exhumálását, ill. közös sírba helyezését (1911. jún. 7-én). Jelentős szerepet játszott a pavilonrendszerű marosvásárhelyi Országos Kórház tervezésében, javaslatot dolgozott ki egy modern, komplex kórház és egészségügyi intézmény felállítására. Tervezetét a helyi szenátus egyhangúan elfogadta (1914. máj. 7-én, az alapkő letételére 1914. okt.-ében került sor; a kivitelezésre az I. vh. miatt nem kerülhetett sor). Az összeomlás után már szó sem lehetett egy új, modern kórház felépítéséről. A kórházért folytatott reménytelen harc aláásta egészségét, szívszélhűdésben hunyt el. Marosvásárhelyen, feleségével közös síremlékben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: A XI-ik agyidegről. 1–2. Két táblával. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1885–1886)
A vagus járulékos idegének körzeti elterjedése területéről. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1888)
Javaslat a marosvásárhelyi Országos Kórházzal kapcsolatban felállítandó másodrendű bábaképző intézet tárgyában, különös tekintettel Csík-, Kis-Küküllő-, Maros-Torda és Udvarhely megye bába-ügyére. (Marosvásárhely, 1894)
Az ízületek segítő szalagjainak isolált szakadásáról a ligamentum genu collaterale fibulare szakadásának esete kapcsán. Monographiai tanulmány. (Magyar Orvosi Archivum, 1900
és külön: Bp., 1900)
Az izomműködés által okozott vállízületi ficzamodások mechanismusáról. Monographiai tanulmány. (Az Orvosi Hetilap tudományos közleményei, 1901
és külön: Bp., 1901)
Ízületi segélyszalagok szakadása és azok viszonya a ficzamokhoz. (Orvosi Hetilap, 1902)
A végtagok endoneurális fájdalommentesítéséről. (A Magyar Sebésztársaság Budapesten tartott 1907. évi első nagygyűlésének munkálatai. Bp., 1907)
Endoneurale Analysierung der Extremitäten. Monográfia. (Brüsszel, 1909).

Irodalom

Irod.: Czakó József: Id. H. E. (Orvosi Szemle [Marosvásárhely], 1920)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013