Hompola Mihály
Hompola Mihály

2023. szeptember 26. Kedd

Hompola Mihály

jogász, politikus

Születési adatok

1900. július 30.

Lakocsa, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1967. november 7.

Szigetvár


Család

Sz: Hompola Zsigmond (1850–1920) postamester, Geisler Mária (1859–1955). Szülei 15 kh-on gazdálkodtak.

Iskola

Középiskoláit Szombathelyen, Budapesten és Keszthelyen végezte. A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1925), ügyvédi (1930), bírói vizsgát tett.

Életút

Kaposvárott és Szigetváron ügyvédjelölt (1925–1930), Barcson ügyvédi irodát nyitott (1930-tól). A II. vh. után ismét Barcson (1948–1950), ill. Szigetváron ügyvédként működött (1950–1958), az ügyvédi munkaközösségből politikai magatartására hivatkozva kizárták (1958). Két évig munkanélküliként, majd nyugdíjasként Szigetváron élt (1960-tól). A FKgP alapító tagja (1930-tól), barcsi községi és járási szervezetének vezetője. A II. vh. alatt németellenes nézetei miatt a hatóságok több ízben letartóztatták. A II. vh. után a Szigetvári Nemzeti Bizottság tagja (1944. dec.–1945. ápr.). Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja (Dunántúl, 1945. jún.–nov.), majd az FKgP nemzetgyűlési képviselője (Somogy vármegye, 1945–1947), kisgazda politikusként Kovács Béla és Nagy Ferenc baráti köréhez tartozott. Az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára (1947. jan. 30.–1947. febr. 21.), lemondott, mert az ún. köztársaság-ellenes összeesküvés ügyének megítélésében nem értett egyet Riesz István miniszterrel. A választások után minden párttisztségéről lemondott (1947. aug.), visszavonult a politikától. Az MKP 1947. jan. végén, a köztársaság-ellenes összeesküvés ügyével támadást indított Kovács Béla, az FKGP „erős embere” ellen. A Nemzetgyűlésben Révai József követelte azt, hogy vizsgálják ki Kovács Béla felelősségét és állítsák bíróság elé a népszerű parasztpárti vezetőt (1947. febr. 7-én), ugyanakkor a Budapesti Népügyészség kezdeményezte Kovács Béla mandátumának felfüggesztését. Az ekkor már készen állt vádak szerint Kovács Béla tudott a Magyar Közösség összeesküvéséről, taggá avatása épp lelepleződése miatt maradt, el, a B-listázások alkalmából tudatosan mentette a közösség tagjait és szimpatizánsait, tudomásul vette egy ún. ellenkormányba való jelölését stb. Válaszul maga az FKgP kezdeményezte a vizsgálat részletes kivizsgálását: Kovács István önálló indítványként azt javasolta, hogy a Nemzetgyűlés állítson fel egy 25 főből álló bizottságot, amelynek működése nyilvános lett volna. A nyilvános vizsgálatra felállítandó bizottságot a parlament kétharmados többséggel fogadta el. Az MKP a politikai vereséget azonban mégis a maga javára tudta fordítani: rávette Tildy Zoltánt, hogy az FKgP vonja vissza javaslatát, mert a bizottságot a Baloldali Blokk bojkottálni fogja, viszont taktikai okokból belement egy kétfős, pártközi ad hoc bizottság megalakításába. Ennek a bizottságnak lett a tagja Riesz István mellett Hompola Mihály, akit személyes baráti kapcsolat fűzött Kovács Bélához (a bizottság 1947. febr. 8-án alakult meg). A jegyzőkönyvek összegzése után egy jelentés készült, amelynek tartalma szerint Kovács Bélának, az összeesküvésben játszott szerepe nem ítélhető meg egyértelműen, s azért, hogy ezt meg lehessen tenni szükséges a képviselő mandátumának kiadatására. A jelentéssel Hompola nem értett egyet, s nem volt hajlandó aláírni azt. Az MKP PB döntést hozott Hompola kompromittálására: a Szabad Nép nyilvánosságra hozott egy fényképet, amelyen Hompola egy magas rangú SS-tiszt társaságában volt látható (1947. febr. 23-án). Hompola tisztázta ártatlanságát, de már a kép nyilvánosságra hozatala előtt lemondott.

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: H. M. (Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1994 és az 1945. évi Nemzetgyűlés almanachja. 1945–1947. Bp., 1999)
Palasik Mária: A jogállam csapdái Magyarországon 1947 első felében. A Magyar Közösség pere mint eszköz a Kisgazdapárt hatalomból történő kiszorításához. (Századok, 1995)
Palasik Mária: Kovács Béla. Monográfia. (Bp., 2002)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője