Holló Ernő
Holló Ernő

2021. október 22. Péntek

Holló Ernő

költő, újságíró

Születési adatok

1910. január 5.

Gyergyószentmiklós, Csík vármegye

Halálozási adatok

1983. január 21.

Sepsiszentgyörgy


Család

Középiskoláit Hajdúböszörményben, Gödöllőn és Aszódon végezte, Aszódon éretts. (1928).

Iskola

A Kis Újság munkatársa (1929–1930), az Új Idők belső munkatársa (1930–1941), a sepsiszentgyörgyi Székely Nép állandó munkatársa (1941–1944), a sepsiszentgyörgyi Szabadság szerkesztője (1944–1945), a Népi Egység szerkesztője (1945–1949).

Életút

A 20. sz.-i erdélyi magyar költészet egyik alig ismert, elfelejtett kismestereként elégikus, balladai hangvételű verseket írt. Műveinek erőssége az erős, könyörtelen magyarság-önvizsgálata, valamint a társadalom és a természet mindennapos megfigyelései. Költői művei általában székely életképek, amelyeket festői látásmód és egyfajta mikrorealista részletek jellemeznek. Több hazafias költeményében megemlékezett azokról az erdélyi magyar áldozatokról, akik a romániai haláltáborokban pusztultak el, ezért évtizedekig nem jelenhetett meg önálló kötete. Néhány versét megzenésítették. Budapesten élt (1930–1941), majd Sepsiszentgyörgyre költözött (1941-ben); Sepsiszentgyörgyön hunyt el, ott is nyugszik. Gyűjteményes kötetét halála után adták ki (Énekelj, Fenyő! címmel, 1987-ben). Róla nevezték el a sepsiszentgyörgyi Holló Ernő Sajtóklubot és a Holló Ernő Sajtópincét. Versei, kritikái, kisebb írásai – 1944-ig a fentieken kívül még, többek között – megjelentek a Literatura (1933 és 1937–1938), az Élet (1936–1938), a kolozsvári Erdély (1939-től), az Erdélyi Szemle (1939–1943), a Diárium (1940–1944) és a Vigilia (1941) c. lapokban, Az Est Hármaskönyvében (1938), ill. a Turul szépmíves költők és elbeszélők (Bp., 1941) c. antológiában.

Főbb művei

F. m.: Estéli utazás. Versek. Lázár István előszavával. (Bp., 1930)
Mindent meglátni benned, lélek. Új versek. (Bp., 1933)
Fűz a tóparton. Versek. (Bp., 1936)
Férfiének. Versek. (Bp., 1939)
Versek. (Bp., 1941)
Erdély. H. E. versei. Ill. Háromházi F. Ferenc. (Bp., 1941)
Tisztítótűz. Új versek. (Csíkszereda, 1946)
Téli készülődés. Versek. (Bukarest, 1969)
Énekelj, Fenyő! Versek. (Bukarest, 1987).

Irodalom

Irod.: Uzoni Lajos: H. E.: Estéli utazás. (Erdélyi Fiatalok, 1931)
Csura Miklós: H. E.: Mindent meglátni benned, lélek. Új versek. (Katholikus Szemle, 1934)
Tompa László: Egy székelyföldi költő. (Utunk, 1946. 6.)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Izsák József: Merengés egy verseskötet mellett. (Vörös Zászló, 1970. jún. 7.)
Vári Attila: Hosszú készülődés. (Igaz Szó. 1970)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013