Horkay Barna
Horkay Barna

2024. április 14. Vasárnap

Horkay Barna, zádorfalvi

református lelkész

Születési adatok

1908. november 29.

Kistárkány, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

2003. szeptember 22.

Sárospatak

Temetési adatok

2003. október 1.

Sárospatak


Család

Régi nemesi családból származott, felmenői háromszáz éve lelkészek voltak. Sz: Horkay Barna (1874–1967) református lelkész, sasi Szabó Anna (1982–1942). Tízen voltak testvérek, ő volt a harmadik. F: 1940-től Törzsök Doloroza (1920–). Hat gyermekük született: Horkay Barna (1946–1976), Horkay Sámuel (1947–); ill. Horkay Erzsébet (1945–), Horkay Margit (1957–), Horkay Anna (1958–) és Horkay Márta (1963–).

Iskola

A Sárospataki Református Főgimnáziumban éretts. (1927), a Sárospataki Református Teológiai Akadémián tanult (1927–1931), lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1931; II.: 1933).

Életút

Sajóvelezden segédlelkész (1931), a sárospataki református tanítóképző intézet vallástanára (1931–1933), Munkácson segédlelkész (1933–1935), a nagyszőlősi gyülekezet lelkipásztora (1935–1987); közben egy Sztálinnak írt levél miatt a szovjet Gulag kolimai részlegén fogságot szenvedett (1947–1955). Szabadulása után a Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese (1956–1987), öt gyülekezetben – Fancsika-Sárvár, Mátyfalva, Feketepatak-Verbőc, Tiszakeresztúr és Tiszaújhely – látta el a lelkészi szolgálatokat, amíg a szovjet hatóságok meg nem vonták tőle a működési engedélyt. Mindemellett – a Kárpátalján lévő kényszerhelyzetben kialakult speciális, ún. belső lelkészképzés keretében – az ó- és újszövetségi bibliaismereti tárgyak teológiai előadója (1973–1987). Magyarországra költözött (1987), de csak visszahonosítása után kapta meg magyar állampolgárságát (1994). A tiszaeszlári gyülekezet lelkipásztora (1987–1997), nyugalomba vonulása után Sárospatakra költözött (1997). A Sárospataki Református Teológiai Akadémia tb. tanára. A komáromi Nyugati Baráti Kör mintájára megalakult Keleti Baráti Kör tagja (1936-tól).

Főbb művei

F. m.: A Keleti Baráti Kör. Képek a kárpátaljai ébredésből. (H. n., 1998)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője