Holenda Barnabás Gyula
Holenda Barnabás Gyula

2024. május 29. Szerda

Holenda Barnabás Gyula

bencés szerzetes

Születési adatok

1896. július 4.

Kám, Vas vármegye

Halálozási adatok

1967. február 27.

Győr

Temetési adatok

1967. március 3.

Győr


Család

A premontrei rend szombathelyi gimnáziumában éretts. (1914), belépett a bencés rendbe (1914. aug. 6.), a Pannonhalmi Bencés Hittudományi Főiskola elvégzése után pappá szentelték (1919. szept. 21.), a budapesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1921).

Iskola

A bencés rend esztergomi (1919–1922), győri (1922–1923) és budapesti gimnáziumának r. tanára (1923–1924). A Pannonhalmi Bencés Hittudományi Főiskola Matematika és Elméleti Fizikai Tanszék r. tanára (1924–1952), főisk. tanára (1952–1963). A bencés rend győri gimnáziuma, ill. a győri Czuczor Gergely Gimnázium r. tanára és tanára (1932–1963), egyúttal uo. igazgató is (1938–1948 és1950–1963). Nyugdíjazása után Pannonhalmán élt.

Életút

A modern elméleti fizika eredményeinek (pl. a relativitás elmélete, az atomok szerkezete, a tér és idő összefüggése, a fény és anyag természetéről megváltozott elméletek stb.) egyik első magyarországi népszerű megismertetője. Az új fizikai világnézet jelentőségét katolikus szempontból magyarázta, hangsúlyozva, hogy a tudomány nincs ellentétben a keresztény hittel. Számos matematikai tankönyvet írt és szerkesztett, amelyeket hosszú évekig újra kiadtak (1935-től 1949-ig). Néhány, elsősorban Jedlik Ányos életútját méltató tudománytörténeti művet is írt. Pannonhalmán élt és tevékenykedett, a győri kórházban hunyt el. A győri bencés templom kriptájában nyugszik. Tudománytörténeti kéziratait a pannonhalmi bencés apátság könyvtárában őrzik. Emlékét őrzi a Holenda Barnabás Matematika Alapítvány, amely tiszteletére Holenda Barnabás Matematika Versenyt rendez (Győr-Moson-Sopron megyében, az általános iskolák 2–4. osztályos kisdiákjai számára, 1995-től). Róla nevezték el Győrött a Holenda Barnabás utcát. A Vigilia munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Kepler. (Kiváló fizikusok és matematikusok. Szerk. Faragó Andor, Nagy József. Bp., 1927)
Sugárnyomás és az élet keletkezése a földön. (Katholikus Szemle, 1927)
A Föld negatív töltésének megmaradása. (Természettudományi Közlöny, 1927)
Jedlik Ányos. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1928)
Tér és idő a modern fizikában. (Természettudományi Közlöny, 1928)
Az anyag szerkezetének felismerése. (Természettudományi Közlöny, 1929)
A fizika új világnézete. (Pannonhalmi Szemle, 1929)
A csillagok belső szerkezete. – A nagy hideg és a fizikai jelenségek. (Természettudományi Közlöny, 1930)
A Raman-effektus. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1931)
A fémek elektrónelmélete. (Természettudományi Közlöny pótfüzete, 1932)
Az elektronütközés és a színképvonalak elmélete. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1934)
A pozitív elektron. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1935)
A levegő ellenállása és a levegő örvénymozgása. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1936)
A fémek fizikai tulajdonságai. (Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok, 1937)
Elektromos jelenségek a Föld életében (Győri Czuczor Gergely Gimnázium Évkönyve, 1940)
Az atomtól a műanyagig. (Győri Czuczor Gergely Gimnázium Évkönyve, 1941)
A tehetség társadalmi megoszlása. (Győri Czuczor Gergely Gimnázium Évkönyve, 1942)
Atom-energiák a Nap belsejében. (Katholikus Szemle, 1944)
A mai fizika világnézete. (Merre tart a mai tudomány? Tanulmányok korunk világképéről. Bp., 1948)
A csillagvilág születése. (Vigilia, 1950)
Az atom titkai felé. (Vigilia, 1951)
Tudósok, nézetek, viták a XVIII. században. (Vigilia, 1959)
Jedlik Ányos. (Műszaki nagyjaink. III. köt. Bp., 1967
2. kiad. 1983)
Jedlik Ányos. (Győr, 1999)
tankönyvei: Összefoglaló kérdések a fizikából. Szerk. Öveges Józseffel, Simonffy Jenővel. (Iskolai segédkönyvek gyűjteménye. 11. Bp., 1935
2. átd. kiad. 1943)
Gidró Bonifác: Mennyiségtan – számtan és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium I. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. H. B. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1938)
Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium III. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. H. B. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1938)
Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium V. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. Korányi Szevérrel. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1939)
Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium VI. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. Korányi Szevérrel. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1940)
Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium VII. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. Korányi Szevérrel. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1941)
Borosay Dávid: Mennyiségtan – algebra és mértan – a gimnázium és a leánygimnázium VIII. osztálya számára. Az új tanterv alapján átd. Korányi Szevérrel. (A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei. Bp., 1942)
Borosay Dávid: Matematika a középiskolák II. osztálya számára. Átd. Korányi Szevérrel. (Bp., 1949)
Borosay Dávid: Matematika a tanítóképzők számára. Átd. Korányi Szevérrel. Ideiglenes tankönyv. (Bp., 1950).

Irodalom

Irod.: Borbély Kamill: H. B. emlékezete. (Vigilia, 1967)
A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legány Norbert. (Pannonhalma, 1987)
Sólymos Szilveszter: Ezer év száz bencése. (Pannonhalma, 1997)
Győri életrajzi lexikon. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. (Győr, 1999). *Lexikonok téves halálozási adata: Pannonhalma, 1967. febr. 6! Gyászjelentésén Győr, 1967. febr. 27. szerepel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője