Hodászy Miklós
Hodászy Miklós

2021. május 11. Kedd

Hodászy Miklós, hodászi

testnevelő tanár, szakíró

Születési adatok

1890. október 10.

Budapest

Halálozási adatok

1975. december 9.

Budapest


Család

Régi nemesi családból származott. Sz: Hodászy Lajos, Hodászy Margit.

Iskola

A budapesti állami tanítóképzőben tanítói képesítést szerzett és uo. a tornatanárképző tanfolyamon is végzett (1910).

Életút

A budapesti Vas utcai középiskola testnevelő tanára (1910–1926); közben az I. vh.-ban az olasz, majd az orosz fronton tartalékos főhadnagyként szolgált (1914–1918). Budapest székesfőváros tanácsa közoktatási ügyosztályának előadója (1926–1929), Budapest székesfőváros testnevelési igazgatója (1929–1939), majd testnevelési főigazgatója (1939–1944). A TF-en a gyógygimnasztika (= gyógytornatanítás) előadó tanára (1925-től). A két világháború közötti korszak ismert testnevelőjeként, a főváros testnevelési igazgatójaként évente középiskolai fiú- és leány- torna- és játékünnepélyeket szervezett, ifjúsági játszótereket építtetett (1929-től), az első iskolai úszótanfolyamok szervezője. Jelentős szerepet játszott a magyarországi kézilabda versenyrendszerének kialakításában, az első, egységes kézilabdaszabályok kialakításában. Kutatóként elsősorban Budapest székesfőváros polgári középiskolai testnevelésének történetével foglalkozott, iskolai játékkönyvet állított össze és több gyógytestnevelési tankönyvet és egyéb szakkönyvet írt és szerkesztett. A Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének alapító elnöke (1933-tól). A Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének társelnöke.

Főbb művei

F. m.: A gyógytornatanítás vezérkönyve és módszertana. Az óraterveket összeáll. Brunner Éva. (Bp., 1929)
Budapest székesfőváros leány- és fiúközépiskoláinak 2. tornaünnepélye. Budai Annával, Kuncze Gézával. (Bp., 1930)
Játékkönyv. I. rész. Gyermekek számára. Összeáll. Ujhelyi Sándorral. Az előszót Stankovits Szilárd írta. Mühlbeck Károly rajzaival. Színes kiadói félvászonkötésben. Az 1. kiadás Játékkönyv a serdült ifjúság címmel, Barna Jakab és Ujhelyi Sándor szerzőségében jelent meg, 1915-ben. (3. kiad. Bp., 1931)
Budapest székesfőváros iskolai és iskolán kívüli testnevelésügyének történeti fejlődése. 1890–1930. Monográfia. Írta és összeáll. Aranyozott feliratú, kiadói bőrkötésben. (Bp., 1931)
Budapest székesfőváros testnevelésügye. (A magyar sport reneszánszának története 1896-tól napjainkig. I–IV. köt. Két kötetben. Bp., 1932)
A budapesti székesfővárosi elemi fiú- és leány-, polgári leány- és leányközépiskolák gyógytornatanfolyamainak testgyakorlási anyaga. Tervezet. Összeáll. Többekkel. (A Budapesti Székesfővárosi Polgármesteri Hivatal kiadványa. Bp., 1934
2. kiad. 1940)
Budapest székesfőváros leány- és fiúközépiskoláinak tornaünnepélye az 1934. évi tornászvilágbajnokság keretében. Budai Annával, Kuncze Gézával. (Bp., 1934)
Elméleti és gyakorlati vezérfonal a gyógygimnasztika tanításához. Kardhordó Margittal. Az orvosi előrészt Horváth Boldizsár írta. Gyakorlati könyv 112 ábrával. (Bp., 1935).

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937). *Lexikonok eltérő születési adata: okt. 18.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013