Hullay József
Hullay József

2022. augusztus 8. Hétfő

Hullay József

orvos, idegsebész, neurológus

Születési adatok

1921. február 27.

Rimaszombat

Halálozási adatok

1984. január 6.

Debrecen


Család

Sz: Simon Mária

Iskola

Rimaszombatban éretts. (1939). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1944), neurológus szakorvosi vizsgát tett (1948), műtőorvosi képesítést szerzett (1951), idegsebész szakorvosi vizsgát tett (1959), az orvostudományok kandidátusa (1960), doktora (1970).

Életút

A Debreceni Tudományegyetem, ill. a DOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinika gyakornoka (1944–1948), egy. tanársegéde (1948–1951). Az Idegsebészeti Osztály osztályvezető klinikai adjunktusa (1951–1960), egy. docense (1960–1970), egy. tanára (1970. júl. 1.–1984. jan. 16.). Neurofiziológiával, -patológiával, elsősorban a halántéklebeny élettanával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a hallóideg-daganatok, az agyi aneurizmák és angiomák, az epilepszia és az ún. extrapiramidális mozgászavarok sebészeti megoldásai terén. Új, nemzetközileg is jelentős módszert dolgozott ki a mozgászavarok sztereotaxiás sebészetében.

Elismertség

A Magyar Idegsebészeti Társaság vezetőségi tagja, majd elnöke. Az Idegsebészeti Szakmai Kollégium tagja. Az Egyesült Államok Idegsebészeti Társasága l. (1973-tól), a Szlovák Orvosi Társaság t. tagja (1975-től).

Elismerés

Schaffer Károly-emlékérem (1970).

Főbb művei

F. m.: Gerincvelő-daganathoz társuló szokatlan arachnoiditis. (Orvosok Lapja, 1948)
Multiplex myeloma esete gerincvelő compressióval és teljes bordaeltűnéssel. (Ideggyógyászati Szemle, 1950)
Feltételes reflexvizsgálatok temporalis epilepszia műtéti kezelése kapcsán. Ángyán Andrással, Kajtor Ferenccel. (Ideggyógyászati Szemle, 1954)
Mit várhatunk a műtéttől az agydaganatos betegeknél? (Orvosi Hetilap, 1955. 38.)
Újabb szempontok a parkinsonos tremor sebészetében. – Focalis epilepszia-műtétek kapcsán szerzett tapasztalataink. – Acusticus tumor. A részleges és a radicalis eltávolítás kérdései. (Ideggyógyászati Szemle, 1955)
Surgical Treatment of Temporal Epilepsy. (Acta Medica, 1955)
Localisatio, kapcsolatok és integratio kérdése a halántéklebenyben temporalis epilepsziás betegeknél végzett elektromos izgatás alapján. (MTA V. Osztálya Közleményei, 1956)
Intracraniális tályogok sebészi gyógyításának kérdései. (Magyar Sebészet, 1956)
Agyi angiomák műtéti gyógyítása. (Magyar Sebészet, 1956)
A temporalis epilepsziás megnyilvánulás a temporalis válaszok elemzése alapján. – Az epilepsia sebészi gyógyítása. – Arteria chorioida anterior lekötéssel kapcsolatos klinikai és pathológiai megfigyelések athetosisnál. Haberland Katalinnal. (Ideggyógyászati Szemle, 1956)
Operált agyi gliomák kórjóslata 100 verificált eset alapján. (Orvosi Hetilap, 1956. 38.)
Intracraniális meningeomák. Műtéti tapasztalatok és eredmények. (Magyar Sebészet, 1957)
Fül eredetű kisagytályogok otoneurológiai képe és radicalis eltávolítása. Tomits Gabriellával. (Fül-orr-gégegyógyászat, 1957)
Az epilepszia sebészi gyógyítása terén elért eredményeink. (Orvosi Hetilap, 1957. 22.)
Adatok az emlékezésműködés kérdéséhez temporalis epilepsziások elektromos kéregizgatása alapján. Faragó Lajossal, Török Pállal. (Ideggyógyászati Szemle, 1957
franciául: Acta Medica, 1957)
Az acusticus tumor elhelyezkedésének változatai a kisagyhíd-szögletben. Műtéti megfigyelés. (Ideggyógyászati Szemle, 1957
angolul: Acta Neurochirurgica, 1958)
Chronikus agytályogok műtéti gyógyítása kapcsán szerzett tapasztalatok. (Orvosi Hetilap, 1958. 5.)
Adatok a halántéklebeny működésének kérdéséhez. Kand. értek. (Debrecen, 1959)
Elektroklinikai tanulmány temporalis lebectomiával kezelt Ammon-szarv sclerosisos epilepsziásokon. Többekkel. – A koponyaűri térszűkítő folyamatokhoz társuló agyi herniatiok klinikai és idegsebészeti jelentősége. (Ideggyógyászati Szemle, 1959)
Certical Representation of Audition and Equilibration. Tomits Gabriellával. (Acta Medica, 1960)
Operált intracerebralis vérzések. Haraszti Erzsébettel. – Intracranialis metastasisok. Gombi Rózával. (Ideggyógyászati Szemle, 1960)
Ureverttel szerzett tapasztalataink. Beszámoló műtéti megfigyeléseinkről. Gombi Rózával. (Ideggyógyászati Szemle, 1961)
Az agyi gliomák műtéti megoldása a túlélés szempontjából. (A neuropszichiátria aktuális kérdései, 1961)
A trigeminus gyökátmetszés szövődményei. – Temporalis epilepsziás betegek személyisége, kóros pszichés megnyilvánulása és a lobectomia hatása. (Ideggyógyászati Szemle, 1962)
A halántéklebeny elektromos ingerlésével nyert válaszok és a halántéklebenyből eredő epilepsziás rohamok. (MTA V. Osztálya Közleményei, 1962)
Intramedular Epidermoid Successfully Operated upon. Halász Péterrel, Oszlánszky Ottóval. (Acta Neurochirurgica, 1962)
Experiences with Total Removal of the Acustic Nerve Tumors. (Journal of Neurosurgery, 1965)
Adatok a középvonali subfrontalis meningeomák elkülönítéséhez. (Ideggyógyászati Szemle, 1965)
L’interpretation neuroradiologique de la lesion stereotaxique. (Acta Radiologica, 1967)
A thalamus-subthalamus elektromos ingerlésével nyert válaszok. Gombi Rózával, Velok Gyulával. (Ideggyógyászati Szemle, 1968)
Extrapiramidális mozgászavarok sztereotaxiás sebészete. Doktori értek. (Debrecen, 1969).

Irodalom

Irod.: Balázs György: H. J. (DOTE Évkönyv, 1983/84)
Bot György–Kapusz Nándor: Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza. 1918–1998. (2. átd. kiad. Debrecen, 1998)
Leel-Össy Lóránt: A magyar neurológusok és neuropatológusok almanachja. 1800–2000. (Debrecen, 2001).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője