Hunkár Dénes
Hunkár Dénes

2021. október 27. Szerda

Hunkár Dénes, hajdinczi

közgazdász, közlekedéspolitikus, diplomata

Születési adatok

1922. december 22.

Budapest

Halálozási adatok

2011. május 7.

Budapest


Család

Sz: Hunkár Béla (1890–1970) vegyészmérnök, a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszer-vizsgáló Intézet igazgatója, Kelenfy Klementin kémikus, az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Biokémiai Laboratóriumának tud. munkatársa. F: 1947-től Simonfay Judit. Leánya: Hunkár Judit (1947–) és Hunkár Andrea (1957–); fia: Hunkár Dénes (1951–).

Iskola

A bp.-i Piarista Gimnáziumban éretts. (1940), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Kar külügyi ágazatán végzett (1945), közgazdász doktori okl. szerzett (1946), autószerelő szakmunkásvizsgát tett (1949), a közlekedéstudományok kandidátusa (1965).

Életút

A Népjóléti és Közellátási Minisztérium mellett működött, mint a külföldi segélyszervezetek által küldött gyógyszerek és élelmiszerek gépkocsi szállításvezetője (1946–1949). A Teherautófuvarozási Nemzeti Vállalat Vezérigazgatóság Forgalmi Intézőségének forgalmi osztályvezető-helyettese (1949–1950), a Teherautófuvarozási Központ forgalmi és kereskedelmi főosztályvezető-helyettese (1950). Politikai bűncselekmények koholt vádjával letartóztatták, életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték (1950. júl.), törvényességi eljárás keretében szabadlábra helyezték (1956; rehabilitálták: 1958. szept. 11.). A Fővárosi Autóbuszüzem szerelője (1956–1958), az Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet (ATUKI) tud. munkatársa (1958–1965), a Magyar Általános Szállítmányozási Vállalat (MASPED) ügyvezetője (1965–1983); közben a vállalat bombayi irodájának vezetője (1971–1976). A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) hidroökonómiai csoportjának közgazdasági tanácsadója (1962-től), a Bombayi Egyetem vendégprofesszora (1972–1975). A Magyar Köztársaság ausztriai nagykövete (1990–1994), a Bécsi Közgazdaság-tudományi Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy. tanára (1995–1996). A BME c. egy. docense, ill. c. egy. tanára (1968–1990). Különleges felépítésű gépjárművekkel, a közlekedés, ill. a szállítmányozás devizaszerző szerepével, nagy szállítótartályok alkalmazásával és a kombinált vasúti-közúti forgalommal, a városi autóbusz-közlekedés forgalomfejlesztésével, külföldi országok közlekedési viszonyainak összehasonlító vizsgálatával foglalkozott. A rendszerváltás után a Magyar Köztársaság bécsi nagykövetévé nevezték ki, diplomataként sokat tett az osztrák–magyar kapcsolatok fejlesztéséért. Budapesten (Belváros, V. kerület Veres Pálné utca 34.) élt és tevékenykedett. Bécsi nagyköveti iratait a Magyar Országos Levéltár őrzi.

Emlékezet

A Szállítmányozók Világszövetségének bizottsági elnöke (1978–1982), Genfben UNCTAD-szakértő (1978–1979), Damaszkuszban UNDP autópálya-projektvezető (1982–1983).

Főbb művei

F. m.: Az előjelentés rendszerének bevezetése a Teherautófuvarozási Nemzeti Vállalatnál. – A tehergépkocsik foglalkoztatottsága az autófuvarozási vállalatoknál. (Közlekedési Közlöny, 1950)
A magyar autó és motorsport története 1930–1944-ig. (A magyar automobilizmus története. Bp., 1958)
Különleges gépjárművek és pótkocsik üzemeltetésének vizsgálata, gazdaságos alkalmazási területük megállapítása. (Autóközlekedési Kutatások, 1959)
Rakodólapok alkalmazásának néhány kérdése az autóközlekedésben. Radóczy Tamással. (Autóközlekedési Kutatások, 1960)
Pótkocsis szerelvények szélesebbkörű alkalmazásának irányelvei. – Nyergesvonatok alkalmazása a közúti fuvarozásban. Radóczy Tamással. – Növényi olajok, állati zsiradékok és a bor közúti forgalmának gazdaságossága. (Közlekedési Közlöny, 1960)
Különleges felépítésű közúti járművek és alkalmazási területük. (Közlekedési Közlöny, 1961)
Élelmiszeripari szállításoknál alkalmazható, legújabb típusú, speciális gépkocsik. (Élelmezési Ipar, 1961)
Nemzetközi teherautó-fuvarozásunk fejlesztése. (Ipargazdaság, 1961)
A rakodásgépesítés és a fuvarlebonyolítás gazdaságosságának összefüggései a tehergépjármű közlekedésben. Radóczy Tamással. (Az Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet füzetei. 13. Bp., 1962)
A városi autóbusz-közlekedés forgalomszervezésének néhány kérdése. (Autóbuszközlekedési Kutatások, 1962)
A forgórakodó dumper rakodási teljesítményjellemzői. Radóczy Tamással. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1962)
Rakodások gépesítése és szervezése. Radóczy Tamással. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1962
2. kiad. 1964)
Módszer a közlekedés területén a rakodásgépesítési beruházások komplex értékelésére. (Közlekedéstudományi Szemle, 1964)
A francia közlekedéspolitika főbb irányelvei és eredményei. (Közlekedési Közlöny, 1964)
Speciális felépítményű tehergépjárművek hatékony alkalmazási feltételeinek megállapítása. Kand. értek. (Bp., 1964)
A gumikerekes metrószerelvények a párizsi forgalomban. – A távolsági tömegáru-szállítás új eszköze: a csővezeték. Radóczy Tamással. (Közlekedéstudományi Szemle, 1965)
Matematikai programozási módszerek szállítási problémák megoldására. Radóczy Tamással. (Az Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet kiadványai. 29. Bp., 1965)
Különleges felépítményű tehergépjárművek. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1966)
Elektronikus adatfeldolgozás nemzetközi szállítmányozási vállalatoknál. (Információ és Elektronika, 1967)
A kontinensközi áruforgalom fejlődési tendenciái és perspektívája, különös tekintettel a fuvarozástechnika és -technológia alakulására. (Közlekedéstudományi Szemle, 1967)
A nagy-szállítótartályos forgalom lehetőségei és jelentősége a kontinensközi forgalomban. (Közlekedési Közlöny, 1967)
Szállítási és rakodási munkák szervezése az építőiparban. (Műszaki Gazdasági Tájékoztató, 1967)
Szállodai létesítmények értékcsökkenése. (Idegenforgalmi Tanulmányok. 2. Bp., 1967)
Spedition–Transcontainerisierung der Fall Ungarn. (Köln, 1969)
A konténerforgalom és a szállítmányozás. (Közlekedéstudományi Szemle, 1969)
India közlekedése – közgazdasági szemszögből. (Közlekedéstudományi Szemle, 1972)
Curriculum vitae. (Navigátor, 1995).

Irodalom

Irod.: Lindner András–Horváth Zoltán: H. D., a Magyar Köztársaság bécsi nagykövete. (Heti VG, 1992. 1.)
Bokor Péter: Frakkban és csíkosban. Beszélgetés H. D. bécsi nagykövettel. (Mozgó Világ, 1993. 9.)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 2011. 138.)
Elhunyt H. D. (Magyar Közlekedés, 2011. 5.)
H. D. életútja. (Bécsi Napló, 2011. szept.–okt.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013