Hollósi Gábor
Hollósi Gábor

2024. április 20. Szombat

Hollósi Gábor

biológus, zoológus

Születési adatok

1935. március 3.

Vésztő, Békés vármegye

Halálozási adatok

2012. március 12.

Debrecen

Temetési adatok

2012. március 26.

Debrecen


Család

Sz: Turbucz Emma. F: Kertai Etelka gyógyszerész. Fia: Hollósi Gábor (1976–) történész, PhD.

Iskola

Elemi iskoláit Gyulán, Békéscsabán és Miskolcon végezte, a Miskolci Kereskedelmi Középiskolában éretts. (1953). A KLTE TTK-n biológia–kémia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1957), doktorált (1961), a biológiai tudományok kandidátusa (1978).

Életút

A KLTE TTK, ill. a Debreceni Egyetem Állattani, ill. Állatanatómiai és Állatélettani Tanszék gyakornoka (1957–1958), egy. adjunktusa (1964–1979), egy. docense (1979–1983), az Összehasonlító Állatélettani Tanszék egy. docense (1983–2000) és a Tanszék vezetője (1993 és 1998). A Kecskeméti Konzervgyár mikrobiológusa (1957–1958), a POTE Élettani Intézete egy. tanársegéde (1958–1964). Varsóban és Lódzban (1962), Szófiában (1964), Bonnban (1965), a San Franciscó-i Kalifornia Egyetemen (UCLA) vendégkutató (1979–1980). Az MTA–TMB-n Varga Emil aspiránsa (1969–1973). Állatélettannal foglalkozott, elsősorban a nukleinsav- és a fehérje-anyagcsere neurohumorális szabályozásának vizsgálata terén ért el jelentősebb eredményeket. Anatómiai és élettani jegyzeteket és egyéb egyetemi segédkönyveket is írt, háromkötetes Funkcionális állatanatómia c. műve a magyar tankönyvirodalom klasszikusa, évtizedeken át használták a debreceni egyetemen. Debrecenben élt és tevékenykedett, a helyi köztemetőben nyugszik. Egyik tanítványa egy Nepálban felfedezett tegzesfajt (Rhyacophilia hollosii) nevezett el tiszteletére (2011-ben).

Főbb művei

F. m.: The Role of the Nervous System in the Maintenance of the Ribonucleic Acid and Desoxyribonucleic Acid of Striated Muscle Tissue. Többekkel. (Acta Biologica, 1960)
Changes of Nucleic Acid Content in Gastrocnemius Muscles of Pigeons and Turtles after Denervation and Tenotomy. Tigyi Andrással, Lissák Kálmánnal. (Acta Biologica, 1963)
Biológiai gyakorlatok. Többekkel. (Bp., 1964)
A nucleolus felépítése és sejtélettani szerepe. (Acta Biologica Debrecina, 1966)
A neurotrofika néhány kérdéséről. (Acta Biologica Debrecina, 1967)
Sejtbiológia – általános szövettan. Egy. jegyz. (Debrecen, 1969)
Összehasonlító adatok a fehérje-anyagcsere idegi szabályozásához. Balogh Árpáddal. – A denerváció hatása a nukleinsavak homeostasisára funkcionálisan különböző emlős izmokban. Ifj. Lovas Bélával. (Acta Biologica Debrecina, 1970)
Az indirekt elektrostimuláció hatása a funkcionálisan különböző vázizmok ribonukleinsav tartalmára. (Acta Biologica Debrecina, 1973)
Funkcionális állatanatómia. I–III. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1973–1976
3. kiad. 1980
4. kiad. 1982
5. kiad. 1983
6. kiad. 1986
8. kiad. 1989
14. kiad. 1994
16. kiad. 1998)
A nukleinsav idegi szabályozása izomszövetben. Kand. értek. (Debrecen, 1977)
Experimental Investigations on Hypokinesis of Skeletal Muscles with Different Functions. 1–2. Többekkel. (Acta Biologica, 1977)
Állatanatómiai praktikum. Mészáros Bélával. (Bp., 1977
4. kiad. 1994)
A gerincesek bonctana. Praktikum. Összeáll. (Debrecen, 1979)
Cross-Hybridization of Light Chains of Cardiac Myosin Isozymes. Atrial and Ventricular Myosins. Többekkel. (FEBS Letters, 1980)
Verapamil and Hydralazine Preserve Myocardial Contractility in the Hereditary Cardiomyopathy of the Syrian Hamster. Többekkel. (Circulation Research, 1981)
Comparative Force-Velocity Relation and Analyses of Myosin of Dog Atria and Ventricles. Többekkel. (Circulation Research, 1982)
Paramiozin antitestek hatása az izmok kontraktilitására. Szöőr Árpáddal, Vajda Benővel. (Acta Biologica Debrecina, 1982)
A gerincvelő-átmetszés és az ischiectomia hatása a vázizmok nukleinsav-tartalmára. (Acta Biologica Debrecina, 1984).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Halálhír. (Egyetemi Élet, 2012. ápr.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője