Holub Mária
Holub Mária

2022. szeptember 25. Vasárnap

Holub Mária

földmérő mérnök

Névváltozatok

Domokos Györgyné

Születési adatok

1931. december 8.

Budapest

Halálozási adatok

1992. július 11.

Budapest


Család

Sz: Holub Béla (†1958) kőműves, majd a Lampart Művek gyári munkása, Schmukli Ernesztina. Testvére: Holub Éva statisztikus és Holub Béla földmérőmérnök. F: 1953-tól Domokos György, a Kartográfiai Vállalat főosztályvezető-mérnöke. Leánya: Domokos Györgyi (1955. aug. 31.) és Domokos Annamária (1965. jan. 25.); fia: Domokos György (1957. dec. 17.).

Iskola

A Soproni Műszaki Egyetemen földmérőmérnöki okl. szerzett (1954), a műszaki tudományok kandidátusa (1969).

Életút

A Városmérési Iroda, ill. a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat Topográfiai Osztályának beosztott mérnöke (1954), a Fotogrammetriai Osztály ún. fényképmérő mérnöke (1955–1957), osztályvezetője (1957–1959), az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal (ÁFTH) műszaki főelőadója (1959), az ÉKME, ill. a BME Építőmérnöki Kar Topográfia és Fotogrammetria Tanszékének tanársegéde (1959–1960), adjunktusa (1960–1971), egy. docense (1971-től). Az MTA–TMB-n Tárczy-Hornoch Antal aspiránsa (1961–1965). Fitogrammetriával, fotogeodéziával, folyamatosan automatizált térképkészítési módszerek fejlesztésével foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős új geometriai és fizikai adatmeghatározó módszereket dolgozott ki, amelyek segítségével alapvetően új eredményeket ért el a környezetvédelmi, ill. a biológiai rekultiváció tervezésében. Kutatási területei: környezeti ártalmak feltárása légi fényképezéssel, tetőfelületek felmérése, környezetvédelmi térképek készítése fotogrammetriával. Budapesten (Terézváros, VI. kerület Hajós utca 15.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben – édesapjával közös sírban – nyugszik.

Emlékezet

Az MTA Geodéziai Bizottsága (1973-tól) és Fotogrammetriai Albizottsága tagja (1969-től).

Főbb művei

F. m.: Légifényképek olvasása. Egy. segédlet. (Az ÁFTH kiadványa. Bp., 1956)
A fotogrammetriai parallaxis felhasználása a mérnöki gyakorlatban. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1960)
A radiális háromszögelés néhány hibaforrása, különös tekintettel a radiális szögek meghatározására. – Fotogrammetriai eljárások néhány építészeti feladat megoldásához. Ladányi Jenőnével. 2 táblával. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1962)
Köbtartalom-számítás átlagmélységek vagy átlagparallaxisok alapján. (Geodézia és Kartográfia, 1964)
Nagy méretarányú térképek készítése fotogrammetriai eljárással. (ÁFTH Műszaki Főosztálya Közleményei, 1964)
Egyszerű fotogeodéziai eljárás külfejtéses bányafalak felvételezésére. Vajda Lászlóval. (Építőanyag, 1965)
Városmérési térképek készítése a fotogrammetria felhasználásával. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1965)
Magassági és síkrajzi adatok meghatározása egyszerű fotogrammetriai eljárásokkal, vonalas létesítmények tervezéséhez. Hankó Gézával. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1966)
Fotogrammetria. I–II. köt. Egy. jegyz. Homoródi Lajossal. (Bp., 1967
2. kiad. 1968
3. kiad. 1969
4. kiad. 1972
10. kiad. 1984)
Fotogeodéziai felmérések és hibaforrásaik, különös tekintettel a filmek torzulására. Kand. értek. (Bp., 1968)
A Rectimat képátalakító készülék. – A modellen belüli pontsűrűsítés egy programozott megoldása. (Geodézia és Kartográfia, 1969)
Fotogrammetriai alapokon történő nagy méretarányú felmérések néhány hibaforrása. (BME Tudományos Közleményei, 1969)
Einige Fehlerquellen der Photogrammetrischen Vermessungen im Grossmass-stab. (Periodica Polytechnica Civil Engineering, 1970)
Datenlieferung durch Luftbildmessung für die Programierte Instandhaltung von Dachfläcken. (Periodica Polytechnica Civil Engineering, 1972)
A környezeti ártalmak feltárása és térképezése. – Környezetvédelmi térképek. – Városi levegőtérképek készítésének problémái. Jancsó Gáborral, Szép Jánossal. (Geodinform, 1973)
A légifilmek torzulása. – Ipari geodéziai feladatok megoldása földi fotogrammetriai eljárással. Láng Gertrúddal. (Geodézia és Kartográfia, 1973)
Tetőfelületek felmérése fotogrammetriai eljárással. (Magyar Építőipar, 1974)
Tizenkét síkbeli transzformáció. – Infravörös fényképezés és környezetvédelem. – Integrált felmérés és környezetvédelem a fejlődő országokban. – Az öntözött területek hatása környezetünkre. (Geodézia és Kartográfia, 1974)
Environmental Maps Made by Combined Photogrammetry and Photointerpretation. (Periodica Polytechnica Civil Engineering, 1975)
A környezetvédelem térképészeti feladatai. (Geodézia és Kartográfia, 1975)
Légifilmek torzulásai és a kompenzálás lehetőségei. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1975)
Fotogrammetria. III. köt. Fotogrammetriai felmérések. Egy. jegyz. (Bp., 1975
5. kiad. 1984
6. kiad. 1985)
Építőmérnöki fotogrammetria. Egy. jegyz. (Bp., 1977
3. kiad. 1985)
Fotogrammetria és távérzékelés. (Geodézia és Kartográfia, 1979)
Magyarország az űrből. Többekkel. 175 űrfelvétellel illusztrált könyv. (Bp., 1981)
Fotogrammetriai és távérzékelési munkák a BME Geodéziai Intézetében. (Geodézia és Kartográfia, 1982)
Fotogrammetria és távérzékelés. 7 táblával. (A BME Mérnöki Továbbképző Intézete kiadványai. Bp., 1983)
Távérzékelés a műszaki gyakorlatban. 12 táblával. (Bp., 1984)
Az Alföld tájbeosztása az űrfelvételek tükrében. Rakonczai Jánossal. (Alföldi Tanulmányok, 1986)
Az űrfelvételek integrált értékelésének módszertani vizsgálata. (Geodézia és Kartográfia, 1987)
A távérzékelt felvételekből nyerhető adatok és információk. (Földtani Kutatás, 1990)
kéziratban: Filmtári filmek torzulásvizsgálata. (OFTH, 1974).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1992. júl. 29.)
Detrekői Ákos: Domokos Györgyné. (Geodézia és Kartográfia, 1992)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője