Holló Ernő
Holló Ernő

2024. július 14. Vasárnap

Holló Ernő

költő, újságíró

Születési adatok

1910. január 5.

Gyergyószentmiklós, Csík vármegye

Halálozási adatok

1983. január 21.

Sepsiszentgyörgy


Család

Középiskoláit Hajdúböszörményben, Gödöllőn és Aszódon végezte, Aszódon éretts. (1928).

Iskola

A Kis Újság munkatársa (1929–1930), az Új Idők belső munkatársa (1930–1941), a sepsiszentgyörgyi Székely Nép állandó munkatársa (1941–1944), a sepsiszentgyörgyi Szabadság szerkesztője (1944–1945), a Népi Egység szerkesztője (1945–1949).

Életút

A 20. sz.-i erdélyi magyar költészet egyik alig ismert, elfelejtett kismestereként elégikus, balladai hangvételű verseket írt. Műveinek erőssége az erős, könyörtelen magyarság-önvizsgálata, valamint a társadalom és a természet mindennapos megfigyelései. Költői művei általában székely életképek, amelyeket festői látásmód és egyfajta mikrorealista részletek jellemeznek. Több hazafias költeményében megemlékezett azokról az erdélyi magyar áldozatokról, akik a romániai haláltáborokban pusztultak el, ezért évtizedekig nem jelenhetett meg önálló kötete. Néhány versét megzenésítették. Budapesten élt (1930–1941), majd Sepsiszentgyörgyre költözött (1941-ben); Sepsiszentgyörgyön hunyt el, ott is nyugszik. Gyűjteményes kötetét halála után adták ki (Énekelj, Fenyő! címmel, 1987-ben). Róla nevezték el a sepsiszentgyörgyi Holló Ernő Sajtóklubot és a Holló Ernő Sajtópincét. Versei, kritikái, kisebb írásai – 1944-ig a fentieken kívül még, többek között – megjelentek a Literatura (1933 és 1937–1938), az Élet (1936–1938), a kolozsvári Erdély (1939-től), az Erdélyi Szemle (1939–1943), a Diárium (1940–1944) és a Vigilia (1941) c. lapokban, Az Est Hármaskönyvében (1938), ill. a Turul szépmíves költők és elbeszélők (Bp., 1941) c. antológiában.

Főbb művei

F. m.: Estéli utazás. Versek. Lázár István előszavával. (Bp., 1930)
Mindent meglátni benned, lélek. Új versek. (Bp., 1933)
Fűz a tóparton. Versek. (Bp., 1936)
Férfiének. Versek. (Bp., 1939)
Versek. (Bp., 1941)
Erdély. H. E. versei. Ill. Háromházi F. Ferenc. (Bp., 1941)
Tisztítótűz. Új versek. (Csíkszereda, 1946)
Téli készülődés. Versek. (Bukarest, 1969)
Énekelj, Fenyő! Versek. (Bukarest, 1987).

Irodalom

Irod.: Uzoni Lajos: H. E.: Estéli utazás. (Erdélyi Fiatalok, 1931)
Csura Miklós: H. E.: Mindent meglátni benned, lélek. Új versek. (Katholikus Szemle, 1934)
Tompa László: Egy székelyföldi költő. (Utunk, 1946. 6.)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Izsák József: Merengés egy verseskötet mellett. (Vörös Zászló, 1970. jún. 7.)
Vári Attila: Hosszú készülődés. (Igaz Szó. 1970)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője