Homlok Sándor
Homlok Sándor

2021. október 18. Hétfő

Homlok Sándor, vitéz

honvéd tábornok

Névváltozatok

Holmok Sándor

Születési adatok

1892. május 3.

Késmárk, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1963. április 5.

New York


Család

Sz: Holmok Simon postai és távírdai segédtiszt.

Iskola

A Ludovika Akadémia elvégzése után hadnaggyá avatták a magyar kir. 30. honvéd gyalogezredhez (1914), később vezérkari tanfolyamot (1918) és Hadiakadémiát is végzett (1923).

Életút

Az 1918-as összes haderők pótlásügyi főnökségéhez beosztott főhadnagy (1918–1921), Magyarország Kormányzója Katonai Irodájához (KKI) beosztott százados (1921-től). Párizsban katonai attasé (1927–1934); őrnagyi rangban (1930–1934), majd alezredessé léptették elő (1934-től). A Honvédelmi Minisztérium (HM) VI-5., ill. a Vezérkari Főnökség 5. Osztályának vezetője (1935. máj. 1.–1940. márc. 1.); ezredesi rangban (1938-tól). A Vezérkari Főnökség 2. Osztályához beosztott tiszt (1940. márc. 1. –1940. máj. 1.), Berlinben katonai és légügyi attasé (1940. máj. 1.–1944. nov. 1.); egyúttal Stockholmban (1940. máj. 1.–1941. nov. 15.), Helsinkiben (1941. febr. 1.–1941. nov. 15.) és Bernben katonai attasé is (1941. dec. 1.–1943. dec. 1.). Vezérőrnagy (1942. ápr. 1.–1943. dec. 31.), altábornagy (1944. jan. 1.–1944. nov. 1.). A II. vh. végén a németek internálták (1944. nov. 1.– 1945. máj.), az összeomlás után New Yorkban telepedett le.

Irodalom

Irod.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit. (Bp., 1987)
Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001)
Páva István: Jelentések a Harmadik Birodalomból. A magyar diplomácia a második világháborúban. H. S. jelentésével és életpályája ismertetésével. (Pannon Könyvek. Pécs, 2001)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013