Hodászy Miklós
Hodászy Miklós

2022. szeptember 25. Vasárnap

Hodászy Miklós, hodászi

testnevelő tanár, szakíró

Születési adatok

1890. október 10.

Budapest

Halálozási adatok

1975. december 9.

Budapest


Család

Régi nemesi családból származott. Sz: Hodászy Lajos, Hodászy Margit.

Iskola

A budapesti állami tanítóképzőben tanítói képesítést szerzett és uo. a tornatanárképző tanfolyamon is végzett (1910).

Életút

A budapesti Vas utcai középiskola testnevelő tanára (1910–1926); közben az I. vh.-ban az olasz, majd az orosz fronton tartalékos főhadnagyként szolgált (1914–1918). Budapest székesfőváros tanácsa közoktatási ügyosztályának előadója (1926–1929), Budapest székesfőváros testnevelési igazgatója (1929–1939), majd testnevelési főigazgatója (1939–1944). A TF-en a gyógygimnasztika (= gyógytornatanítás) előadó tanára (1925-től). A két világháború közötti korszak ismert testnevelőjeként, a főváros testnevelési igazgatójaként évente középiskolai fiú- és leány- torna- és játékünnepélyeket szervezett, ifjúsági játszótereket építtetett (1929-től), az első iskolai úszótanfolyamok szervezője. Jelentős szerepet játszott a magyarországi kézilabda versenyrendszerének kialakításában, az első, egységes kézilabdaszabályok kialakításában. Kutatóként elsősorban Budapest székesfőváros polgári középiskolai testnevelésének történetével foglalkozott, iskolai játékkönyvet állított össze és több gyógytestnevelési tankönyvet és egyéb szakkönyvet írt és szerkesztett. A Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének alapító elnöke (1933-tól). A Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének társelnöke.

Főbb művei

F. m.: A gyógytornatanítás vezérkönyve és módszertana. Az óraterveket összeáll. Brunner Éva. (Bp., 1929)
Budapest székesfőváros leány- és fiúközépiskoláinak 2. tornaünnepélye. Budai Annával, Kuncze Gézával. (Bp., 1930)
Játékkönyv. I. rész. Gyermekek számára. Összeáll. Ujhelyi Sándorral. Az előszót Stankovits Szilárd írta. Mühlbeck Károly rajzaival. Színes kiadói félvászonkötésben. Az 1. kiadás Játékkönyv a serdült ifjúság címmel, Barna Jakab és Ujhelyi Sándor szerzőségében jelent meg, 1915-ben. (3. kiad. Bp., 1931)
Budapest székesfőváros iskolai és iskolán kívüli testnevelésügyének történeti fejlődése. 1890–1930. Monográfia. Írta és összeáll. Aranyozott feliratú, kiadói bőrkötésben. (Bp., 1931)
Budapest székesfőváros testnevelésügye. (A magyar sport reneszánszának története 1896-tól napjainkig. I–IV. köt. Két kötetben. Bp., 1932)
A budapesti székesfővárosi elemi fiú- és leány-, polgári leány- és leányközépiskolák gyógytornatanfolyamainak testgyakorlási anyaga. Tervezet. Összeáll. Többekkel. (A Budapesti Székesfővárosi Polgármesteri Hivatal kiadványa. Bp., 1934
2. kiad. 1940)
Budapest székesfőváros leány- és fiúközépiskoláinak tornaünnepélye az 1934. évi tornászvilágbajnokság keretében. Budai Annával, Kuncze Gézával. (Bp., 1934)
Elméleti és gyakorlati vezérfonal a gyógygimnasztika tanításához. Kardhordó Margittal. Az orvosi előrészt Horváth Boldizsár írta. Gyakorlati könyv 112 ábrával. (Bp., 1935).

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937). *Lexikonok eltérő születési adata: okt. 18.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője