Hofhauser Jenő
Hofhauser Jenő

2022. szeptember 25. Vasárnap

Hofhauser Jenő

földmérő mérnök, térképész, honvéd ezredes

Születési adatok

1887. szeptember 2.

Budapest

Halálozási adatok

1968. június 13.

Szombathely

Temetési adatok

1968. június

Kőszeg


Család

Sz: Hofhauser Elek (1878–1957) építészmérnök. F: 1913-tól Stúr Mária (1892–1975). Leánya: Szakonyi Dezsőné Hofhauser Marianna (1916–).

Iskola

A Ludovika Akadémián mérnöktiszti tanfolyamot végzett (1907), a bécsi műegyetemen, a budapesti József Műegyetemen tanult (1912–1914), tanulmányait az I. vh. után folytatta, Budapesten mérnöki okl. (1921) és műszaki doktori okl. szerzett (1940).

Életút

A Ludovika Akadémia elvégzése után hadnaggyá avatták a soproni 18. sz. magyar kir. honvéd gyalogezredhez (1907), Sopronban, Kőszegen, Bécsben, Pozsonyban és Budapesten szolgált (1907–1914); közben főhadnaggyá léptették elő (1911-től). Az I. vh.-ban utász-hídépítési frontszolgálatot teljesített (az orosz és az olasz hadszíntéren, 1914–1918), századosi rangban (1915-től). A kőszegi gimnázium helyettes tanára (1918–1919). A Ludovika Akadémián a hadépítészettan és a geodézia tanára (1922–1929) őrnagyi (1923–1928) és alezredesi rangban (1928-tól). A Vámőrség Győri Parancsnokságának mérnöke (1929–1932), a Honvéd Térképészeti Intézet Geodéziai Osztályának vezetője (1932–1942); közben ezredessé léptették elő (1941-től). A Haditechnikai Kísérleti Intézet kutatómérnöke (1942–1945), a II. vh. végén az intézetet Johannisthalba telepítették, ahol amerikai hadifogságba esett. Leszerelése után nyugdíjazták, ill. Zimonyi István magánmérnöki irodájának mérnöke (1946–1947), miután nyugdíját megvonták, munkanélküli (1947–1950). A Budapesti Földalatti Vasútépítő Vállalat segédmunkása (de „illegálisan” mérnöki munkát végezhetett, 1950–1954), a Mélyépterv mérnöke (1954–1958), a Szombathelyi Vízügyi Igazgatóság nyugdíjas műszaki-gazdasági tanácsadója (1959–1963). Újabb nyugdíjazása után Kőszegen telepedett le. Geodéziai alapkutatásokkal, elsősorban a háromszögelés gyakorlati és elméleti kérdéseivel foglalkozott. Nevéhez fűződik – többek között – a Csepeli Szabadkikötő geodéziai munkáinak tervezése és építése, majd úttörő munkát végzett a háromszögelést pótló távméréses sokszögelés magyarországi bevezetése terén. Később, a Haditechnikai Intézetben érdeklődése a földmágnességi vizsgálatok és az ún. deklinációs mérések felé fordult, jelentős szerepet vállalt a dunántúli és az észak-erdélyi topográfiai felmérések megszervezésében. A II. vh. után részt vett Budapest Oltay-féle városmérésében, majd bekapcsolódott a földreform műszaki munkálataiba. Az ötvenes években közreműködött a budapesti földalatti geodéziai tervezésében és a budapesti hidak műszaki felmérésében. Budapesten, Szombathelyen és Kőszegen (Temető utca 2.) élt és tevékenykedett, a Szombathelyi Kórházban hunyt el. A hamvait őrző urnát a kőszegi temetőben helyezték el.

Emlékezet

A Magyar Katonai Szemle munkatársa (1937–1941).

Főbb művei

F. m.: Éjjeli távmérés egyszerű teodolittal. (Magyar Katonai Szemle, 1934)
A hangmérésről. (Magyar Katonai Szemle, 1935)
Térképeink mágneses tájékozó adatai és azok meghatározása. 2 melléklettel. (Térképészeti Közlöny, 1937)
A körosztásról. (Magyar Katonai Szemle, 1937)
Dobogókő 1:2000 méretarányú térképezése légi sztereofotogrammetriával. 1 táblával. (A Magyar Fotogrammetriai Társaság 1936/37. évi évkönyve. Bp., 1937)
Mágneses deklináció mérések. (Térképészeti Közlöny, 1938)
A Val Sugana Sette Comune-i vízvezeték. (Vízügyi Közlemények, 1938)
A mágneses tájékozás mérésszaki és térképészeti vonatkozásai. (Magyar Katonai Szemle, 1939)
Szabatos tahimetria. (Térképészeti Közlöny, 1939)
Szintvonalas térképek megbízhatósága. (Térképészeti Közlöny, 1940)
Háromszögelést pótló sokszögelés távméréssel. Kismonográfia és egy. doktori értek. is. 16 táblával. (A Térképészeti Közlöny különfüzete. 12. Bp., 1940 és A Magyar Kir. Honvéd Térképészeti Intézet kiadványa. Bp., 1940)
A térképezés korszerű végrehajtása. (Magyar Katonai Szemle, 1940)
Térképezés a városrendezés szolgálatában. (Városfejlesztés, városrendezés, városépítés. Bp., 1940)
Az országos felmérés és térképezés honvédelmi megvilágításban. (Térképészeti Közlöny, 1942)
A távolságmérésről. (Magyar Katonai Szemle, 1943)
Mágneses tájékozódás. (Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, 1943 és külön: Bp., 1943)
Felmérés és térképezés. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1945)
Measurements of the Magnetic Declination in Hungary. (Magnetic Report of the Hungarian National Committee of the International Union of Geodasy and Geophysics. Oslo, 1948).

Irodalom

Irod.: Ján László: H. J. (Geodézia és Kartográfia, 1968)
Raum Frigyes: Magyar földmérők rövid életrajza. (Bp., 1996)
Székely Domokos: H. J. geodéziai tudományos kutató mérnökről. (Geodézia és Kartográfia, 2010). *MÉL III. téves halálozási hely: Bp.! Gyászjelentése és unokája, Printz Ágostonné közlése szerint Szombathelyen hunyt el! Az adatot Székely Domokos közölte

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője