Horváth Andor
Horváth Andor

2023. december 1. Péntek

Horváth Andor

biológus, zoológus

Születési adatok

1913. november 5.

Szabadka, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1972. február 8.

Szeged

Temetési adatok

1972. február 11.

Szeged


Család

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a biológiai tudományok kandidátusa (1955).

Iskola

A szegedi 5. sz. honvéd élelmező raktár munkatársa (1936–1939). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Állatrendszertani Tanszékén Farkas Béla tanársegéde (1939–1943), egyúttal a kassai premontrei gimnázium r. tanára (1940–1943), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, angol hadifogságban volt (1943–1946). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Általános Állattani és Biológiai Tanszéke, ill. Állattani Tanszéke tanársegéde (1946–1951), egy. adjunktusa (1951–1963), egy. docense (1963–1972).

Életút

Malakológiával (= puhatestűek, csigák, kagylók faunája) foglalkozott, feldolgozta a magyarországi és az adriai pleisztocén Mollusca faunáját, tisztázta pontos képződési idejüket és rekonstruálta természeti viszonyukat. Részt vett több hazai vízfolyás (pl. Bánvölgy, Szilvás patak) hidrobiológiai feltárásában. Szegeden élt és tevékenykedett, a Belvárosi Temetőben nyugszik. Kéziratainak egy részét a Magyar Természettudományi Múzeum tudománytörténeti gyűjteménye őrzi. Halálának 20. évfordulóján Horváth Andor-emlékülést rendeztek (1992-ben). Az Unitas Malacologica Europaea tagja (1962–1972).

Emlékezet

A Tiscia c. folyóirat állattani szerkesztője (1965–1972).

Főbb művei

F. m.: A szegedvidéki kagylók formaváltozásai és jelentőségük. Monográfia és egy. doktori értek. is. (Szeged, 1940)
Adatok a Tisza folyó puhatestű faunájának ismeretéhez. (Acta Zoologica Szegediensis, 1943)
Beiträge zur Kenntnis der Mollusken-Fauna der Umgebung von Kassa. (Fragmenta Faunistica, 1944)
A Physa acuta Drap. és a Physa fontinalis L. (Hidrológiai Közlöny, 1950)
A szegedi Fehértó Mollusca-faunája. (A Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézeteinek Évkönyve, 1950)
Adatok Putnok környékének hidrobiológiai viszonyaihoz. Többekkel. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1951)
Állatrendszertan. – Anthropoda. Egy. jegyz. (Szeged, 1951)
Állatrendszertan. – Mollusca, deuterostomia, amniota. Kompendium. Egy. jegyz. (Szeged, 1952)
Adatok a Bánvölgy hidrobiológiai viszonyaihoz. Többekkel. – Malakológiai tanulmány a Duna–Tisza köz déli részének pleisztocén rétegeiről. Antalfi Sándorral. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1952)
A kiskunhalasi ősláp puhatestű faunája. (Hidrológiai Közlöny, 1953)
Az alföldi lápok puhatestűiről és az Alföld változásairól. (Állattani Közlemények, 1954)
A paksi pleisztocén üledékek csigái és értékelésük. Kand. értek. (Szeged, 1954
megjelent, kivonatosan: Állattani Közlemények, 1954)
Hidrobiológiai vizsgálatok a Szilvás patak vízgyűjtő területén. Ábrahám Ambrussal, Megyeri Jánossal. (Állattani Közlemények, 1956)
A szegedi múzeum recens Mollusca-gyűjteménye. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1960)
Kurzbericht über die Molluskenfauna der zwei Tisza-Expeditionen im Jahre 1958. (Opuscula Zoologica, 1962)
Mollusca-Periods in the Sediments of the Hungarian Pleistocene. 1–6. (Acta Biologica Szegediensis, 1962–1970)
A Móra Ferenc Múzeum Fekete-tengeri Mollusca-gyűjteménye. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1963)
Adriatic Mollusks of the Split Area. (Acta Adriatica, 1963)
About the Mollusks of Tisza before the River Control. (Tiscia, 1966)
A biológiai tárgyak a felsőoktatásban. (Felsőoktatási Szemle, 1971)
Aquatic Mollusca Fauna of the Flood Area and Dead Arms of the Tisza. (Tiscia, 1972).

Irodalom

Irod.: Biczók Ferenc: Andor Horváth. Munkássága bibliográfiájával. (Acta Biologica Szegediensis, 1971)
Gál D.: Andor Horváth. (Tiscia, 1972)
Bába Károly: H. A. (Soosiana, 1973)
Kovács Gyula: H. A., a pedagógus. Egy volt tanítvány visszaemlékezései. – H. A.-emlékülés. (Soosiana, 1992)
H. A.-emlékülés halálának 20. évfordulóján. (Malakológiai Tájékoztató, 1992)
Bába Károly: In memoriam Andor Horváth. (Acta Biologica Szegediensis, 1994)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője