Horváth Zsigmond
Horváth Zsigmond

2023. december 1. Péntek

Horváth Zsigmond

író, evangélikus lelkész

Születési adatok

1782. január 20.

Kisköcsk, Vas vármegye

Halálozási adatok

1845. október 17.

Kővágóörs, Zala vármegye


Iskola

Középiskoláit Sopronban végezte, a jenai egyetemen hittudományt tanult (1802–1804), hosszabb utazást tett német városokban (1804–1806), hazatérése után lelkésszé avatták (1806. jan. 20.). Az MTA tagja (l.: 1838. nov. 15.).

Életút

Nizsnyánszky György gyermekeinek nevelője (1806–1808), egyúttal a csengei (Vas vm., 1806–1824), a kővágóörsi gyülekezet lelkipásztora (1824–1828). A Zalavidéki esperesség jegyzője (1828–1831), Zala vm. táblabírája (1831–1835), a Győri evangélikus kerület első egyházi jegyzője (1835–1837), zalavidéki esperes (1837–1845). Irodalmi tehetségét Kis János fedezte fel, aki később támogatta külföldi egyetemeit is. Németországi tanulmányainak idején, ill. utána meglátogatta Weimarban Herdert, Schillert és Goethét, ellátogatott Erfurtba és a wartburgi várba, felkereste továbbá Schnepfenthalban Salzmannt, akinek előadásait is hallgatta. Írásainak többsége fordítás, valamint kompiláción alapuló népszerű tudományos dolgozat. Különösen olvasottak voltak kortárs szerzők útleírásainak fordításai, amelyek a magyar nyelvű földrajzi ismeretterjesztő irodalom kezdeteinek is tekinthetőek. Elsők között írt (és fordított) Magyarországon Amerikáról, az újvilág városairól, tartományairól, állat- és növényvilágáról, kultúrájáról. Népszerű műveinek többségét Kis János adta ki a Nevezetes Utazások Tárháza c. könyvsorozatban. Több történeti, pedagógiai és teológiai írása kéziratban maradt.

Emlékezet

Kővágóörsön hunyt el, az MTA-n Toldy Ferenc tartott felette gyászbeszédet. Néhány levelét a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának (= OSZK) Kézirattára őrzi.

Szerkesztés

Írásai elsősorban az Erdélyi Múzeumban (1817) és a Tudományos Gyűjteményben jelentek meg (1818–1839).

Főbb művei

F. m.: Cooknak, ama híres anglius hajós-kapitánynak a föld körül utazása, melyet Banks és Solander tudósok társaságában tett 1768–1771. esztendőben. Németből ford. Pest, 1810)
Amerikának haszonnal mulattató esmértetése: vagyis az újvilág minden tartományainak, nevezetesebb hegyeinek, folyóinak, városainak, terméseinek, s állatjainak és egyéb ritkaságainak… leírása. I. köt. (Győr, 1813)
A triumphusról. (Erdélyi Múzeum, 1817)
A magyar stylistikát tárgyazó észrevételek. (Tudományos Gyűjtemény, 1818)
Gróf Macartneynek Chinába tett követségi utazása. Németből ford. és némely felvilágosító észrevételekkel megtoldotta. (Nevezetes Utazások Tárháza. Szerk. és kiadta Kis János V. Pest, 1818)
Meermannak utazása Éjszaki Európában. Fordítá és holmi szükséges jegyzetekkel megbővíté. (Nevezetes Utazások Tárháza. Szerk. és kiadta Kis János V. Pest, 1819)
A házi nevelésnek hibáiról és azoknak orvoslása módjáról. (Tudományos Gyűjtemény, 1825)
A Vesta szűzekről. (Tudományos Gyűjtemény, 1832)
A világ rendszere, vagyis: az égi testek az Isten dicsőségének harsány tolmácsai. – A 12 égi jegyek magyarázatai. (Tudományos Gyűjtemény, 1833)
Életrendszer. Hosszú élet példái. (Tudományos Gyűjtemény, 1836)
A csillagok esmértetése. (Tudományos Gyűjtemény, 1837)
A Balatonmelléki tájszólás kivonata. (Tudományos Gyűjtemény, 1839)
Elmederítő, szívképző s characterfestő történetek s adatok füzére. Gyönyörködtetve oktató olvasókönyv. I–II. köt. Összeáll. (Pest, 1840).

Irodalom

Irod.: H. Zs. (A Magyar Tudós Társaság évkönyvei. 1845–1847. Pest, 1860)
Toldy Ferenc: Emlékbeszéd H. Zs. felett. (T. F. összegyűjtött munkái. V. köt. Pest, 1872)
Németh Tibor: Kisköcsktől Csöngén át az Akadémiáig. H. Zs. emlékezete. (Vas Népe, 1993. dec. 30.)
Gömböcz Elvira: „Tanulni, úgy vélem, ‘s a’ hibát elhagyni sohasem késő.” H. Zs. (Lelkipásztor, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője