Hodek József
Hodek József

2022. szeptember 25. Vasárnap

Hodek József

földműves, termelőszövetkezeti elnök

Születési adatok

1906. március 17.

Kurtakeszi, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1968. május 17.

Kisbér, Komárom m.


Család

Szülei uradalmi cselédek voltak. Tízen voltak testvérek.

Iskola

A kisbér-battyánpusztai Virágzó Tsz elnöke (1949–1966), nyugdíjazták (1966). Országgyűlési képviselő (Komárom megye, 1953–1962).

Életút

Az 1950-es évek egyik jelentős termelőszövetkezeti vezetője. Irányításával a kisbér-battyánpusztai Virágzó Tsz 2000 kh-as nagygazdasággá fejlődött, eredményesen munkálkodott az addig Magyarországon még nem ismert öntözési módszerek bevezetése terén. Magyarországon elsőként termesztett dohányt új, addig még nem ismert módszerrel: a dohánymagot szemenként ültette el, s erről nyert melegágyi palántát. Később, az ötvenes évek végén a gazdaságot baromfiteleppel és méhészettel is kiegészítette, majd bevezette a géppel, négyzetesen vetett kukoricát, a géppel kapált, újtelepítésű szőlőt, ill. elsők között alkalmazott Magyarországon vegyszeres gyomirtást. Nagy irodalomkedvelőként Tamási Áron közeli barátja volt: meghívására az író többször járt Kisbér-battyánpusztán. Élete végén megjelent, irodalmi igényű visszaemlékezése fontos kordokumentum (Vihar és szivárvány, 1967). Kurtakeszin született, a csallóközi település 1920-tól Csehszlovákiához tartozott. Gyerekkorát szülőfalujában töltötte; egyéves korában nővére leejtette, három helyen eltörött a gerince, örök életére púpos lett. Alkalmi munkákból élt, majd amikor, a II. vh. után kitelepítették a magyarokat feleségével és öt gyermekével Kisbéren telepedett le, s élete végéig ott tevékenykedett. A helyiek kérésére vállalta el a tsz vezetését, amely országszerte ismertté tette a nevét. A forradalom és szabadságharc idején a kisbéri munkástanács elnökévé választották meg, a bukás után befolyását latba vetette a forradalomban résztvevő helyiek megmentése érdekében, ill. téeszében több ’56-ost alkalmazott. Amatőr fafaragóként hársfarönkökből több nemzeti és munkásmozgalmi képet készített. Vastag hársfarönk egyetlen szeletéből kifaragta a negyvennyolc láncszemmel körülvett Kossuth-címert (1956-ban). A Nagy Októberi Szocialista Forradalom (NOSZF) 50. évfordulójára pedig szintén egyetlen hársfatömbből, ötven láncszemből álló, füzérrel díszített vöröscsillagot faragott ki, amelyet ajándékba adott Leonyid Brezsnyevnek. Brezsnyev viszonzásképpen egy különleges tranzisztoros rádióval lepte meg az akkor már nyugdíjas tsz-elnököt. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (TOT) tagja (1954–1956).

Emlékezet

Munka Érdemérem (1953), Kossuth-díj (fejlett növénytermesztési módszerek alkalmazásáért és a hasznavehetetlen területek öntözhetővé tételéért, 1954), Szocialista Munkáért Érdemérem (1962), Munka Érdemrend (ezüst, 1964).

Főbb művei

F. m.: Virágzó élet a kisbér-battyánpusztai „Virágzó” Tszcs-ben. (A Szabad Föld kiadványa. Bp., 1953)
Vihar és szivárvány. Egy tsz-elnök visszaemlékezései. Sajtó alá rend. Gergely Mihály. Ill. Győry Miklós. (Bp., 1967).

Irodalom

Irod.: H. J. ajándéka. (Szabad Föld, 1967. nov.)
Halálhír. (Népszabadság, 1968. máj. 21.). Megjegyzés: életrajzi adatai pótlandóak!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője