Horváth Vera
Horváth Vera

2024. április 14. Vasárnap

Horváth Vera

művészettörténész

Névváltozatok

Horváth Sándorné Hadik Veronika

Születési adatok

1926. október 19.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1986. október 23.

Budapest


Család

Az ELTE Történettudományi Karán művészettörténet–muzeológia szakon végzett (1955), a BTK-n doktorált (1968).

Iskola

Az Iparművészeti Múzeum Textilosztályának munkatársa, majd a Nyilvántartási Osztály vezetője (1955–1965). A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum tud. munkatársa (1965–1970), tud. főmunkatársa (1970–1981) és az Indiai Gyűjtemény vezetője (1965–1981). Mongóliában (1970) és Indiában járt tanulmányúton (1973).

Életút

Indiai textilművészettel és szobrászattal, elsősorban Gandhára állam buddhista művészetével foglalkozott, ill. az Indus-kultúra eredetét is tanulmányozta. Alapvető jelentőségű monográfiában dolgozta fel az indiai művészet történetét (Az indiai művészet évezredei, 1980), valamint a görög hitvilág indiai kapcsolatait (Görög istenek Indiában, 1977). Számos kiállítást rendezett, nemcsak indiai, hanem a hátsó-indiai, és a jávai művészet, valamint a lámaista hitvilág tárgykörében is.

Főbb művei

F. m.: Egy XVI. századi bécsi kártya. (Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve. 1959. Bp., 1960)
Az iparművészet kérdése Magyarországon a XIX. század végén. (Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve, 1963)
Polgári ötvösművészet a XVIII–XIX. században. Az Iparművészeti Múzeum vándorkiállítása. (Művészet, 1964)
Kashmir Shawls in the Museum of Applied Arts. (Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve, 1966)
Újabb elmélet az Indus-kultúra eredetéről. (Antik Tanulmányok, 1966)
Maurya Mother Goddess Figurines. (Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve, 1967)
Textíliák az indiai gyűjteményben. (Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve, 1968)
A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum emlékkönyve. 1919–1969. Szerk. Horváth Tibor. Írta. Többekkel. (Bp., 1970)
Gandhara Stone Carvings in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts. (Acta Orientalia, 1972)
Additional Material to the Iconography of the So-Called Bearing-Goddess. (Ars Decorativa, 1973)
Görög istenek Indiában. Gandhára művészete. Kismonográfia. 12 táblával. (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár. 15. Bp., 1977)
Lámaista hitvilág. Kiállítás a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum gyűjteményéből. Kat. Szerk. és a kiállítást rendezte. (Bp., 1980)
Az indiai művészet évezredei. Gink Károly felvételeivel. Monográfia. 70 táblával. (Bp., 1980
2. kiad. 1982)
Keleti lakkművesség. Kína – Japán – India. – Oriental Lacquer Work. China, Japan and India. Kiállítás a Nagytétényi Kastélymúzeumban a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum gyűjteményéből. Kat. Szerk. és a kiállítást rendezte Cseh Évával, Vida Jánossal. (Bp., 1981)
Indiai és jávai művészet. Válogatás a Hopp Ferenc Múzeum anyagából. – Indian and Javanese Art. Selection of the Collections of the Francis Hopp Museum of Eastern-Asiatic Arts. Kat. Szerk. és a kiállítást rendezte. (Bp., 1982)
Régi tibeti és nepáli művészet. – The Ancient Arts of Tiber and Nepal. Kiállítás a Miskolci Galériában a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum gyűjteményéből. Kat. (Miskolc, 1982)
India iparművészete. (Régiségek könyve. Szerk. Voit Pál. Bp., 1983)
Indiai és hátsó-indiai művészet. Kat. Szerk. Gáspár Zsuzsa. a kiállítást rendezte H. V. (Bp., 1986).

Irodalom

Irod.: Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
Makay János: Néhány megjegyzés H. V. Újabb elmélet az Indus-kultúra eredetéről c. tanulmányához. (Antik Tanulmányok, 1968)
Pál Miklós: H. V. (Ars Decorativa, 1989)
Renner Zsuzsanna: H. V. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője