Horváth Béla
Horváth Béla

2024. július 20. Szombat

Horváth Béla, nemesmiliticsi

vegyészmérnök

Születési adatok

1879.

Zsablya, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1923. június 22.

Budapest


Család

A bécsi, a zürichi, a karlsruhei műszaki és a bázeli orvosi egyetemen tanult (1897–1903), Karlsruhében műszaki (1903), Bázelben orvostudományi doktori okl. (1903), az elemző kémia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1915).

Iskola

A budapesti tudományegyetem Élet- és Kórvegytani Intézete tanársegéde (1903–1904), a budapesti Állatorvosi Főiskola Vegytani Intézete tanársegéde (1904–1923) és magántanára (1915–1923). A Magyar Kir. Földtani Intézet Kőzettani Laboratóriuma geológus fővegyésze, majd uo. a Talajkémiai Laboratórium vezetője (1909–1918).

Életút

A magyar talaj-geokémiai kutatások egyik elindítójaként alapvetően új eredményeket ért el a Balaton vidéki kőzetek kémiai elemzése terén. Új jódmeghatározási módszert dolgozott ki, ill. nemzetközileg is az elsők között sikerült meghatároznia a talaj mangán- és szilíciumtartalmát.

Főbb művei

F. m.: Az o- és p-amidobenzylalkoholok előállítási módja. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1901)
Resorcin hatása az amidobenzylalkoholokra. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1902)
Dioxybenzoesav és a-naphtol hatása a p-amidobenzylalkoholra. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1903)
Über die Kondensationen von Amidobenzylalkoholen mit Phenolen. Egy. doktori értek. (Karlsruhe, 1903)
Phoroglucin hatása az o-amidobenzylalkoholra. – Új módszer az átviteli számok meghatározására. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1904)
Jelentés az orsovai és a mehádia-kornyai neogén területeken végzett földtani vizsgálatokról. (A Magyar Kir. Földtani Intézet 1908. évi jelentése. Bp., 1910)
A jodidok és a színjód mennyiség meghatározásának új módja. Bugarszky Istvánnal. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1909 és Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1909)
Vezérfonal a vegytani gyakorlatokhoz. (Bp., 1909)
Tanulmányok a tellurról. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1911)
A biharmegyei bauxitok chemiai alkatáról. (Földtani Közlöny, 1911 és külön: Bp., 1911)
Újabb szénelemzési eredmények. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1911)
A sulfurylchlorid és a thionylchlorid hatása a tellurra. (Természettudományi Közlöny, 1911)
Aranyida bányageológiai viszonyai. Emszt Kálmánnal, Rozlozsnik Pállal. 3 táblával, 6 térképpel. (A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve. Bp., 1912
németül: Die Montangeologischen Verhältnisse von Aranyida. Mitteilungen aus dem Jahrbuche der königlichen ungarischen geologischen Anstalt, 1911)
Balatonmelléki kőzetek, vizek és gáz chemiai elemzése. I/1. Geológiai függelék. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. Szerk. is. Többekkel. Bp., 1911
németül: 1912)
Jelentés a Magyar Kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumából. (A Magyar Kir. Földtani Intézet 1912. évi jelentése. Bp., 1913 és külön, magyar és német nyelven: Bp., 1913)
Adatok a magyarországi vas- és mangánércek kémiájához. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1913)
A talaj mangántartalmának meghatározásáról. 1–2. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1914
és külön, magyar és német nyelven: Bp., 1914)
Az alumínium nyersanyagai Magyarországon. (Természettudományi Közlöny, 1915)
A foszfortrágya nyersanyagai. (Természettudományi Közlöny, 1916)
A talaj szilícium-oxid tartalmának mennyiségi meghatározása. (Magyar Chemiai Folyóirat, 1916)
Jelentés a Magyar Kir. Földtani Intézet chemiai laboratóriumából. (A Magyar Kir. Földtani Intézet 1916. évi jelentése. Bp., 1918).

Irodalom

Irod.: Bartha István–Förster Rezső: A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899–1941. (Bp., 1942)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője