Horváth Dezsőné Lengyel Piroska
Horváth Dezsőné Lengyel Piroska

2024. július 16. Kedd

Horváth Dezsőné Lengyel Piroska

biológus, farmakológus

Névváltozatok

Horváth Irén Piroska

Születési adatok

1918. augusztus 21.

Budapest

Halálozási adatok

2006. július 16.

Budapest


Család

Sz: Lengyel Sándor biztosítási tisztviselő, Gonda Irén Erzsébet. Testvére: Lengyel Béla (1910–) matematikus, fizikus, 1938-tól az USA-ban élt, a San Fernando Valley State College tanszékvezető tanára, Lengyel Sándor (1914–1990) vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora és Lengyel Balázs (1918–2007) író. F: 1944–1953: Horváth Dezső könyvelő. Fia: Horváth Dezső (1946–) fizikus, tudománydoktor és Horváth Balázs (1949–) gépészmérnök.

Iskola

A budapesti Állami Erzsébet Nőiskolában éretts. (1936), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. szerzett (1940), a biológiai tudományok kandidátusa (1974), doktora (1987).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kar Élettani Intézete gyakornoka (externista, 1940–1942). Az Egger Gyógyszergyár (1942–1944), a Magyar Gyógyszergyár Rt. kutatóvegyésze (1944–1948), az Egger Gyógyszergyár vállalatvezetője (1948–1950). A Gyógyszeripari Kutató Intézet főmérnöke, tud. munkatársa (1950–1964), a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Citosztatikus Gyógyszergyártó Üzeme Kutatólaboratóriumának ún. kiemelt mérnöke (1964–1967). Az Országos Onkológiai Intézet Klinikai Kísérleti Laboratóriumának osztályvezető tud. főmunkatársa (1967–1985). A Nemzetközi Rákügynökség ún. utazó ösztöndíjasa Angliában (1970), a Roswell Park Memorial Institute vendégkutatója (1976–1977).

Molekuláris biológiával, klinikai onkológiával, daganat-kemoterápiás kutatásokkal, új daganatellenes hatású vegyületek, elsősorban cukoralkohol-származékok előállításával, szintézisével foglalkozott. Jelentős szerepet játszott a leukémia kezelésében használatos dibrómhexit citosztatikumok, a dibrómmannit (= myelobromol), ill. az ún. szolid tumorok kezelésére alkalmazott dibrómdulcit (= elobromol) hatóanyagú gyógyszerek előállításában és kidolgozásában. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a dibrómhexitek klinikai alkalmazása, hatásmechanizmusának vizsgálata és metabolizmusukkal kapcsolatos kémiai és farmakológiai problémák tisztázása terén. Írásaiban a Horváth Irén Piroska névváltozatot használta, betűjegye: H. I. P.

Emlékezet

Műegyetemi hallgató korában a Márciusi Front (1936–1940), majd a Művészek, Írók és Kutatók Szövetkezete tagja (1940-től) és rendszeresen tartotta a kapcsolatot Darvas Józseffel és Erdei Ferenccel.

Elismertség

A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE), a Magyar Biokémiai Társaság, a Magyar Onkológusok Társasága, a Magyar Immunológiai Társaság tagja. Az Európai Rákkutatók Társasága tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1983).

 

Kiváló Feltaláló (arany, 1967), A Világ Igaza (Righteous Among The Nations; Yad Vashem, Izrael, 1994), Pro Virtute Érdemrend (1995).

Főbb művei

F. m.: Az 1,6-dibromo-1,6-didezoxi-D-mannit – DBM – hatása chronicus myeloid leukaemiában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1964
angolul: Cancer Chemotherapy Reports, 1963)
Study on the Distribution and Metabolism of Br-82-labelled Dibromomannitol – DBM – in Normal and Tumor-Bearing Rats. Institoris Lászlóval, Csányi E.-vel. (Neoplasma, 1964)
Some Characteristic Features of the Biotransport of the Cytostatic Agent 1,6-dibromodulcitol. Institoris Lászlóval, Pethes G.-vel. (International Journal of Cancer, 1967)
1,6-dibromo-1,6-dideoxy-dulcitol. A New Antitumoral Agent. Többekkel. (Nature, 1967)
Citosztatikus mannitolszármazékok polarográfiás vizsgálata. Institoris Lászlóval, Jámbor Bélával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
Alifás halogénvegyületek kémiai szerkezetének és biológiai – cytostatikus – hatásának összefüggéséről. Kand. értek. (Bp., 1973)
Alkilezőszerek hatásmechanizmus-vizsgálatának metodikai kérdései. Bihari V.-vel, Csetényi Jánossal. (A sejtosztódásgátlás és a sejtosztódás-szabályozás farmakológiája. III. köt. Debrecen, 1975)
Jelzett dianhidrodulcit dúsulása központi idegrendszeri daganatokban. Többekkel. – Farmakokinetikai és metabolit vizsgálatok dianhidro-galaktittal. Többekkel. (A sejtosztódásgátlás és a sejtosztódás-szabályozás farmakológiája. V. köt. Debrecen, 1977)
Metabolism and Pharmacokinetics of Dibromodulcitol in Man. I. Metabolites of DBD. Többekkel. (European Journal of Cancer, 1979)
Clinical and Experimental Investigations of Myelobromol–Dibromomanniol. Monográfia. Eckhardt Sándorral. (Bp., 1980)
Dibrómhexitek és bioaktív metabolitjaik összehasonlító vizsgálata. Többekkel. (A sejtosztódásgátlás és a sejtosztódás-szabályozás farmakológiája. X/2. köt. Debrecen, 1981)
Toxicity, Antitumor and Haematological Effect of 1,2-anhydro-6-bromo-galactitol and -D-mannitol. Többekkel. (European Journal of Cancer and Clinic Oncology, 1982)
Elobromol. (A DBR farmakokinetikája és metabolizmusa. Bp., 1982)
A Sensitive Assay for the Pharmacokinetic Investigation of a Rapidly Hydrolysing Alkylating Agent Lycurim. Többekkel. (Journal of Cancer and Clinic Oncology, 1984)
Citosztatikus hatású dibrómhexitek és aktív metabolitjaik hatásmódja és humán farmakokinetikája. Doktori értek. (Bp., 1984). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője