Huszár Ernő
Huszár Ernő

2021. október 26. Kedd

Huszár Ernő

közgazdász

Születési adatok

1938. február 13.

Kecskemét

Halálozási adatok

1997. szeptember 17.

Budapest


Család

Sz: Nagy Mária (†1967). Szülei gyári munkások volt (apja már 1945-ben elhunyt). 1961-től nős, egy fiuk született.

Iskola

Az MKKE Külkereskedelmi Szakán közgazdász okl. szerzett (1960), doktorált (1964), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1973).

Életút

Az MKKE Külkereskedelmi Tanszékének egy. tanársegéde (1962–1967), egy. adjunktusa (1967–1973), egy. docense (1973–1986), egy. tanára (1986. júl. 1.–1997. szept. 17.). A Külkereskedelmi Tanszék vezetője (1974–1976), majd a Kereskedelmi Kar dékánja. A Művelődésügyi Minisztérium (MM) keretében, az MKKE intézményfelelőse. (1986–1989). A Japán Nagykövetség általános közgazdasági szakértője (1963-tól). Angliában járt hosszabb tanulmányúton (a Kulturális Kapcsolatok Intézetének ösztöndíjával, 1969). Külkereskedelmi gazdaságtannal, elsősorban a fejlett tőkés országok és a fejlődő országok külkereskedelmének és kereskedelempolitikájának kérdéseivel, a keletnyugati kereskedelem, a kereskedelempolitikai eszközrendszer elméleti kutatásával, Magyarország nem-szocialista külkereskedelmének vizsgálatával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a vámpolitikai kategóriák tudományos vizsgálata, a vámok és más kereskedelempolitikai, ill. gazdaságszabályozó eszközök együttes tárgyalása, a diszkrimináció árnyalt kifejtése terén. Számos középiskolai és felsőoktatási tankönyv, egyetemi és főiskolai jegyzet, felsőfokú külkereskedelmi szaktanfolyami tananyag és egyéb oktatási segédkönyv szerzője és szerkesztője.

Elismerés

KISZ Érdemérem, a Munkásőrség Szolgálati Érme

Főbb művei

F. m.: India gazdasága és külkereskedelme. Egy. doktori értek. (Bp., 1964)
Magyarország külkereskedelme a fejlődő országokkal. Egy. jegyz. (Bp., 1965
2. átd. kiad. 1968
3. kiad. 1970)
Külkereskedelmünk a fejlődő országokkal. (Közgazdasági Szemle, 1966)
A fejlődő országok nemzetközi kereskedelme és kereskedelempolitikája. Egy. jegyz. (Bp., 1966
2. kiad. 1968
6. kiad. 1972)
A gazdasági növekedés, a külkereskedelem és a kereskedelempolitika összefüggései a fejlődő országokban. Egy. jegyz. (Bp., 1966
2. átd. kiad. 1972
5. kiad. 1988
6. kiad. 1989)
Vámelmélet, vámpolitika. Egy. jegyz. (Bp., 1969
2. kiad. 1970)
A szocialista országok extern kereskedelmének fejlődése, struktúrája, kereskedelempolitikai sajátosságai. Egy. jegyz. (Bp., 1971
4. kiad. 1977)
Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika. I–II. köt. Szanyi Jenővel. (A Külkereskedelmi Minisztérium Oktatási Osztálya kiadványa. Bp., 1972)
Az EFTA és a tengerentúli fejlett tőkésországok külkereskedelme és kereskedelempolitikája. Egy. jegyz. Veszprémi Hedviggel. (Bp., 1972
4. kiad. 1976)
A vám ár- és diszkriminációs hatása, szerepe a tőkés kereskedelempolitikában. Kand. értek. (Bp., 1973)
Vámelmélet – vámpolitika. Egy. tankönyv. (Bp., 1973)
A fejlett tőkés országok külkereskedelme és kereskedelmi politikája. Egy. jegyz. (Bp., 1976)
Az új szabadkereskedelmi politika és a protekcionizmus. (Külgazdaság, 1978)
Protekcionizmus és nemzetközi kereskedelem. Vámok, szubvenciók, mennyiségi korlátozások, devizális eszközök, preferenciák. Monográfia. (Bp., 1978)
Vámelméleti, vámpolitikai ismeretek. Szalai Jánossal. (Bp., 1979)
Fordulat az amerikai kereskedelmi politikában? (Egyetemi Szemle, 1984)
Kereskedelempolitika. Egy. tankönyv. (Bp., 1987)
Uruguayi forduló. Kísérlet a nemzetközi kereskedelmi rendszer reformjára. (Külgazdaság, 1991)
Nemzetközi kereskedelempolitika. Monográfia és egy. tankönyv. (Bp., 1994
2. kiad. 1997)
Külgazdaságtan. Egy. tankönyv. Többekkel. (Bp., 1998
2. kiad. 1999).

Megjelent: nevpont.hu, 2013