Horváth Ferenc
Horváth Ferenc

2022. augusztus 12. Péntek

Horváth Ferenc

orvos, radiológus, ortopéd sebész

Születési adatok

1922. június 7.

Csót, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

2012. március 27.

Budapest

Temetési adatok

2012. április 21.

Budapest

Magyarok Nagyasszonya Templom


Család

Sz: Horváth Viktor földműves, Keszler Mária. F: Voronof Remény. Leánya: Horváth Remény és Horváth Andrea.

Iskola

A pápai Bencés Gimnáziumban éretts. (1942), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (a soproni 7. tábori tüzérosztálynál szolgált, 1942–1945, 1946 tavaszán szerelt le). A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1952), radiológus szakorvosi vizsgát tett (1956), az orvostudományok kandidátusa (1967), doktora (1974).

Életút

A bp.-i Honvéd Központi Kórház Röntgenosztályának gyakornoka, hivatásos orvos főhadnagya (1952–1956), tartalékos orvos századosként szerelt le (1956). A BOTE, ill. a SOTE Röntgen Klinikán Ratkóczy Nándor tanársegéde (1957. jan. 1.–1961), az Orthopéd Klinika egy. adjunktusa és a Röntgen Osztály osztályvezető főorvosa (1961. ápr.–1964), a Röntgen Klinika egy. adjunktusa (1964–1967). Az Országos Munkaegészségügyi Intézet (OMI) Röntgen Osztályának tud. osztályvezetője (1967–1974), a SOTE Radiológiai Tanszék egy. tanára (1974. júl. 1.–1992. jún. 30.). Kísérletes radiológiával, oszteológiával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a mellkasdeformitások vizsgálata terén, a magyarországi ún. kimográfiai vizsgálatok bevezetője. Vizsgálta még a foglalkozási eredetű csontbetegségeket, elsősorban a vibrációs eredetű angiopátiát. Magyarországon elsőként hozott létre kísérleti úton ún. dekompressziós eredetű csonteltérést, ill. elsőként írta le különös nyaki helyen lokalizálódó cisztás oszteopátiát.

Emlékezet

A Magyar Radiológusok Társasága elnökségi tagja (1966-tól), elnöke (1985–1991). A Magyar Higiénikusok Társasága (1967-től), a Magyar Gerontológusok és a Magyar Munkahigiénikusok Társasága tagja. Az Osztrák és a Csehszlovák Radiológusok Társasága tagja.

Elismertség

Csót Község Díszpolgára (2002).

Elismerés

Alexander Béla-emlékérem (1984), Ratkóczy Nándor-emlékérem (1996), Szenes Tibor-emlékérem.

