Horváth Ilona
Horváth Ilona

2021. október 24. Vasárnap

Horváth Ilona

biológus, zoológus, pedagógus

Születési adatok

1920. március 15.

Szeged

Halálozási adatok

2000. március 3.

Szeged


Család

Sz: Ambrus Ilona. Testvére: Horváth István (1922–1996) orvos, bakteriológus, virológus.

Iskola

A Szegedi Tanítóképzőben tanítói képesítést (1939), a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán biológia–földrajz–kézimunka szakos polgári iskolai tanári okl. (1942), az ELTE TTK-n biológia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1959), az ELTE TTK-n doktorált (1962).

Életút

Szegeden polgári iskolai tanár, ill. középiskolai r. tanár (1942–1953). A Szegedi Pedagógiai Főiskola, ill. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Állattani Tanszék főisk. tanársegéde (1953–1960), főisk. adjunktusa (1960–1966), főisk. docense (1966–1976). Magyarországi, elsősorban Szeged környéki lápok faunájával és mikrofaunájával, a magyarországi zoológia történetével foglalkozott, tantárgy-pedagógiai módszertani tevékenysége is jelentős.

Főbb művei

F. m.: A biológiai tárgyak tanításmódszertana. Főisk. jegyz. (Bp., 1954)
A főiskolai állattani tanszék története, szerepe a magyar zoológiai oktatásban és kutatásban. (Szeged, 1956)
Adatok a zsombói láp Odonata faunájához. – Újabb adatok Szeged környéke faunájához. (A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1957)
Adatok a zsombói láp Macrolepidoptera faunájához. (A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1959)
A növény- és állattan, az egészségtan tantárgyak tanításmódszertana. (Bp., 1961)
A biológiai tudományok szerepe a főiskolai hallgatók világnézetének a kialakulásában. Egy. doktori értek. (Szeged, 1962)
A tanári hivatástudat kialakítása a tanszéki munkában. (Felsőoktatási Szemle, 1964)
Az élővilág tanításmódszertana. (Bp., 1964
2. kiad. 1967
3. kiad. 1969
4. kiad. 1970
5. kiad. 1971
6. kiad. 1972)
Adatok az alföldi szikes vizek Heteroptera faunájához. – Lárvavizsgálatok rizsföldeken. (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1970)
Kísérletek az ellenőrzés és értékelés módszereinek korszerűsítésére a főiskolai állattani oktatásban. (Korszerűség és nevelés a tanárképzésben. A Szegedi Tanárképző Főiskolán, 1970. márc. 24–25-én rendezett IV. Felsőoktatás-pedagógiai Tudományos ülésszak előadásai. Szerk. Hegedűs András, Megyeri János. Szeged, 1970).

Irodalom

Irod.: Szegedi Tanárképző Főiskola. 1873–1998. Történet. Almanach. Szerk. Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. (Szeged, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013