Hunya Dániel
Hunya Dániel

2021. október 26. Kedd

Hunya Dániel

pedagógus, jezsuita szerzetes

Születési adatok

1900. április 29.

Endrőd, Békés vármegye

Halálozási adatok

1957. november 6.

Érd, Pest m.

Temetési adatok

1957. november 9.

Szeged

Belvárosi Temető


Család

Sz: Hunya Mátyás, Uhrin Eszter. Szülei ötödik gyermeke volt, három éves koráig Hunyán nevelkedett, majd Petrozsényba került szülei unokatestvéreihez.

Iskola

Középiskoláit Petrozsényban és Gyulán végezte, a gyulai r. k. gimnáziumban éretts. (1919). Feldkirchenben belépett a jezsuita rendbe (1919. nov. 20.), Nagyszombatban noviciátus (1919–1920), Feldkirchenben novícius (1920–1921), Budapesten pappá szentelték (a Jézus Szíve Templomban, 1928. júl. 31.). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen filozófiát hallgatott (1921–1924), az innsbrucki egyetemen teológus okl. szerzett (1928)

Életút

A pécsi Pius Gimnázium internátusának prefektusa (1924–1925), a szegedi egyházmegyeközi papnevelő intézet lelki igazgatója és az aszketika, ill. a liturgia r. tanára (1930–1950), betegsége miatt nem dolgozott tovább, kórházban, majd otthon ápolták. Érden élt, letartóztatták, de gyógyíthatatlan betegsége miatt elengedték (1953). Írásaiban a papi nevelés kérdéseivel, a papok lelki segítésével, a papi hősiesség eszményeivel foglalkozott. Az áldozatos, megváltói papi életstílus szükségességét, az aktivitás helyett az elmélkedést, az egyéniség kiteljesítése helyett az Istennek való teljes önátadás eszméjét vallotta. A papok összefogására létrehozta a Szent Gellért Uniót (1935. máj. 16-án).

Emlékezet

Endrődön született, szülőháza a Temető utcában volt. Érden hunyt el, a szegedi Belvárosi Temetőben nyugszik. Az 1940-es évek elején imamozgalmat indított el a papi hivatások számának növekedéséért (az imamozgalom Hunya Dániel emlékére újraindult, 2001-ben). Elmélkedéseit halála után tíz évvel adták ki (Kismartonban; három kötetben, 1967-től).

Szerkesztés

A Szent Gellért Unió lapjának, a Cor Unumnak alapító szerkesztője (1935-től), a Papi Lelkiség c. kiadványsorozat szerkesztője (1941/42–1944/47).

Főbb művei

F. m.: A nyáj a pásztorért. A papok lelki segítése. (Szeged, 1934)
A Szent Gellért Unió alapszabályai. Összeáll. (Szeged, 1936)
A rendalapító: Loyolai Szent Ignác. (A négyszázéves Jézustársaság. Bp., 1940)
A nyáj a pásztorért. A papok lelki segítése. Imakönyv. Összeáll. (2. bőv. kiad. Szeged, 1943)
Az isteni főpap nyomában. Elmélkedések. I–III. köt. (Eisenstadt, 1967–1971)
Keresztény élet. (Eisenstadt, 1970).

Irodalom

Irod.: H. D.-emlékfüzet. Szerk. Marosi László. (Wien, 1961)
Szabó Ferenc: Kortárs magyar jezsuiták. II. köt. Szerk. Szabó Ferenc. (Bp., 1992)
Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vöröscsillag árnyékában. II. Üldözött börtönviselt jezsuiták, kapucinusok, karmeliták, keresztény iskolatestvérek, lazaristák, marianisták, maristák, mechitaristák, minoriták és piaristák szenvedéstörténete. (Abaliget, 2002)
Klemm Nándor: H. D. élete és munkássága. P. Hunya Dániel SJ élete és munkássága. (Az életszentség nagymesterei. 28. Szeged, 2003)
Gyomaendrődi ki kicsoda? Szerk. Szilágyiné Németh Eszter és Kovácsné Nagy Katalin. (Gyomaendrőd, 2004)
Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008).

Megjelent: nevpont.hu, 2013