Hollós László
Hollós László

2021. szeptember 28. Kedd

Hollós László

újságíró

Névváltozatok

1869-ig Fridrich László

Születési adatok

1845. július 20.

Győr

Halálozási adatok

1876. május 5.

Kiscell, Vas vármegye

Temetési adatok

1876. május 6.

Kiscell


Család

F: hagyárosi Kendelényi Fanny (1847–1871). Fia: Hollós Lajos.

Iskola

Középiskoláit Győrött végezte, a pesti tudományegyetemen középiskolai tanári okl. szerzett (1867).

Életút

A Magyar Ujság gyakornoka, belső munkatársa (1867–1872), a budai főreáliskola (= budapesti II. kerületi állami reáltanoda) helyettes tanára (1872–1875), r. tanára (1875–1876). A Nagy Orient Szabadkőműves Páholy alapító tagja és titkára. A kiegyezést követő évek egyik jelentős újságírója, publicistája, e műfaj magyarországi úttörője. Nézetei a kiegyezést elutasító szélsőbaloldali Böszörményi Lászlóhoz álltak közel, írásaiban is elsősorban az elbukott forradalom és szabadságharc emlékeivel foglalkozott, tartotta a kapcsolatot az emigrációban lévő Kossuth Lajossal és legszorosabban együttműködő munkatársaival. Publicisztikákon kívül még helytörténeti, néprajzi és művészettörténeti dolgozatokat és útirajzokat is közölt. Az egyik első szabadkőműves páholy alapító tagja a szabadkőműves mozgalom szervezője, a mozgalom magyarországi történetének első feldolgozója. Papramorgó néven valószínűleg ő szerkesztette a Barátfülek c. szabadkőműves antiklerikális füzeteket és gúnyiratokat (1870–1871). Egyik utazása során, a kiscelli vasútállomáson hunyt el.

Szerkesztés

A Tanintézeti Tárcza Naptár (1868), a Zászló c. politikai hetilap (1869. jan.–márc.), a pesti Szabad Polgár c. politikai hetilap (1871), a Hajnal c. szabadkőműves lap (1871. okt.–dec.), a Papi Titkok c. gyűjteményes munka (1872), a Szabadkőműves Figyelő (1873), a Közgazdasági Heti Közlöny szerkesztője (1873). Az Uj Korszak c. havi közlöny és melléklapja, az Irodalmi Szemle kiadója (1868).

Főbb művei

F. m.: Az ó-budai hajógyár. (Magyarország és a Nagyvilág, 1866)
A húsvéti locsolás. (Vasárnapi Ujság, 1869)
Tollrajzok. Beszélyek. (Pest, 1869)
Ujházy László. Élet és jellemrajz. (Pest, 1869
németül: Pest, 1869)
Kossuth Lajos házi körében. (Hazánk és a Külföld, 1871)
A Szabadkőművesség története, különös tekintettel a magyar szabadkőművesség fejlődésére. (Pest, 1873
2. kiad. Pest, 1877)
Az olasz fővárosból. (A Hon, 1874. 50.)
A szabadságharcz emlékei Rómában. (A Hon, 1874. 96.)
Assisi és Monte Cassino. Úti jegyzeteimből. (A Hon, 1874. 119. és 121.)
A modern festőművészetről, különös tekintettel a magyar historiai festészetre. (Bp., 1876).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Vasárnapi Ujság, 1876. máj. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013