Hosszú Ferenc
Hosszú Ferenc

2024. június 22. Szombat

Hosszú Ferenc

író, újságíró, műfordító

Születési adatok

1923. szeptember 17.

Kassa

Halálozási adatok

1980. május 12.

Budapest

Temetési adatok

1980. május 20.

Budapest

Farkasrét


Család

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1942–1945), a II. vh. után Budapesten főiskolát végzett (1946).

Iskola

Budapesten újságíró és műfordító (1948–1952). A Budapesti Városépítő Tervező Vállalat (BVTV) műszaki rajzolója, építésvezetője (1952–1965), a Műszaki Könyvkiadó felelős szerkesztője (1965–1968). A Delta újságírója, belső munkatársa (1968–1978), az Interpress Magazin Alfa gyermekmagazinjának szerkesztője (1978–1980); egyúttal az Európa Könyvkiadó cseh és szlovák nyelvi irodalmi lektora (1963–1980).

Életút

Verseket, regényeket írt, értékes ismeretterjesztő tevékenységet folytatott. Nagy jelentőségű, kortörténeti önéletrajzi regénye – amely igen részletesen foglalkozott a magyar katonaság kassai bevonulásával – erősen cenzúrázva, csak posztumusz jelenhetett meg (Hegytetőn, három fenyő, 1982). Különösen jelentős műfordítói munkássága, elsősorban a kortárs cseh és szlovák irodalom klasszikusait – Bohumil Hrabal, Jaroslav Hasek, Vladimír Páral, Jiři Mucha, Karel Capek műveit – ültette át magyar nyelvre. Az ő gondozásában jelent meg Capek életműsorozata. A Csehszlovák Írószövetség Műfordítói Díja (1968).