Főbb művei

F. m.: Kevéssé differenciált orsósejtes csontsarcoma klinikailag gyógyult esete. Horváth Józseffel. – A diploeból kiinduló epidermoid cysta. (Magyar Radiológia, 1957)
Ritka localisatiójú, súlyos paraparesist okozó osteodystrophia fibrosa – paget – esete. (Magyar Radiológia, 1958)
Caisson-betegség okozta súlyos elváltozások a combfejben. (Magyar Radiológia, 1959)
Partialis tüdővéna transpositio. Balogh Gyulával. (Tuberkulózis, 1959)
Cushing-syndromás betegek röntgenkezelése. Kis-Várday Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1960. 24.)
Menses-zavarok és osteoporosis. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1960. 29.)
Adatok a stitis condensans ilei, osteitis pubis és egyéb symphysealis elváltozások klinikumához és aetiológiájához. Rokay Edittel. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1960)
Az idegklinika egyéves beteganyagáról készült gerinc röntgenfelvételek és a klinikai adatok analíziséből levonható következtetések. (Magyar Radiológia, 1960)
Gyomorlipoma műtétet követő ritka korai szövődmény. Ifj. Kelemen Endrével. (Magyar Sebészet, 1960)
Tapasztalataink a primaer csontsarcomák sugárkezelése kapcsán. Irtó Istvánnal. (Magyar Radiológia, 1961)
Osteomát utánzó, diagnosztikus nehézséget okozó prosztatarák metastasis esete. Gallé Tiborral, Tóth Józseffel. (Magyar Sebészet, 1961)
Az ureterdislocatio kimutatásának jelentősége a retroperitonealis nyirokcsomó metastasisok kórismézésében. Erdős Bélával, Horváth Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1961. 20.)
Az asepticus csontnecrosisok familiaris előfordulásáról. (Gyermekgyógyászat, 1962)
Csigolya haemangiomákról. Papp Mátyással. (Ideggyógyászati Szemle, 1962)
Über die Strahlenschädigungen wachsender Knochen. Többekkel. (Strahlentherapie, 1962)
Über das korako-klaviculare Gelenk. (Zeitschrift für Orthopädie, 1963)
Quelques variations des od tarsiens. Bender Györggyel, Barabás Cs.-vel. (Journal de Radiologie, 1963)
Röntgenbesugárzás befolyása a növekedő házinyúl csontozatának összetételére. Horváth Józseffel, Urbányi Lászlóval. (Állattenyésztés, 1965)
Daganatot utánzó osteomylitisek. Aszódi K.-val, Gurin Józseffel. (Magyar Radiológia, 1966)
A csontos mellkas torzulásának röntgen-anatómiája és az alakváltozás befolyása egyes mellkasi szervek functiojára. Kand. értek. (Bp., 1966)
Az öregkor és a csípőízület degeneratív jellegű elváltozása. Lengyel Évával, Várnai Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1968. 11.)
Zwerchfelluntersuchung des auf Grund der idiopathischen dorsalen Skoliose deformierten thorax. Glauber Andorral. (Zeitschrift für Orthopädie, 1968)
Mellkasdeformitások. Emphysema. Tüdőfibrosis. Vargha Lászlóval. (Radiológiai Közlemények, 1968)
A gégecarcinoma sugárkezelésével szerzett tapasztalataink. Bielawski Jánossal, László Imrével. (Orvosi Hetilap, 1969. 16.)
A pectus carinatumról. Varga Lászlóval. (Orvosi Hetilap, 1969. 19.)
Motorfűrésszel dolgozók kéztőcsontjainak strukturális elváltozásairól. Kákosy Tiborral. (Magyar Radiológia, 1969)
Bronchographiás vizsgálatok silicosisos betegeken. Többekkel. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1970)
Fluorártalom vizsgálata az alumíniumkohászatban. Többekkel. (Munkavédelem, 1970)
Adatok a kéztőcsontok makro- és mikrostruktúrájához. Juhász Jenővel, Sebők Jánossal. (Magyar Radiológia, 1971)
Über die ermüdungsbewirkten Frakturen von mit Vibrationswerkzeuge Arbeitenden. Kákosy Tiborral. (Zeitschrift für Orthopädie, 1971)
A hyperostosis frontalis interna gerontológiai vonatkozásai. Lengyel Évával. (Orvosi Hetilap, 1971. 2.)
A harmadik stádiumban lévő silicosis a radiológiai vizsgálatok tükrében. Tímár Miklóssal, Villányi Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1971. 33.)
Morphologie ander Kümmelschen Krankheit auf der Schichtaufnahme. Kákosy Tiborral. – Über persistierende Arthrosebewirkende Apophyse des Acetabulum und des Sarkum. Lengyel Évával. (Zeitschrift für Orthopädie, 1972)
A caisson eredetű krónikus osteoarthropathia progressziója a radiológiai vizsgálatok tükrében. Rózsahegyi Istvánnal. (Magyar Radiológia, 1972)
A cipőipari gépi kalapálók foglalkozási betegségének – „Anklopfernkrankheit” – helyzete Magyarországon. Többekkel. (Munkavédelem, 1972 és Orvosi Hetilap, 1972. 16.)
Az interlobium látszólagos kiszélesedése silicosisban. Tímár Miklóssal. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1972)
Újabb radiológiai eredmények a munkaegészségügy területén. Doktori értek. (Bp., 1972)
A csontrendszer röntgendiagnosztikája. Csató Zsuzsával, Forrai Jenővel. (Klinikai Röntgendiagnosztika. Bp., 1977)
X-Ray Morphology of Occupational Locomotor Diseases. Monográfia. Kákosy Tiborral, Rózsahegyi Istvánnal. (Baltimore–Bp., 1980)
Az üvegcsiszolók felsővégtagi foglalkozási ártalmai. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1982. 29.)
Ízületi betegségek röntgendiagnosztikája. Szerk. Forgács Sándorral. (Bp., 1984)
Az orvosi radiológia alapfogalmai. Jegyzet orvostanhallgatók számára. (2. bőv. kiad. Bp., 1985
3. kiad. 1987
4. kiad. 1989)
Perkután diagnosztikus és terápiás beavatkozások elzáródásos sárgaságban. Monográfia. Vadon Gáborral. (Bp., 1986)
A radiológia alapfogalmai. Egy. tankönyv. Szerk. (Bp., 1987
2. jav. és bőv. kiad. 1990
3. kiad. 1994
4. kiad. 1995
5. kiad. 1999)
Röntgenkép-album Az orvosi radiológia alapfogalmai c. egyetemi jegyzet 3. kiadásához. Összeáll. (Bp., 1987)
Az orvosi radiológia aktuális kérdései. Jegyzet röntgenasszisztensek számára. (Bp., 1989)
Osteoarticularis kórformák klinikai és radiológiai alapfogalmainak régiók szerinti elemzése. Családorvosok és orvostanhallgatók részére. Írta és szerk. Bálint Gézával, Hunka Aniellával. (Bp., 1997).

Irodalom

Irod.: A Budapesti Orvostudományi Egyetemen végzett orvostanhallgatók jegyzéke. 1951–1969. Szerk. Molnár László. (Bp., 1997)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője