Homoródy József
Homoródy József

2021. szeptember 20. Hétfő

Homoródy József

filmtörténész, újságíró, szerkesztő

Névváltozatok

Homoródi József

Születési adatok

1919. október 1.

Csátalja, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1982. július 19.

Tatabánya

Temetési adatok

1982. július 23.

Tatabánya


Család

Tanárképző Főiskolát végzett (1942).

Iskola

Budapesten tanár és a Magyar Rádió újságírója (1942–1950), az Akadémiai Nyomda korrektora (1951–1959). A Magyar Filmtudományi Intézet főelőadója (1959–1966), a Komárom megyei Dolgozók Lapja munkatársa (1967–1970), olvasószerkesztője (1970–1982).

Életút

Pályája kezdetén több irodalomtörténeti dolgozatot írt, később szakszervezeti mozgalmi kiadványokat és a sztahanovista mozgalmat népszerűsítő agitatív füzeteket jegyzett. A Filmtudományi Intézetben a magyarországi 1945 utáni filmgyártás, elsősorban a magyar híradó- és a dokumentumfilm történetével, műszaki kérdéseivel foglalkozott. Számos népszerű filmtörténeti könyvet, szöveggyűjteményt, antológiát írt és szerkesztett. Műfordítóként, a Szikra Könyvkiadóban német politikai írásokat (részben név nélkül), majd klasszikus szépirodalmat tolmácsolt. Az ő átdolgozásában jelent meg a Münchhausen báró kalandjai c. klasszikus ifjúsági regény (G. A. Bürger műve, 1957-ben). Budapesten és Tatabányán élt és tevékenykedett, Tatabányán hunyt el, a helyi újtelepi temetőben nyugszik. Az Országos Műszaki Filmkatalógus szerkesztője (1961-től). Irodalomtörténeti és kritikai írásai a Válasz (1947) és a Magyarok c lapokban jelentek meg (1947–1948).

Főbb művei

F. m.: Parasztok a regényben és a társadalomban. – Az „úri”, a „paraszti” és a „munkás” Dózsa-regény. (Válasz, 1947)
Gyorsforgácsolási mozgalom. 5 melléklettel. (Szakszervezeti ismeretterjesztő előadások. Bp., 1952)
Hogyan lesz a fából textil? (Szakszervezeti ismeretterjesztő előadások. Bp., 1952)
Rózsi Ferencné, Kossuth-díjas sztahanovista szövőnő. (A munka hősei. Bp., 1952)
Loy-mozgalom a bányászatban. (Sztahanovista munkamódszerek a bányaiparban. Bp., 1953)
Eizenstein, a forradalom művésze. A berlini Eizenstein-konferencia előadásai. Ford. Juhász István. Szerk. (Filmművészeti Könyvtár. 19. Bp., 1964)
Magyar film. 1948–1963. Cikkgyűjtemény. Vál. és szerk. (Filmművészeti Könyvtár. 21. Bp., 1964)
Rendezői műhely. Cikkgyűjtemény. Vál. és szerk. Csányi Miklóssal. (Filmművészeti Könyvtár. 24. Bp., 1965)
A híradó- és dokumentumfilm problémái. Vál. és szerk. Sallay Gergellyel. (Filmművészeti Könyvtár. 25. Bp., 1965)
A magyar film húsz éve. 1945–1965. Szerk. (Bp., 1965)
Pudovkin, Vszevolod Illarionovics: A filmrendező és a filmszínész művészete. Vál. tanulmányok. Ford. Háy Gyula és Mérei Ferenc. Vál., szerk. és jegyzetekkel ellátta. 16 táblával. (Bp., 1965)
Lebegyev, Nyikolaj Alekszejevics: A szovjet némafilm története. Ford. Szekeres Zsuzsa. Szerk. (Filmművészeti Könyvtár. 21. Bp., 1965)
A filmhíradó történetéből. (A magyar film húsz éve. 1945–1965. Tanulmányok. Szerk. is. Bp., 1965)
A kultúripar és a holnap olvasója. (Új Forrás, 1982)
ford.: Norden, Albert: A német monopolkapitalizmus. Ford. (Bp., 1950)
Bürger, Gottfried August–Immermann Karl: Münchhausen báró. Részletek G. A. Bürger művéből. Az eredeti művet átd. K. Immermann. Ford., magyarrá átd. és az utószót írta. Würtz Ádám rajzaival. (Vidám Könyvek. 4. Bp., 1957)
Bürger, Gottfried August: Münchhausen kalandjai. Ford. Ill. Doré, Gustave. (Bp., 1958
2. kiad. 1965)
La Mettrie, Julien Jean Offray de: A Lélek természetrajza. – Az embernövény. – Az embergép. (Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény. II. köt. A XVII. század végétől Marxig. Szerk. Simon Endre. Bp., 1960)
Frank, Leonhard: Haramiák bandája. Ford. Ill. Gyémánt László. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1969
2. kiad. 1984)
Rank, Heiner: A szép Bella. (Galaktika. 47. Tudományos-fantasztikus antológia. Szerk. Kuczka Péter. Bp., 1982)
Bürger, Gottfried August: Münchhausen báró csodálatos utazásai szárazon és vízen, haditettei és vidám kalandjai, ahogyan kancsó mellett, baráti körében maga mesélte el. Ford. Gustave Doré fametszeteivel. (Bp., 1983)
Bürger, Gottfried August: Münchhausen kalandjai. Ford. Gustave Doré fametszeteivel. Szerk. R. Székely Júlia. (Bp., 1989
2. kiad. 1994)
Bürger, Gottfried August: Münchhausen báró csodálatos kalandjai. Ford. Gustave Doré fametszeteivel. Szerk., az utószót írta Földvári György. (A Scriptor Tarka Könyve. Micimackó Könyvtár. 4. Kaposvár, 1996).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1982. júl. 21.). *MÉL téves halálozási hely: Budapest!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013