Hümpfner Tibor Antal
Hümpfner Tibor Antal

2021. október 17. Vasárnap

Hümpfner Tibor Antal

művészettörténész, teológus, ciszterci szerzetes

Születési adatok

1885. február 21.

Katymár, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1966. április 12.

Felsőörs

Temetési adatok

1966. április 15.

Felsőörs


Iskola

Belépett a ciszterci rendbe (1901. aug. 23.), a bécsi (1904–1906), az innsbrucki tudományegyetem hittudományi karának hallgatója (1906–1909); pappá szentelték (1908. júl. 2.), Innsbruckban a bibliai tudományokból teológiai doktori okl. szerzett (1911).

Életút

A székesfehérvári ciszterci gimnázium hittanára (1910), Budapesten hittanár (1910–1911), majd Békefi Remig zirci apát titkára (1911–1915); közben Zircen novíciusmester (1913). A ciszterci rend budapesti Hittudományi Főiskoláján a teológia r. tanára (1915–1917), a budapesti Szent Imre Gimnázium hittanára (1917–1923 és 1924–1926). Porván plébános (1923–1924), Mehrerauban teológiai és kereskedelmi iskolai tanár, ill. ún. generális apáti titkár (1926–1927), Rómában a rend generális apátjának titkára (1927–1936), Zircen a rend házgondnoka (1936–1937). Tósokberénden (1937–1952), Fűzfőgyártelepen plébános (1953–1959), majd Felsőörsön élt (1959–1966); esperes (1955–1959). Új rendi alapítások ügyében a kanadai Québecben dolgozott (1936–1937). A ciszterci rend magyarországi történetével, művészet- és művelődéstörténetével, építészetének kutatásával foglalkozott. Feldolgozta az Árpád-kori zirci monostor feltárásának történetét. Plébánosként nevéhez fűződik a tósokberéndi (= bódéi és tósoki) templom újrafestetése, új stációképek készíttetése, Bódén a templomban új kőkeresztet is emeltetett. Írásai többsége latin és német nyelven jelent meg.

Elismertség

A dijoni Academie des Sciences, Arts et Belles Lettres tagja (külső: 1933-tól).

Főbb művei

F. m.: Les fils de S. Bernard en Hongrie. (Bp., 1927)
Ikonographie des Hl. Bernhard von Clairvaux. – Iconographia S. Bernardi abbatis Claravallensis. I–II. köt. (Augsburg–Köln–Wien, 1927)
Exordium Cistercii cum Summa Cartae Caritatis et fundatio primarum quattuor filiarum Cistercii. (Vác, 1932)
Archivum et bibliotheca Cistercii et quattuor primarum filiarum eius. (Roma, 1933)
A zirci apátsági templom ásatása. 1912–1913. 2 melléklettel. (A Veszprémi Múzeumok Közleményei, 1964).

Irodalom

Irod.: H. T. A. (Bernardinum Emlékkönyve. Bp., 1939)
A Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának névtára. 1947–1948. (Székesfehérvár, 1947)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
Tilhof Endre: Ajkai életrajzi lexikon. (Ajka, 2003).

Megjelent: nevpont.hu, 2013