Főbb művei

F. m.: Decemberi hold. Versek. A szerző illusztrációival. (A Kazinczy Társaság kiadványa. Kassa, 1944)
Hegytetőn három fenyő. I–II. köt. Önéletrajzi regény. (Bp., 1982)
A másik írás. Regény. (Kentaur Könyvek. Bp., 1987
2. kiad. 2001)
ford., szerk.: Fried, Jiři: Időzavar. Kisregény. Ford. (Modern Könyvtár. P53. Bp., 1962)
Cseh elbeszélők. 20. század. Szerk. Zádor András. Ford. Többekkel. (Dekameron. Bp., 1962)
Chudoba, Andrej: A galagonyás. – A szivárványok kútja. Két kisregény. Ford. (Bp., 1964)
Capek, Karel: Elbeszélések. Vál., az utószót írta Dobossy László. Ford. Többekkel. (Bp., 1964
Milliók Könyve. 2. kiad. Bp., 1965
A világirodalom remekei. 3. kiad. 1967)
Vancura, Vladislav: Három folyó. Regény. (Bp., 1964)
Wolker, Jiři: Vendég áll a házhoz. Vál. versek. Vál. Bojtár Endre, szerk. H. F. Az utószót írta Dobossy László. (Bp., 1965)
Capek, Karel: Krakatit. Regény. Ford. Ill. Gyárfás Gábor. (Bp., 1965
2. kiad. 1973)
Hrabal, Bohumil: Bambini di Praga. 1947. Kisregény és elbeszélések. Vál. és ford. (Modern Könyvtár. P97. Bp., 1965)
Ondrejov, L’udo: Ha majd az erdőt járod. Gyermekkönyv. Ford. Ill. Bláha, Richard. (Bratislava, 1966)
A nagy paróka. Mai cseh és szlovák drámák. Vál. Az utószót Zádor András írta. (Bp., 1967)
Capek, Karel: Az ellopott gyilkosság és más bűnügyi történetek. Vál. H. F. Ford. Zádor András. (Európa Zsebkönyvek. 24. Bp., 1968)
Durícková, Maria: Tipke meg Topka. Mese. Ford. Ill. Tarasová, Irena. (Bp.–Bratislava, 1969)
Jarunková, Klára: A hallgatag farkas öccse. Ifjúsági regény. Ford. Ill. Schurman, Ivan. (Bratislava, 1969)
Hasek, Jaroslav: Az elhagyott latrinán. Vál. szatírák, humoreszkek és elbeszélések. Vál., ford. (Európa Zsebkönyvek. Bp.–Bratislava, 1969
2. kiad. Bratislava–Bp., 1971
Új kiad. Bp., 1996)
Hrabal, Bohumil: Táncórák idősebbeknek és haladóknak. Kisregények. Vál. H. F. Ford. Hap Béla, H. F. és Zádor András. Ill. Szabó Árpád. (Bp., 1969
Európa Zsebkönyvek. 78. 2. kiad. 1971
3. kiad. 1982
4. kiad. 1993)
Vachek, Emil: A képtár titka. Bűnügyi regény. Ford. (Fekete Könyvek. Bp., 1970)
Mucha, Jiři: Hideg égbolt alatt. Lágerregény. Ford. (Bp.–Bratislava, 1970)
Mucha, Jiři: Mint denevér a kapun. Regény. Ford. Ill. Benyó Ildikó. (Bp., 1970)
Capek, Karel: Az első csapat. Kisregény és elbeszélések. Ford. Többekkel. (Bp.–Bratislava, 1972)
Holan, Vladimír: Szavak barlangja. Vál. versek. Vál. és az utószót írta H. F. Ford. Székely Magda. (Napjaink költészete. Bp., 1972)
Dusková, Danielle: Játék a szerelemért. Regény. Ford. (Bp., 1974)
Capek, Josef–Capek, Karel: Kulisszatitkok. Elbeszélések, esszék, kisebb írások. Vál. H. F. Ford. Mayer Judit. (Bp.–Bratislava, 1975)
Hasek, Jaroslav: Dekameron. Száz humoros elbeszélés és karcolat. Ford. Többekkel. Ill. Lada, Josef. (Bp.–Bratislava, 1975
2. kiad. 1979
3. kiad. 1987)
Capek, Josef–Capek, Karel: A rovarok életéből. – Ádám, a világteremtő. Két komédia. Ford. Hap Bélával. (Bp., 1976)
Capek, Karel: Emberi dolgok. Cikkek, karcolatok. Vál., szerk. H. F. Ford. Mayer Judit. (Bp., 1976)
Vancura, Vladislav: Három folyó. Regény. Ill. Urbán László. (Századunk mesterei. 7. 2. kiad. 1977)
Hrabal, Bohumil: Tükrök árulása. Elbeszélések. Ford. Többekkel. (Európa Zsebkönyvek. Bp., 1977)
Capek, Karel: Évszakok. Cikkek, karcolatok. Vál. (Bp.–Bratislava, 1978)
Capek, Karel: Krakatit. Regény. Ford. (Lektúra. Bukarest, 1979)
Capek, Karel: Tárgyak és tájak. Cikkek, karcolatok. Vál., szerk. H. F. Ford. Mayer Judit. (Bp., 1980)
Hrabal, Bohumil: Díszgyász. Elbeszélések. Ford. V. Detre Zsuzsával. (Európa Zsebkönyvek. Bp., 1981
Bohumil Hrabal művei. 2. kiad. 1998
3. kiad. 2005
4. kiad. 2009)
Capek, Karel: Az irodalom margójára. Cikkek, karcolatok. Vál. Hubik Istvánnal. Ford. Mayer Judit. (Bp., 1982)
Páral, Vladimír: Gyilkosok és szeretők. A szenvedélyek és kielégülés magazinja a 2000 előtti évekből. Haláltáncregény. (Bp., 1983
I–II. köt. Új kiad. 2004)
Vancura, Vladislav: Három folyó. Regény. Az előszót Zalabai Zsigmond írta. (A cseh irodalom könyvtára. 5. Bratislava, 1984)
Hrabal, Bohumil: Táncórák idősebbeknek és haladóknak. Kisregények. Ford. Zádor Andrással. (Lektúra. Bukarest, 1987)
Hrabal, Bohumil: Véres történetek és legendák. Vál., az előszót írta Varga György. Ford. Többekkel. (Bp., 1989
Bohumil Hrabal művei. 2. kiad. 1998
3. kiad. 2005)
Capek, Karel: Krakatit. Regény. Ford. H. F. Az utószót írta Buriánek, Frantisek. Ill. Kulhánek, Oldrich. (Bratislava, 1992)
Hrabal, Bohumil: Táncórák idősebbeknek és haladóknak. Kisregények. Ford. Hap Bélával, Zádor Andrással. (Európa Diákkönyvtár. Bp., 1993
2. kiad. 1999
3. kiad. 2001
4. kiad. 2004)
Hrabal, Bohumil: Tükrök árulása. Elbeszélések. Ford. Többekkel. (Bp., 1995)
Hrabal, Bohumil: Skizofrén evangélium. Elbeszélések. Ford. Hap Bélával, Körtvélyessy Klárával. (Visegrád Könyvek. Pozsony, 1996)
Capek, Karel: A repülő ember és más furcsa történetek. Vál., szerk. Hunyadi Csaba. Ford. Többekkel. (Szeged, 2000)
Hrabal, Bohumil: Tükrök árulása. Elbeszélések. Ford. Többekkel. (Bohumil Hrabal művei. Bp., 2000)
Hrabal, Bohumil: Táncórák idősebbeknek és haladóknak. Kisregény. Ford. (Bohumil Hrabal művei. Bp., 2003
2. kiad. 2005
3. kiad. 2007)
Hrabal, Bohumil: Bambini di Praga. 1947. Kisregény. Ford. (Bohumil Hrabal művei. Bp., 2003
2. kiad. 2005
3. kiad. 2007).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1980. máj. 14.)
Erdei Sándor: H. Fi: Hegytetőn három fenyő. (Alföld, 1984)
Kortárs magyar írók kislexikona. 1959–1988. Főszerk. Fazakas István. (Bp., 1989)
A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 1918–1995. Szerk. Fónod Zoltán. (Pozsony, 1997)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője